Ny hemsida lanserad för Europas medborgare

En ny hemsida har lanserats för alla EU-medborgare. Your Europe-portalen är den officiella källan för information och assistens för att hjälpa rörliga européer att förstå och försvara sina rättigheter.

Your Europe innehåller all information som medborgare och företagare behöver ha när man lever, reser, studerar, arbetar och driver företag i Europa. På Your Europe hittar du tydlig och aktuell information om dina EU-rättigheter, med verkliga exempel som illustration. Utöver detta ger Your Europe praktiska tips och tydliga varningar om olika formalia som gäller.

Bekanta dig med Your Europe och lär dig mer om dina rättigheter som europeisk medborgare här.

Dance4, Arts Council England och Intercult på möte i Nottingham[eng]Dance4, Arts Council England and Intercult met in Nottingham[/eng]

[eng]Chris Torch and Adam Jeanes joined colleagues from the Arts Council England and the umbrella organisation Dance4 in Nottingham on 22 november to evaluate the outcomes and experiences during the SEAS Xpedition in Turkey and Georgia. Three artists connected to East Midlands, UK had joined us on the Xpedition, joining 30 colleagues from 9 countries in a series of artistic encounters in small towns along the Black Sea coast. The artists – Verity Jane Keefe, Priya Mistry and Rita Marcalo – gave their perspectives on the experience and offered concrete project ideas for future co-productions connected to FOUR CORNERS OF EUROPE, the next long term European project initiated by Intercult, planned to begin in the second half of 2011.[/eng]

EU budgeten för 2011

Den 15 november lyckades inte medlemsstaterna och Europaparlamentets ledamöter komma överens om budgeten för 2011. Till följd av Lissabonfördraget har Europaparlamentet utökade befogenheter när det gäller budgetrelaterade frågor, i samma utsträckning som de nationella regeringscheferna.

Budgetförhandlingarna fallerade i första omgången kring frågan om andelen medel som går till den europeiska administrationen, dvs de europeiska institutionerna. EU-kommissionen ska nu lägga fram ett nytt budgetförslag som ska antas av rådet, med förhoppningen om att man når en överenskommelse under det möte för medlemsstaternas regeringschefer 16-17 december.

Läs mer om processen och budgetförslaget

Chris Torch till Istanbul 2010 symposium “New approaches to cultural governance”[eng]Chris Torch to Istanbul 2010 symposium “New approaches to cultural governance”[/eng]

[eng]Chris Torch spoke in Istanbul at the symposium “New approaches to cultural governance”, organised as part of Istanbul 2010: European Capital of Culture. The conference was a wrapping up of the cultural policy experiences of the program, which begin already in 2008. SEAS Istanbul was the launch project when it landed in march 2009 in Turkey. Cultural policy experts, ministers of culture and other policymakers from 7 EU countries joined the various panels. A written report will follow.[/eng]

10-års jubilerande BADco. (Kroatien) ger dans/performance presenterat av Intercult på Orionteatern 16-18 november

Dans/performance The League of Time


Foto: Ranka Latinovic

Ett av Europas främsta performancekollektiv BADco. (Zagreb, Kroatien) presenterar en komplex operation i tid på Orionteatern. Företa en teatral resa genom framtiden och återberättandet av det förflutna, genom en arkeologi av utopiska sagor och visioner som aldrig realiserats. 200 år in i framtiden möter du de överlevande medlemmarna av the League of Time: en ufologist, en pilot, en maskin-människa och en kosmonaut. Du får ett fågelperspektiv på Röda Torget, hör slogans från biokosmister och kikar på amerikansk psykadelisk konst.

Absolutely brilliant” Nottingham Visual Arts

BADco. består av en kombination av fyra koreografer, två dramaturger och en filosof och skapades år 2000 i en tid då det unga Kroatien återskapade sin identitet och sin relation till det övriga Europa. Med värme, humor och precision utforskar  BADco. relationer mellan scen och publik, vilka arkitektoniska förutsättningar som krävs för att skapa en scenupplevelse och kommunikationsmetoder.

Tor Lindstrand har gjort scenografin till The League of Time, som spelats i tomma industrilokaler och på teatrar i England, Tyskland, Georgien, Norge, Kroatien. Premiär i juli 2009 i Rijeka, Kroatien.

BADco. firar sitt 10 års-jubileum nu i november. Under sitt första verksamma decennium har de skapat sig en särställning såväl konstnärligt i Europa som kulturpolitiskt i Kroatien.

Anna Ångström, recenserar Deleted Messages i SvD 2005: “Grunden för Badcos arbete må vara teoretiskt och konceptuellt; om konst och demokrati, om gränser och de subtila koder vi sänder och tar emot. Men det som gör Deleted messages till en lätt utopisk upplevelse är känslan av att leva här och nu. Ta ansvar.

The League of Time är beställt av det gränsöverskridande kulturprojektet Black/North SEAS initierat av Intercult. Som en av åtta partners i EU-projektet SEAS har BADco. fått en nyckelroll i Kroatien. Lovro Rumiha, producent säger: “Alla här vill höra en story från oss, om vad det har betytt konstnärligt, ekonomiskt, för att utveckla kompaniet, att bygga upp det, säkra dess stabilitet och skapa nya kontakter.

Två SEAS verk presenteras på Orionteatern av Intercult, även Anne Lise Stenseths videoinstallation The Kiss & Waste Project, ett doku/fiktivt projekt om kvinnor i ett föränderligt Europa.

Spelas på Orionteatern
16, 17, 18, November 20.00
Biljetter www.orionteatern.se, www.ticnet.se
Presenteras av Intercult som en del av SEAS X Stockholm www.intercult.se/seasxart/

Pressbilder
http://www.intercult.se/pressfoton-badco/

För intervjuer/mer information kontakta
Vanessa Ware, kommunikationsansvarig, Intercult
vanessa.ware@intercult.se, 08 – 644 10 23, 070 – 750 2454

Intercult arbetar för att internationalisera svenskt kulturliv. Vi skapar storskaliga
gränsöverskridande scen/konstprojekt som Black/North SEAS. Vi utbildar i att bygga internationella kulturprojekt och interkulturell kompetens. Vi är aktiva på den nationella och internationella kulturpolitiska arenan. www.intercult.se