Intercult är numera medlemmar i Riksteatern[eng]Intercult are now members of Riksteatern[/eng]

Vi har i många år samarbetat med Riksteatern i olika projekt bland annat ”Home not Home” 2008. “Som medlemsorganisation ser vi många möjligheter att gemensamt öka mångfalden och det internationella utbytet i Sveriges kulturlandskap” säger VD Ida Burén.[eng]We have collaborated with Riksteatern (Swedish), Sweden’s National Touring Theatre, for many years. For instance with the project “Home Not Home” 2008. “As a member organisation we look forwards to increasing diversity and international exchange in Sweden’s cultural landscape, together with Riksteatern” says CEO Ida Burén.[/eng]

Intercult utbildar studenter på Europastudier, Lunds Universitet[eng]Intercult educates students at European studies, Lunds Universitet[/eng]

Chrissie Faniadis , projektledare för Europeiskt Resurscentrum för Kultur på Intercult, håller i kursen Cultural Project Management and Communication Strategy på kandidatprogrammet i Europastudier, Lunds Universitet. Den fem veckor långa kursen startar idag. Självklart passar vi på att engagera fler unga röster i den Europeisk debatten.

[eng]Chrissie Faniadis , Project leader of European Resource Center for Culture at Intercult, is the head teacher of the course Cultural Project Management and Communication Strategy at the programme European Studies at Lund University. The five week long course starts today. Our aim to engage more young voices in the European debate continues![/eng]

Europeiskt projekt för social sammanhållning och hållbarhetsfrågor till Alby, Botkyrka[eng]European project for coreponsibility for social inclusion in Alby, Stockholm[/eng]

Nätverket TOGETHER for Territories of Coresponsibility har etbalerat en lokal stödgrupp i Alby, Botkyrka. Ida Burén, VD på Intercult, ingår i gruppen.  Varje stad i nätverket har en lokal stödgrupp vars uppgift är att på hemmaplan öka kunskapen om social sammanhållning och hållbarhetsfrågor. Slogan för nätverket är “Developing coresponsibility for social inclusion and well-being of all”. Nätverket har åtta partners och ingår i EU-programmet URBACT som syftar till kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring hållbar urban utveckling i Europa.

Partners:
Mulhouse, Frankrike
Braine l’Alleud, Belgien
Salaspils, Lettland
Pergine Valsugana, Italien
Covilha, Portugal
Kavala, Grekland
Debica, Polen
Botkyrka, Sverige[eng]The network TOGETHER for Territories of Coresponsibility has established a local support group in Stockholm suburb Alby, Botkyrka. Ida Burén, CEO of Intercult, has joined the group.  Each town of the network has a local support group to raise the knowledge of social cohesion and sustainability issues. The network wants to develop coresponsibility for social inclusion and well-being of all. The network has eight partners and is a part of the EU-programme URBACT which works for increased knowledge and experience exchange on sustainable development in Europe.

Partners:
Mulhouse, France
Braine l’Alleud, Belgium
Salaspils, Lithuania
Pergine Valsugana, Italy
Covilha, Portugal
Kavala, Greece
Debica, Polen
Botkyrka, Sweden[/eng]

Circus och street arts nätverket Circostrada arrangerar seminarium i London[eng]The circus and street arts network Circostrada organise seminar in London[/eng]

20-22 januari organisersr Circostrada Network (European platform for information, research and professional exchange within the circus and street arts) och Arts Council England ett seminarium för kulturrådens tjänstemän och kvinnor, i samarbete med Crying Out Loud och i anslutning till London International Mime Festival. Intercults Chrissie Faniadis håller i en session om nationella insitutioner på seminariet i London.[eng]20-22 January Circostrada Network (European platform for information, research and professional exchange within the circus and street arts) and Arts Council England organise a European seminar for Arts Councils officers, in close partnership with Crying Out Loud and in the framework of the London International Mime Festival. Intercult’s Chrissie Faniadis is chairing a session on National institutions at the seminar in London.[/eng]

EDI kortkurs #2 EU och regionerna 27 januari

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem?

En stor del av EUs fokus ligger på regionernas hållbara utveckling. Detta reflekteras inte minst i de strukturfonder som varje medlemsland förvaltar. Hållbar regional utveckling gäller inom alla olika samhällsområden; miljö, integration, arbetsmarknad och inte minst kultur. Men varför är regionerna så viktiga, och för vem? Hur kan man ta del av utvecklingen?

Få en introduktion till EUs regionalpolitik, dess funktion och potential för oss som medborgare.

Dag och tid: torsdag 27 januari, kl.15-16.30, i Annexet

Dioxinskandalen skapar krav på säkrare regler för produktion

Den växande dioxinkrisen i Tyskland, som tvingat tusentals lantbruk att stänga och mänder av djur att avlivas, har lett till att konsumenter och butiker tagit avstånd från produkter som misstänks vara förgiftade. Nu kommer krav på att skärpta regler och bättre kontroll skall införas från EUs sida och EU-kommissionen ska arbeta fram ett lagförslag.

Mer läsning om dioxinkrisen: China bans German pork, egg imports over dioxin scare och Åtal hotar i dioxinskandalen

Läs om European Food Safety Authority(EFSA), EUs myndighet för riskbedömning i dessa frågor[eng]Sorry, only in Swedish.[/eng]

Ungerska ordförandeskapet lanserar slogan och program

Den 1 januari tog Ungern över EUs ordförandeskap med ledorden “Strong Europe”. Programmet betonar fyra teman som alla är medborgarfokuserade: tillväxt och arbetstillfällen för att bevara den europeiska sociala modellen; ett starkare Europa; ett medborgarvänligt EU; utvidgning och grannskapsrelationer.

Läs mer om programmet

Läs mer om ordförandeskapets prioriteringar, inplanerade möten och konferenser
[eng]Sorry, only in Swedish.[/eng]