Är din organisation intresserad av att ha ett Europa Direkt-kontor från 2013?

Europa Direkt-kontoren har till uppdrag att informera om EU på lokal och regional nivå.
Att ha ett Europa Direkt-kontor ger en nära kontakt med EU-kommissionen och kontorens personal vidareutbildas regelbundet om den senaste utvecklingen på EU-området.
Det är snart dags för en ny generation Europa Direkt-kontor. Målet för Europeiska Kommissionen representationen i Sverige är att öka antalet Europa Direkt-kontor så att hela Sverige är täckt.

För att nå detta mål kommer man att annonsera, anordna allmänna möten och aktivt uppsöka potentiella värdorganisationer för att öka antalet Europa Direkt-kontor i Sverige.

För mer information skriv till COMM-REP-STO-EDIC2013-1@ec.europa.eu eller besök www.eu-kommissionen.se

Nomineringsdags! European Museum of the Year Award (EMYA) 2013 och Council of Europe Museum Prize

European Museum Forum tar emot ansökningar från både stora och små museum. De söker verksamheter som på ett innovativt sätt utvecklat mötet med publiken. Deadline 31 maj. Läs mer nedan på engelska.

The European Museum Forum has opened its call for Applications for the European Museum of the Year Award (EMYA) 2013 and the Council of Europe Museum Prize.

The EMYA award goes to a museum which contributes most directly to attracting audiences and satisfying its visitors with unique atmosphere, imaginative interpretation and presentation, a creative approach to education and social responsibility.

Past winners have been both large and small museums, but all developed something which was special and changed the standards of quality in museums within Europe.

The EMYA Judging Panel is looking for enterprise and innovation that enhances the public quality of the museum. The judges seek to identify new developments which are likely to have a significant influence in the national and international museum field.

• Museums of any size, type or legal constitution can apply for the competition.
• Museums must be based in one of the 47 countries that are currently members of the Council of Europe.
• The applying museum can be EITHER a new museum first opened to the public in the past two years, OR can be an established museum that has completed a substantial programme of modernisation, extension, re-organisation or re-interpretation during the past two years
• Deadline for application is 31 May 2012.

For more details on criteria and how to apply, please visit www.europeanmuseumforum.org

If you have any queries, please do not hesitate to contact the European Museum Forum Office for more information.

Höstens medlemsresa: European Audiences: 2020 and beyond, i Bryssel

Medlemsresa med Access Europa till European Audiences: 2020 and beyond, Bryssel 15-17 oktober 2012

Anmälda till resan träffas i Bryssel måndagen den 15 oktober efter lunch.

Access Europa arrangerar under denna eftermiddag tre möten med europeiska organisationer. Vi träffar bland annat Emma Ernsth från nätverket Culture Action Europe.

Tisdagen den 16 oktober och onsdagen den 17 oktober deltar vi i European Audiences-konferensen.

Konferensen är en del av ett omfattande Culture in motion 2012-program som startar i Bryssel den 15 oktober och avslutas den 17 oktober kl.16.00.

Som en allmän information kan meddelas att det under måndagen den 15 oktober genomförs ett kick-off möte för de samarbetsprojekt som har fått stöd från Kulturprogrammet samt en konferens med erfarenhetsutbyte om Europeiska Kulturhuvudstäder – där vår grupp inte kommer att delta.

Däremot deltar vi alltså när Culture in motion fortsätter med European Audiences tisdagen den 16 och onsdagen den 17 oktober – med Chris Torch från Intercult som moderator.

Deltagandet i konferensen är kostnadsfritt och den är öppen för anmälan.

Vi blir 15 deltagare från Access Europa och har informerat arrangörerna om vår grupp. Varje anmälan godkänns dock individuellt.

Programmet hittar du här www.cultureinmotion.eu

Anmäl dig till konferensen den 6 december!

.

Access Europas tredje plattformsmöte var först tänkt att äga rum den 5 december 2012 på Europahuset, men har nu slagits ihop med konferensen Det Europeiska Projektets Framtid del II – en debattkonferens om kultursektorns roll och hur vi kan samarbeta över gränserna; sektoriellt, nationellt, politiskt i det framtida Kreativa Europa.

Konferensen arrangeras av Europa Direkt Intercult, Riksteatern och EU-kommissionen i Sverige den 6 december 2012 på Europahuset, kl 08.30 – 15.30 (Konferensen börjar 09.30).

Läs mer om Det Europeiska Projektets Framtid – Del II och anmäl dig här.

Tidigare möten: Andra plattformsmötet på Europahuset, 4 okt, 2012

Plattformsmöte 2 hölls den 4 oktober i Europahuset i Stockholm.

Mötet tog bl a upp kulturinstitutioners internationella strategier. Med anledning av detta gavs en inblick i Västra Götalands arbete. Riksteatern redogjorde för sitt EU-projekt ”Europe now” och några deltagare tog upp sina egna idéer och tankar under Speak up!

Program för det 2:a plattformsmötet – den 4 oktober 2012 i Europahuset, Stockholm

Access Europa inleder hösten med ett andra plattformsmöte och seminarium i Stockholm. Vi fortsätter arbetet med kompetensutveckling inom den europeiska kulturarenan med sikte på medlemmarnas ökade engagemang i europeiska samarbeten. Denna gång presenterar vi två olika perspektiv.

Västra Götalandsregionen är en av de mest aktiva regionerna i Sverige när det gäller internationalisering i praktiken. Regionens internationella strategi speglas i alla verksamheter, inte minst satsningar på kultursektorn.

Riksteatern är en kulturinstitution som bland annat erbjuder den svenska publiken internationella scenkonstupplevelser som speglar dagens interkulturella blandning i det svenska samhället. Många samarbeten sker med partners från Europa.

Hur ser det strategiska tänkandet hos en internationell samordnare och hur har man lyckats skapa ett framgångsrikt EU-projekt?

Sist men inte minst introducerar vi en fast punkt på de kommande plattformsmötena: SPEAK UP eller också kallad samarbetsbörsen där mötesdeltagarna själva kan berätta om sina idéer, planer, behov att hitta samarbetspartners för sina små som stora projekt. Fundera och hör av dig till oss för att komma med på speak-up listan.

TID: 4 oktober 2012 kl. 12.30 – 16.00

Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2

ANMÄLAN: Sista dag för anmälan är 24 september 2012.

Medlemmar i Access Europa är välkomna till mötet, deltagandet ingår i medlemskapet och anmälan görs längre ner på denna sida.

Mötets agenda

12.30 – 13.15 Registrering och mingel

13.15 – 13.25 Kort presentation av plattformen Access Europa för nya medlemmar och vad har hänt sedan sist.

Iwona Preis, Intercult

13.25 – 13.40 EU samlar krafterna för en händelserik höst- en överblick över den aktuella EU-politiken

Det är mycket som håller på att hända i EU. Inriktningen för Europas framtida utveckling och stora beslut ligger på bordet i höst. Europaparlamentsvalet 2014 sammanfaller med Riksdagsvalet i Sverige samma år. Debatten om EUs framtid kommer snart att engagera alla medborgare.

Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets informationskontor i Sverige

13.40 – 14.20 Internationalisering av regionens kulturverksamhet, från planering till EU-projekt på kulturaktörernas uppdrag.

Regionens internationella strategi och samverkan med kulturaktörer i Västra Götaland.

Annika Strömberg, Kultursekretariatet, Västra Götalandsregionen.

14.20 – 14.40 Kaffepaus

14.40 – 15.10 Internationalisering på en svensk kulturinstitution- på publikens uppdrag. Hur arbetar en kulturinstitution med internationella strategier och vilka satsningar prioriteras? Egna erfarenheter delges från vägen till EU-projektet ”Europe now” som 2011 har fått bidrag från Kulturprogrammet.

Rani Kasapi, ledare för Riksteaterns internationella uppdrag

15.10 – 16.00  Speak up! Från Sverige till Europa och vidare i världen. Samarbetsbörsen för och med deltagarna i Access Europa.

Visst är det så att du bär på många idéer? Dina idéer kan växa så ta tillfället i akt och berätta för andra mötesdeltagare om det brinner mest för just nu.

Två deltagare har hittills anmält sitt intresse för att berätta/diskutera:

– Marianne Eriksson, Region Värmland, talar om en Projektídé.

– Kalle Hedlund och Gola Mahram, MKFC, talar om sitt konstprojek med Uburanga Arts Studio i Rwanda.

Umeå 2014 och Intercult med konstnärer presenterar europeiska projektet CORNERS 7 maj

Just hemkomna från Balkan och den tredje CORNERS Xpeditionen presenterar Intercult och Umeå 2014 – Europas kulturhuvudstad det europeiska samarbetsprojektet CORNERS R&D. Vi samtalar med fem av de konstnärer och forskare som deltar i projektet. Vi blickar även framåt mot projektets nästa fas 2013-2017, då konsten möter publiken med deltagande i fokus och på okonventionella platser, under Umeå 2014 och på andra platser i Europa.

I CORNERS utforskar 40-talet europeiska konstnärer och forskare Europas utkanter. I mötet med människor och platser söker de idéer och inspiration till nya verk. Fyra Xpeditioner genomförs 2011-2012. Den första, North Xpedition, gick från Mo i Rana (Norge) genom Västerbotten till Umeå. Caucasus Xpedition gick till Turkiet, Georgien och Azerbaidjan. Balkan Xpedition gick genom sex länder på Balkan, och den sista, East Xpeditionen går till Polen, Kaliningrad, Ukraina och Litauen.

NÄR: Måndag 7 maj 15:00-16:30
VAR: Intercult Annexet, Nytorgsgatan 15, runt hörnet (Stockholm)
ANMÄLAN: Anmäl dig genom att maila vanessa.ware@intercult.se

Varför är ett europeiskt kultursamarbete viktigt? Ger metoden att resa med en tvärdisciplinär grupp från tio länder nya perspektiv och resultat? Vilka nya processer uppstår och går de åt båda hållen i mötet mellan konstnärerna och lokalt förankrade människor i vår kontinents utkanter? Hur går man från en utforskande process (R&D) till samproduktion och konstverk som möter en publik?

Medverkande

Fredrik Lindegren, konstnärlig ledare Umeå 2014 (prel)
Tina Eriksson Fredriksson, konstnärligt råd Umeå 2014
Chris Torch, senior associate Intercult och konstnärlig ledare CORNERS
Ida Burén, VD, Intercult
Lars Göran Carlsson, forskare i sociologi, Umeå universitet
Helena Wikström, konstnär
Fredrik Oskarsson, filmare, Oskar&Oskarsson
Mikael Lundberg, konstnär
Kajsa Sandström, koreograf

Läs mer på CORNERS-bloggen: www.cornersofeurope.org

Om projektet
CORNERS är ett flerårigt samarbete mellan kulturorganisationer i Europa. Det fokuserar på konstnärlig forskning, idéutveckling och internationellt samarbete. Målet med projektet är att utveckla, producera och turnera konstnärliga verk med berättelser från Europas hörn. Inför Umeås kulturhuvudstadsår planeras kulturevenmanget Korsväg 2014 där de nya produktionerna kommer att visas.
Projektägare för CORNERS är Intercult, en kulturorganisation med bas i Stockholm. Umeå 2014, City Cultural Insititute (fd Gdansk 2016, Polen), Exodos (Slovenien), Pogon och Drugo More (Kroatien) är samarbetspartners. Projektet genomförs med stöd från EU:s Kulturpogram, Svenska institutet med flera.

Presskontakt
Vanessa Ware, kommunikationsansvarig, Intercult
08 644 10 23, 070 750 24 54, anessa.ware@intercult.se

Intercult arbetar för att internationalisera svenskt kulturliv.  Vi skapar storskaliga transnationella och gränsöverskridande konstprojekt. Vi  är aktiva på den kulturpolitiska arenan i Sverige och Europa. Vi driver  Europeiskt Resurscentrum för Kultur (ERK) och Europa Direkt, som riktar sig  till kulturaktörer som söker verktyg och perspektiv för att arbeta  internationellt och interkulturellt.

Intercult har verksamhetsstöd från  Statens Kulturråd, Stockholms kulturförvaltning och Stockholms läns landsting.  Våra projekt stöds av EU:s kulturprogram, Svenska Institutet, Kulturkontakt  Nord och regional och lokal finansiering där vi  verkar.
www.intercult.se

Program 2011

10:00 – 14:00 UPCYCLING:LOPPIS med café på Katarina Församlingsgård

Inredningsarkitekten Sofia Biribakken visar exempel på upcycling, från gammalt till nytt, under dagen. En del av arbetet i Katarina Församlings Sociala Företagande.

11:00 – 13:00 BARNRYTMIK på Dramalabbet

Med musikpedagogerna Dominika Zacharuk och Ewa Nordin. Arrangerat av Polska Teatersällskapet i Sverige.

11:00 – 13:00 Konstutställning TILLVARONS SYMMETRI på Katarina Kyrka

Målaren Magnus Carlén och fotografen Arne Widman arbetar med och mot antagandet att det finns symmetri i tillvaron. Konstnärerna är på plats.

12:30 – 14:00 STADSVANDRING

Med Rune Lemon. Kvarterens fattiga och rika, häxor och bödlar, från dåtid till nutid. Mötesplats: Utanför Katarina kyrkans ingång

14:00 – 14:10 FOTOTÄVLING KATARINA KVARTERSDAG 2012-PRISUTDELNING på Europa Direkt Intercult

14:10 – 15:30 Samtal ”FRÅN FATTIGDOM TILL RIKEDOM PÅ SÖDERMALM OCH I EUROPA” på Europa Direkt Intercult

Med Pierre Schellekens, Chef för EU-kommissionen i Sverige, Tomas Lindström, Livsstegen Katarina Församling och Daniel Nordlund, Katarina församlings Sociala företagande. Fika serveras.

17:00 UngdomsföreställningenFISKEN” på Dramalabbet

Unga Tur spelar Gunnar Erikssons prisbelönta pjäs om våld, mobbing och utanförskap. För 13-19 åringar. Biljettpriser från 60 kr, boka på www.dramalabbet.com

21:00 – 01:00 Klubb OUTERNATIONAL på Södra Teatern

Södrans originalklubb och tillika världsförbättrande lördagsunderhållning, med livegig. GRATIS för alla deltagare, fråga arrangörerna efter koden under dagen.

Intercult går samman med 110 nordiska kulturaktörer för att presentera krav på EU:s nästa Kulturprogram Kreativa Europa

I samband med kulturministrarnas möte i Nordiska ministerrådet i Oslo den 26 april 2012 har Intercult gått samman med 110 nordiska kulturaktörer för att presentera sina krav på EU:s nästa Kulturprogram Kreativa Europa 2014-2020.

Kulturministrarnas möte i Oslo infaller mindre än en månad innan alla EU:s kulturministrar förväntas ta ett delbeslut om Kreativa Europa i EU:s Ministerråd den 10:e maj, under ledning av det danska ordförandeskapet.

Europeiska kommissionen har föreslagit en blygsam, men procentuellt sett viktig ökning av det nuvarande stödet till EU:s Kulturprogram (som i dagsläget motsvarar cirka 0.05% av den globala EU-budgeten). Flera av de nordiska medlemsländerna är dock negativa till den föreslagna ökningen.

Ida Burén, VD, Intercult, säger

Vi välkomnar Europeiska kommissionens förslag till nytt kulturprogram och står bakom kraven som lagts fram av den europeiska kampanjenwe are more – act for culture in Europe. Vi uppmanar alla nordiska länder att stödja kommissionens förslag samt att öka möjligheterna för nordiska kulturaktörer att ta del av EU-stödet och arbeta internationellt.

Ladda ner kraven: Kreativa Europa_Nordiskt statement (PDF)

För frågor kontakta
Ida Burén, VD, Intercult
ida.buren@intercult.se, T: 08 644 10 23, M: 070 734 42 31

Pressbilder Ida Burén finns att ladda ner här

Underskrivet av:
Sverige

Amatörkulturens samrådsgrupp ax (Swedish Amateur Culture Council) – supports Amateur Arts in Europe
Architecture Film Festival in Lund, ArchFilmLund
Culturen
FilmCentrum Syd Malmö
Freestyle Phanatix
Intercult
Konstepidemin
Konsthantverkscentrum
Kultur Bjäre
Kulturföreningen ARNA i Fågelriket
Mejeriet
Memory Wax
Månteatern
NORDEM – Nordic Early Music Federation
Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik
Not Quite
Riksteatern
Röda Sten konsthall
Rörelsen-Koreografer i Skåne
Stiftelsen Wanås Utställningar | The Wanås Foundation
Stockholm Early Music Festival
Trans Europe Halles

Danmark:
AKKS – The joint council of Amateur Arts Associations in Denmark
Audiences Denmark
BazART
Center for Kunst & Interkultur
Copenhagen Renaissance Music Festival
DATS – landsforeningen for dramatisk virksomhed
DSI Swinging Europe
Early Sound
Nordic Network For Early Opera
The Royal Danish Academy
Vokalensemblet Musica Ficta

Finland:
Artshortcut
CIC consulting
CulturaMobila Community Arts r.f.
DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.
Esitystaiteen Keskus ry Performance Centrum rf
Finlands Svenska ungdomsförbund FSU rf
Finnish Music Council Association ry (FMC)
Forum Artis rf
Free
hangon kaupunki/ Hangon Leijonat
Helsinki Space Agency
Janne Gröning / Archipelagophoto
Juthbacka Kulturcentrum
Konstverstaden Malakta
Kulturforum Kimito rf.
Kulturföreningen Etnokult Kulttuuriyhdistys rf/ry
Kulturregementet och Produforum
Luckan i Helsingfors
MaDraK
Myllyteatteri
Oblivia rf
Produforum
Produforum / Ekenäs
Produforum Nyland
Produforum nätverk för kulturaktörer i Finland
Produforum riks
Produforum riks/ Luckan i huvudstadsregionen
Raseborgs operaförening rf- Raaseporinoopperayhdistys ry
Sagalunds museistiftelse
Teaterföreningen Stjärnfall r f
Tiina Salmi – freelancer

Island
Performing Arts Iceland

Norge
Akershus fylkeskommune – kultur.akershus
Akershus Teater
ASSITEJ Norge
Brageteatret
Danse- og Teatersentrum
Dansearena nord
Danseinformasjonen
Deoran
Dervish&Co
Det kunstfaglige fakultet, Universitetet i Tromsø
Folkeakademienes Landsforbund
Frilanskretsen Midt-Norge i Norsk Skuespillerforbund
Grafikk og Musikk AS
Grenland Friteater
Ingun Bjørnsgaard Prosjekt
Intermusic Center
Kirkelig kulturverksted – KKV
Kongsvinger SV
Kristiansund Kirke Kunst Kulturakademi
Kultur-Chi
Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO)
Memento Stage Productions
MIC – Norsk musikkinformasjon
Molitrix Scenekunst
Musikk og Ungdom – Jeunesses Musicales Norway
Nordic Light Events AS
Nordisk Kunstnarsenter Dale – NKD
Norsk Scenekunstbruk
Norsk Skuespillerforbund
Norsk teaterråd
Ny Musikk
Operaen i Kristiansund
Oslo World Music Festival
PADRON KUNSTVERKSTED
Pikene på Broen
Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival
RIKSSCENEN – scene for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans
Sølvberget – Stavanger Kulturhus
Teater Fusentast
TrAP – Transnational Arts Production
Tromsø World Music Festival
Trøndelag Senter for Samtidskunst
Tsjetsjensk (Chechen) PEN
Celio de Carvalho – freelance musiker
Elly Christensen – kulturpolitiker, kunstner
Torgeir Vassvik
Intercult arbetar för att internationalisera svenskt kulturliv. Vi skapar storskaliga transnationella och gränsöverskridande konstprojekt. Vi är aktiva på den kulturpolitiska arenan i Sverige och Europa. Vi driver Europeiskt Resurscentrum för Kultur (ERK) och Europa Direkt, som riktar sig till kulturaktörer som söker verktyg och perspektiv för att arbeta internationellt och interkulturellt.

Intercult har verksamhetsstöd från Statens Kulturråd, Stockholms kulturförvaltning och Stockholms läns landsting. Våra projekt stöds av EU:s kulturprogram, Svenska Institutet, Kulturkontakt Nord och regional och lokal finansiering där vi verkar.
www.intercult.se

Intercult går samman med 110 nordiska kulturaktörer för att presentera krav på EU:s nästa Kulturprogram Kreativa Europa[eng]Intercult and more than 100 organisations present demands to Nordic Ministers for Culture[/eng]

I samband med kulturministrarnas möte i Nordiska ministerrådet i Oslo den 26 april 2012 har Intercult gått samman med 110 nordiska kulturaktörer för att presentera sina krav på EU:s nästa Kulturprogram Kreativa Europa 2014-2020.

Kulturministrarnas möte i Oslo infaller mindre än en månad innan alla EU:s kulturministrar förväntas ta ett delbeslut om Kreativa Europa i EU:s Ministerråd den 10:e maj, under ledning av det danska ordförandeskapet.

Europeiska kommissionen har föreslagit en blygsam, men procentuellt sett viktig ökning av det nuvarande stödet till EU:s Kulturprogram (som i dagsläget motsvarar cirka 0.05% av den globala EU-budgeten).

Ida Burén, VD, Intercult

Vi välkomnar Europeiska kommissionens förslag till nytt kulturprogram och står bakom kraven som lagts fram av den europeiska kampanjenwe are more – act for culture in Europe. Vi uppmanar alla nordiska länder att stödja kommissionens förslag samt att öka möjligheterna för nordiska kulturaktörer att ta del av EU-stödet och arbeta internationellt.

Kreativa Europa_Nordiskt statement (PDF)

Underskrivet av

Danmark:
AKKS – The joint council of Amateur Arts Associations in Denmark
Audiences Denmark
BazART
Center for Kunst & Interkultur
Copenhagen Renaissance Music Festival
DATS – landsforeningen for dramatisk virksomhed
DSI Swinging Europe
Early Sound
Nordic Network For Early Opera
The Royal Danish Academy
Vokalensemblet Musica Ficta

Finland:
Artshortcut
CIC consulting
CulturaMobila Community Arts r.f.
DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.
Esitystaiteen Keskus ry Performance Centrum rf
Finlands Svenska ungdomsförbund FSU rf
Finnish Music Council Association ry (FMC)
Forum Artis rf
Free
hangon kaupunki/ Hangon Leijonat
Helsinki Space Agency
Janne Gröning / Archipelagophoto
Juthbacka Kulturcentrum
Konstverstaden Malakta
Kulturforum Kimito rf.
Kulturföreningen Etnokult Kulttuuriyhdistys rf/ry
Kulturregementet och Produforum
Luckan i Helsingfors
MaDraK
Myllyteatteri
Oblivia rf
Produforum
Produforum / Ekenäs
Produforum Nyland
Produforum nätverk för kulturaktörer i Finland
Produforum riks
Produforum riks/ Luckan i huvudstadsregionen
Raseborgs operaförening rf- Raaseporinoopperayhdistys ry
Sagalunds museistiftelse
Teaterföreningen Stjärnfall r f
Tiina Salmi – freelancer

Island
Performing Arts Iceland

Norge
Akershus fylkeskommune – kultur.akershus
Akershus Teater
ASSITEJ Norge
Brageteatret
Danse- og Teatersentrum
Dansearena nord
Danseinformasjonen
Deoran
Dervish&Co
Det kunstfaglige fakultet, Universitetet i Tromsø
Folkeakademienes Landsforbund
Frilanskretsen Midt-Norge i Norsk Skuespillerforbund
Grafikk og Musikk AS
Grenland Friteater
Ingun Bjørnsgaard Prosjekt
Intermusic Center
Kirkelig kulturverksted – KKV
Kongsvinger SV
Kristiansund Kirke Kunst Kulturakademi
Kultur-Chi
Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO)
Memento Stage Productions
MIC – Norsk musikkinformasjon
Molitrix Scenekunst
Musikk og Ungdom – Jeunesses Musicales Norway
Nordic Light Events AS
Nordisk Kunstnarsenter Dale – NKD
Norsk Scenekunstbruk
Norsk Skuespillerforbund
Norsk teaterråd
Ny Musikk
Operaen i Kristiansund
Oslo World Music Festival
PADRON KUNSTVERKSTED
Pikene på Broen
Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival
RIKSSCENEN – scene for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans
Sølvberget – Stavanger Kulturhus
Teater Fusentast
TrAP – Transnational Arts Production
Tromsø World Music Festival
Trøndelag Senter for Samtidskunst
Tsjetsjensk (Chechen) PEN
Celio de Carvalho – freelance musiker
Elly Christensen – kulturpolitiker, kunstner
Torgeir Vassvik

Sverige
Amatörkulturens samrådsgrupp ax (Swedish Amateur Culture Council) – supports Amateur Arts in Europe
Architecture Film Festival in Lund, ArchFilmLund
Culturen
FilmCentrum Syd Malmö
Freestyle Phanatix
Intercult
Konstepidemin
Konsthantverkscentrum
Kultur Bjäre
Kulturföreningen ARNA i Fågelriket
Mejeriet
Memory Wax
Månteatern
NORDEM – Nordic Early Music Federation
Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik
Not Quite
Riksteatern
Röda Sten konsthall
Rörelsen-Koreografer i Skåne
Stiftelsen Wanås Utställningar | The Wanås Foundation
Stockholm Early Music Festival
Trans Europe Halles[eng]On the occasion of the Nordic Council of Culture Ministers meeting in Oslo today (26 April), more than 100 organisations have signed a joint statement presenting their demands on the next EU Culture Programme Creative Europe.

The meeting of the Nordic Council of Culture Ministers in Oslo takes place less than one month before all EU Ministers for Culture are expected to take a partial decision about Creative Europe in the EU Council of Culture Ministers in Brussels on 10 May, led by the Danish EU Presidency.

The organisations behind the statement welcome the European Commission’s proposal for Creative Europe and support the demands of the campaign ‘we are more – act for culture in Europe‘.  They encourage the governments of all Nordic countries to support the Commission’s proposal and to improve national policies for culture to increase the possibilities for Nordic cultural operators to access EU funding and work internationally.

Kreativa Europa_Nordiskt statement (in Swedish, PDF)

Signed by

Denmark
AKKS – The joint council of Amateur Arts Associations in Denmark
Audiences Denmark
BazART
Center for Kunst & Interkultur
Copenhagen Renaissance Music Festival
DATS – landsforeningen for dramatisk virksomhed
DSI Swinging Europe
Early Sound
Nordic Network For Early Opera
The Royal Danish Academy
Vokalensemblet Musica Ficta

Finland
Artshortcut
CIC consulting
CulturaMobila Community Arts r.f.
DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.
Esitystaiteen Keskus ry Performance Centrum rf
Finlands Svenska ungdomsförbund FSU rf
Finnish Music Council Association ry (FMC)
Forum Artis rf
Free
hangon kaupunki/ Hangon Leijonat
Helsinki Space Agency
Janne Gröning / Archipelagophoto
Juthbacka Kulturcentrum
Konstverstaden Malakta
Kulturforum Kimito rf.
Kulturföreningen Etnokult Kulttuuriyhdistys rf/ry
Kulturregementet och Produforum
Luckan i Helsingfors
MaDraK
Myllyteatteri
Oblivia rf
Produforum
Produforum / Ekenäs
Produforum Nyland
Produforum nätverk för kulturaktörer i Finland
Produforum riks
Produforum riks/ Luckan i huvudstadsregionen
Raseborgs operaförening rf- Raaseporinoopperayhdistys ry
Sagalunds museistiftelse
Teaterföreningen Stjärnfall r f
Tiina Salmi – freelancer

Island
Performing Arts Iceland

Norway
Akershus fylkeskommune – kultur.akershus
Akershus Teater
ASSITEJ Norge
Brageteatret
Danse- og Teatersentrum
Dansearena nord
Danseinformasjonen
Deoran
Dervish&Co
Det kunstfaglige fakultet, Universitetet i Tromsø
Folkeakademienes Landsforbund
Frilanskretsen Midt-Norge i Norsk Skuespillerforbund
Grafikk og Musikk AS
Grenland Friteater
Ingun Bjørnsgaard Prosjekt
Intermusic Center
Kirkelig kulturverksted – KKV
Kongsvinger SV
Kristiansund Kirke Kunst Kulturakademi
Kultur-Chi
Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO)
Memento Stage Productions
MIC – Norsk musikkinformasjon
Molitrix Scenekunst
Musikk og Ungdom – Jeunesses Musicales Norway
Nordic Light Events AS
Nordisk Kunstnarsenter Dale – NKD
Norsk Scenekunstbruk
Norsk Skuespillerforbund
Norsk teaterråd
Ny Musikk
Operaen i Kristiansund
Oslo World Music Festival
PADRON KUNSTVERKSTED
Pikene på Broen
Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival
RIKSSCENEN – scene for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans
Sølvberget – Stavanger Kulturhus
Teater Fusentast
TrAP – Transnational Arts Production
Tromsø World Music Festival
Trøndelag Senter for Samtidskunst
Tsjetsjensk (Chechen) PEN
Celio de Carvalho – freelance musiker
Elly Christensen – kulturpolitiker, kunstner
Torgeir Vassvik

Sweden
Amatörkulturens samrådsgrupp ax (Swedish Amateur Culture Council) – supports Amateur Arts in Europe
Architecture Film Festival in Lund, ArchFilmLund
Culturen
FilmCentrum Syd Malmö
Freestyle Phanatix
Intercult
Konstepidemin
Konsthantverkscentrum
Kultur Bjäre
Kulturföreningen ARNA i Fågelriket
Mejeriet
Memory Wax
Månteatern
NORDEM – Nordic Early Music Federation
Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik
Not Quite
Riksteatern
Röda Sten konsthall
Rörelsen-Koreografer i Skåne
Stiftelsen Wanås Utställningar | The Wanås Foundation
Stockholm Early Music Festival
Trans Europe Halles[/eng]

Vi ses på Europadagen 9 maj på Europahuset

Lyssna på Carl Bildt, Birgitta Ohlsson, Carin Jämtin med flera på på Europadagen. Alla är välkomna till Europahuset, Regeringsgatan 65. Europa Direkt Intercult deltar i evenemanget med ett informationsbord, med bland annat Svenska Kvinnors Europanätverk (SKEN), Paneuropeiska föreningen samt Central Baltic INTERREG IV A programmet 2007-2013.

Den 9 maj 1950 höll Robert Schuman, Frankrikes dåvarande utrikesminister, ett tal som skulle få enorm betydelse. Med andra världskriget i färskt minne uppmanade han Frankrike, Tyskland och andra europeiska länder att slå samman sin kol- och stålproduktion. Tanken var att skapa varaktig fred i Europa och att ta ett första steg mot en ekonomisk union. I dag betraktas hans tal – Schumandeklarationen – som startskottet för EU, och sedan 1985 firas därför Europadagen den 9 maj.

Hela programmet finns på www.europadagen.se