Läs om Access Europas aktiviteter[eng]New platform for Swedish cultural sector launched[/eng]

Den nya plattformen för kultursektorn har till dags datum 49 medlemmar, från kulturmyndigheter till frilansare. Bli medlem du också och delta i vårens plattformsmöten.

……………………..                      .  ..           ..Kom Kom direkt till ACCESS EUROPA-sidan genom att klicka här.[eng]ACCESS EUROPA is a new platform created by Intercult for the Swedish cultural sector with the aim to increase its members’ activities in Europe. We pass on requests for new partners to members on a regular basis. About ACCESS EUROPA and partner requests[/eng]

Nordic Advocacy: Activities

Project kick-off and arts advocacy training

Dates: 26–27 January 2012
With Tania Banotti from National Campaign for the Arts, Ireland and Zandra Thuvesson, Freelance journalist, Sweden.

Tania Banotti – Chief Executive, Theatre Forum, Ireland was the founder of the National Campaign for the Arts (NCFA) in September 2009. The campaign is a broad coalition of arts organisations across different art forms, as well as individual artists. It campaigns about the importance of the arts to Irish life and also about the importance of public funding for the arts at local and national level. www.ncfa.ie

Zandra Thuvesson is a freelance journalist (Media and Communication Studies, Publishing Studies and Political Science) with a past as a seminar producer and experienced moderator.

Evaluation meeting and participation at Next Step EU in Herning Denmark

Dates: 6–8 juni 2012

The international culture conference Next Step EU is held under the Danish EU Presidency. It will debate the decisions to be made in regards to the EU 2014–2020 policies and budget, and the impact of these decisions on the cultural landscape of Europe. Next Step EU is arranged by our project partners Centrum for Kunst & Interkultur (CKI) and DSI Swinging Europe.
The Nordic Advocacy project group meets for an evaluation meeting on the 6th of June and than participates as delegates in the conference. For more info: www.nextstepeu.com

Conclusion and presentation of outcomes at the Trans Europe Halles meeting in Gothenburg, Sweden

Dates: 27–30th September 2012

Ida Burén and Emma Ernsth will give a mini lecture and a workshop to present the outcomes of the project. More information about the Trans Europe Halles meeting.

Sommarhälsning från VD[eng]Summer Greetings from our CEO[/eng]

Vi på Intercult önskar er alla en Glad Sommar! Nu stänger vi kontoret ett par veckor och är tillbaka den 6 augusti. Tack vänner, kollegor och samarbetspartners för en spännande och innehållsrik vår. Vårt kontor har kokat av projekt; CORNERS, Access Europa, ”we are more” – Nordic Advocacy, Europa Direkt Intercult, River//Cities; Culture for Waterfront, Krokodilfiolen, Publikguiden, Afrotronics, SMartSE, nätverksmöten mm. En bredd av aktiviteter som syftar till att synliggöra kulturens roll i samhällsutvecklingen, skapa interkulturella dynamiska mötesplatser och öka engagemanget och kunskapen om internationella samarbeten.[eng]We would like to wish you all a Happy Holiday! We are closing the office for a few weeks and we will be back August 6th. Thanks friends, colleagues and partners for an exciting and eventful Spring. Our office has been boiling from our different projects; CORNERS, Access Europe, “we are more” – Nordic Advocacy, Europe Direct Intercult, River//Cities; Culture for Waterfront, Krokodilfiolen, Publikguiden, Afrotronics, SMartSE, network meetings, etc. A range of activities designed to highlight the role of culture in society, create intercultural dynamic meetingplaces and a greater commitment and knowledge of international collaborations.[/eng]

Intercult utvecklar ny tjänst för konstnärer och kreatörer – SMartSe[eng]Intercult is developing a new service for artists and creatives – SMartSe[/eng]

Hur kan man förbättra villkoren för konstnärer och kreatörer i svenska och internationella projekt? Kulturarbetarens vardag präglas av en arbetsmarknad som blir alltmer fragmentarisk och projektinriktad. Mobilitet och att arbeta gränsöverskridande försvåras av krångliga regelverk och svårtolkad information. Detta är en fråga som engagerar oss på Intercult i vårt dagliga arbete med konstnärliga samarbetsprojekt.

I Belgien finns organisationen SMartBe. De har utvecklat tjänster som underlättar administration och redovisning av tillfälliga arbetskontrakt inom den kulturella och kreativa sektorn. Intercult har inlett ett samarbete med SMartBe i syfte att etablera den svenska motsvarigheten, SMartSe.

I Belgien har SMartBe 44 000 medlemmar som använder deras olika tjänster. Sedan 2010 är de även etablerade i Frankrike (SMartFr) och nu arbetar de intensivt för att etablera sina tjänster i övriga Europeiska länder genom SMartEu. Syftet är att underlätta mobilitet i Europa för konstnärer och kreatörer från hela den kulturella och kreativa sektorn att kunna arbeta utan krånglig administration.

SMartBe har gett Intercult i uppdrag att göra en omfattande research och förbereda etableringen av en svensk version av tjänsten. Intercult har lång erfarenhet och kunskap som uppdragsgivare till hundratals konstnärer i Sverige och Europa och vi har ett brett kulturpolitiskt kontaktnät som är användbart för att utveckla SMartSe.

Nu väntar ett intensivt arbete med att säkerställa denna innovativa tjänst och att anpassa den till svenska konstnärer och kreatörers behov samt till svenska ramverk och arbetsmarknadsbestämmelser. Det är ett komplext arbete som skall göras med juridisk granskning och teknikutveckling, tjänsteetablering och marknadsföring.

Tack vare stöd från Tillväxtverket och deras utvecklingscheck för Kulturella och Kreativa Näringar har vi nu format ett utvecklingsteam. Det består av researchers och experter såsom på kulturområdet Niklas Hellberg och på egenanställningsformen Fredrik Arvas som jobbar tillsammans med Intercults VD Ida Burén. Målsättningen är att under 2012 utveckla tjänsten SMartSe och därigenom kunna erbjuda egenanställning, faktureringsservice och projektadministration för frilansare och korttidskontrakt, inom hela den kulturella och kreativa sektorn samt att öppna ett första kontor i Stockholm.

Vi har glädjande nog dessutom precis beviljats genomförandestöd för SMartSe av Kulturbryggan. Det innebär att vi kan gå från utveckling till etablering redan i slutet av året. Vi kommer även titta på möjligheten att etablera regionala kontor i Göteborg, Malmö och Umeå. SMartSe:s affärsfilosofi är att återinvestera all vinst i verksamheten för att hela tiden utveckla bättre tjänster och på så vis underlätta livet för våra användare.

Är du intresserad av att följa utvecklingen så kontakta oss gärna. Vi kommer att hålla ett antal fokusgrupper under hösten för att säkra upp utvecklingen av tjänsten hos de potentiella användarna. Vi söker även rådgivare som har engagemang och kompetens i frågan – att erbjuda användarvänliga tjänster för att administrera kortare anställningar och projekt och på så vis underlätta livet för konstnärer och kreatörer i hela Europa.

Kontakt: Ida Burén

[eng]

SMartSe is a new Swedish branch of an organisation that has been running in Belgium and France for several years as SMartBe and SMartFr. It is a not-for-profit service for freelance people in the arts and other creative sectors. By offering administration services they make life easier for freelancers from all the different professions and fields in the cultural and creative sector and aim to improve their work conditions and positions in society.

SMartBe and SMartFr handle members’ contracts with anybody booking them, guaranteeing to pay the artists a few days after the work has been completed, whether or not the money has been received from the contractor. This massively improves the reliability of members’ cashflow and they no longer need to chase payments.

While this is a core service, it is by no means the only one. SMart offers help with project management, taking on many of the administrative burdens in reporting to funders. It helps members buy equipment and instruments. It offers training workshops on employment rights and taxation, as well as legal and financial advice – and it acts as an advocate for freelance professionals – arguing the case for regulations that really fit our professions. It also, in Belgium, uses the revenue generated from members to offer a range of professional support grants and maintain a research unit.

In Belgium SMartBe was started in 1998 and now has drop-in offices throughout the country serving nearly 45,000 members. In France the service began in 2010 and has already attracted nearly 2,000 members using 9 offices.

SmartSe intends to go live in the end of 2012, along with sister organisations in, for example, UK and Germany. Together, as SMartEu, we will be able to help artists collaborate far more effectively across Europe.

The Swedish cultural organisation Intercult is in charge of developing SMartSe. They have the relevant experience and position, working with artists in Sweden and Europe since 1996, and a broad cultural-political network, useful for developing SMartSe. Under the leadership of Intercult CeO Ida Burén, a team of experts is working intensively to adapt the tools and services for Swedish laws and standards. The team includes Fredrik Arvas, expert on the users employment status, and Niklas Hellberg, expert on the cultural sector’s need and conditions. This team will grow with more competences during the fall. Intercult has received support from two national funding bodies, Tillväxtverket and Kulturbryggan, they co-finance the establishment phase.

When opened, SMartSe will be a company with limited dividends, located in Intercult’s premises in the south part of Stockholm. The office will be open daily, for its users in order to facilitate the services and give advice. The core SMartSe services will be to offer its users self-employment, invoice services and project management, and to be open for advice and help. SMartSe aims to attract freelancers and short-term contractors in the broad cultural och creative sector all over Sweden. During 2012 the SMartSe team will also work to open regional offices in Gothenburg – West, Malmö – South, Umeå – North.

Contact: Ida Burén

[/eng]

Tillökning på Intercult[eng]New faces at Intercult[/eng]

Vi har glädjen att berätta nyheten att vår kommunikationsansvarige Vanessa har fött en underbar liten dotter och därför kommer att vara på mammaledighet under resten av 2012. Den 6 augusti börjar Thomas Strand som vikarierande kommunikatör och vi återkommer med en presentation av honom samt hans kontaktuppgifter.[eng]We are so happy to announce that our communications manager Vanessa has given birth to a lovely little daughter. Vanessa will be on maternity leave for the remaining of 2012. Vanessas replacer, Thomas Strand will begin on The 6th of August.[/eng]

Ny europeisk strategi för mänskliga rättigheter

När EU:s utrikesministrar träffas vecka 27 ska de diskutera och anta EU:s strategi för mänskliga rättigheter. Strategin blir ett nytt verktyg i EU:s arbete för mänskliga rättigheter och innehåller en tydlig handlingsplan med åtgärder som ska genomföras innan 2014. Senare ska det också utnämnas en särskild EU-representant för detta område.

Anna-Karin Eneström som är svensk KUSP-ambassadör, intervjuas på regeringens hemsida om den nya strategin för mänskliga rättigheter. KUSP är EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik, som består av tjänstemän på ambassadörsnivå från medlemsländernas EU-representationer i Bryssel.

Kulturen tar plats i Almedalen

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. Almedalen blir allt större, med hela 1 745 evenemang i årets kalendarium. För tre år sedan etablerade sig kulturen bland programpunkterna på politikerveckan och i år handlar 75 av seminarierna om kultur.

Bland annat bjuder Teaterförbundet,Teaterunionen och Svensk Scenkonst in till debatt: ”På spaning efter en internationell kulturpolitik”. På Länsteatern på Gotland.

Kulturrådet deltar också i Almedalen med ett digert program om ”Kulturens roll för människan och samhället”, om vikten av att kulturen finns med och får ta plats överallt i samhället.

Plats: Bildstenshallen, Gotlands Museum med start onsdag 4 juli.

Gå in på Almedalens kalender och sök på kultur för att få en överblick över veckans aktiviteter.

Nytt kulturmagasin söker skribenter – Open Call från Studio28 Magazine

Den Milanobaserade kulturorganisationen Perypezye Urbane arbetar för att utveckla research om konst och digital kultur i ett europeiskt sammanhang. De lanserar nu webbaserade Studio28 Magazine som utkommer varje månad med tematiska nummer med multidisciplinära analyser. De behöver berättelser, analyser och rapporter till en särskild kolumn där artiklar publiceras genom Open Call-principen. Skicka in förslag och sammanfattningar senast 20:e augusti. Arvodet är 150 euro per artikel.

Läs mer om Open Call på Perypezye Urbanes hemsida