Ansökningar

..

Ansökningar till europeisk vandringsutställning 2013
CreArt har öppnat för ansökningar till en europeisk vandringsutställning som kommer att visa i olika städer i CreArts nätverk. Det är unga konstnärer som söks i nätverkets medlemsstäder.

Sista ansökningsdag är 20 december 2012

www.creart-eu.org/presentation

..
Kurs om ungdomsutbyte

Ungdomsstyrelsen anordnar en kurs den 17 december för dig som vill ansöka om ungdomsutbyte, eller för dig som ansökt men fått avslag.

Sista anmälningsdag är 12 december.

www.paloma.se/members/userimages/1079/b57762008111301.html
..

Nytt stöd från MEDIA

Access to Markets.

Stödets syfte är att förenkla och stimulera produktion, marknadsföring och spridning av europeiska audiovisuella verk vid marknader och festivaler inom Europa. Stödet ska även främja deltagande i marknader och festivaler för europeiskt branschfolk.

Prioriteringar görs för de aktiviteter som kan visa synergieffekter med redan existerande aktiviteter, att de adderar värde och är livsdugliga. Prioriteringar görs även för de länder som anses ha låg audiovisuell produktion och där nämns Sverige.

Sista ansökningsdatum är 3 december 2012 och 3 juni 2013.

Mer information om utlysningen:

www.sfi.se/sv/MEDIA-Desk-Sverige/Stod-till-marknadsforing/Marknadsforing-inom-Europa
ec.europa.eu/culture/media/fundings/markets/index_en.htm

Studiebesök från Ukraina och Georgien

20 kulturarbetare från Ukraina och Georgien besöker Sverige i början på februari 2013 för att se hur multifunktionella kulturhus fungerar. Syftet är att utveckla en samarbetsmodell som ska leda till ett nytt kulturcenter i Donetsk regionen. De ska bland annat besöka Västerås Kulturhuset Culturen och Botkyrka Kommun. Intercult står som arrangör för Sverigebesöket.

Nytt initiativ – MORE EUROPE

More Europe – external culture relations är ett kulturellt medborgarinitiativ som syftar till att öka kulturens roll i EU:s externa relationer.

Det startades av tidigare ordförande i European Cultural  Foundation, Gottfried Wagner. Under 2012 har debatter förts i olika europeiska huvudstäder där konstnärer, artister, medborgare och beslutsfattare träffats och pratat om EU:s kultursamarbete med andra länder. Projektet har även arbetat med att utveckla och fördjupa forskning i ämnet.

Nu bjuder man in till eventet One Year On i Bryssel 4 december för att redovisa slutsatser från första årets arbete.
moreeurope.org/?q=content/more-europe-one-year-brussels
moreeuropeeu.wufoo.com/forms/z7x3p

Nobels fredspris 2012 – till EU

Den 12 oktober beslutade Nobelprisets kommitté att dela ut 2012 Nobels fredspris till Europeiska unionen för att över i sex årtionden ha bidragit till utvecklingen av fred och försoning, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa.

Prisutdelning sker i Oslo den 10 december 2012. Nobels fredspris består av en summa på 8 Mkr (ca 900,000 €), en medalj och ett diplom.

Vart går priset? Efter överenskommelse mellan ordförande José Manuel Barroso och ordförande Herman Van Rompuy och Schulz, avser kommissionen att fördela pengarna för Nobels fredspris till “EU Nobel Prize Children’s Projects”. Priset bör vara till nytta för barn i krig och konfliktområden.

Utökad budget för Europas studenter, forskare, icke-statliga organisationer, företag och regioner.

.
I Europeiska kommissionens nyhetsbrev informeras det om förändring av budgeten för 2013. Erasmusprogrammet, som är det nya samlade programmet för utbildning behöver ytterligare 90 miljoner euro, forskningsprogrammet behöver 423 miljoner euro. För utveckling av landsbygd och regioner krävs 8,3 biljoner euro.

Kultur och utbildningsutskottets sammanträde 6 november berörde frågor kring Europas mångfald, Erasmusprogrammet, företagens sociala ansvar och EU:s implementering av ungdomsstrategin.

Europaparlamentets utskott för kultur och utbildning sammanträdde den 26- 27 november dvs efter det extraordinära sammanträdet den 22-23 november.

Europakommittén för kultur och utbildning antog det nya Yes EUROPE programmet för ungdom, utbildning, sport och Erasmus för högre utbildning. Mer än fem miljoner studenter, i alla åldrar, kan glädjas åt fler möjligheter att studera utomlands och fler samarbeten kan ske tack vare ett anslag på 18 biljoner euro under åren 2014-2020.

Hållbar utveckling i vattenstäder

Intercult är en av grundarna och medlem i ett europeiskt nätverk River//Cities, bestående av 35 medlemmar från EU och grannländer. Nätverket arbetar för hållbar utveckling av stadens sjösida till platser för människor, kultur och utbildning.

Inom nätverket har kulturorganisationer från sex länder, däribland Intercult, gått samman och ansökt om bidrag från programmet Grundtvig Learning Partnership.

Projektet ”Culture for Waterfront´s partners” möttes senast i Ostend i Belgien den 27-28 september 2012. Temat för det mötet var “Impact of culture on citizenship: digital and multimedia skills triggering community sense”.

Nästa projektmöte och River//Cities‘ årsmöte arrangeras av Intercult i Stockholm den 23-26 mars 2013. Anmäl dig gärna till Iwona Preis om du har intresse av att delta i mötet.

Årets LUX filmpris

Vinnaren av årets LUX filmpris korades av Europeiska parlamentets president Martin Schultz i Strasbourg den 21 november.

Alla tre nominerade filmer visades under Stockholm Filmfestival.

Se de nominerade filmerna här

Se vinnarfilmen här

Läs mer om priset här

europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1137_en.htm

www.europarl.europa.eu/news/sv/pressroom/content/20121105IPR54898/html/LUX-Prize-finalist-films-now-showing!


www.europarl.europa.eu/committees/sv/full-list.html

De europeiska budgetförhandlingarna skjuts upp

EU-toppmöte i Europeiska Rådet beslutade den 23 november att skjuta upp budgetförhandlingarna till i början av 2013.

Förhandlingarna gäller EUs kommande sjuårsbudget 2014-2020.

Ledarna var inte överens om förslaget som presenterades av Herman Van Rompuy med bland annat ökat jordbruksstöd och mindre anslag till forskning.

EU budgeten utgör lite drygt 1% av den totala bruttonationalprodukten (BNP) i unionens 27 medlemsländer med totalt 1033 miljarder Euro. Programmet Kreativa Europa föreslås få en budget på 1,8 miljarder Euro. Dess kulturdel (culture strand) som är en motsvarighet till dagens kulturprogram utgör 30 % av denna summa.

Europeiska Rådet som beslutar om budgeten består av medlemsländernas stats- och regeringschefer och leds av en fast ordförande, för närvarande belgaren Herman Van Rompuy. Vid Europeiska rådets möten finns även EU:s “utrikesminister” Catherine Ashton, samt EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

Europeiska Rådets hemsida: www.european-council.europa.eu/home-page.aspx?lang=sv
Mer om budgetförhandlingar: www.regeringen.se/sb/d/3484/a/204432

Publikutveckling i Bryssel

Publikutveckling är ett multidimensionellt koncept med kulturella, sociala och ekonomiska dimensioner. Det handlar om att hitta ny publik, fördjupa relationer med existerande publik samt att verka för mer variation.

Culture in Motions konferens; European Audiences: 2020 and beyond hölls i Bryssel 16-17 oktober för att debattera kring publikbegreppet och dela erfarenheter av publikutveckling från hela EU.

Konferensen arrangerades av DG Culture and Education med bland annat Chris Torch från Intercult som moderator. En grupp på 20 personer från Intercults plattform för internationalisering av kultursektorn ACCESS EUROPA var där!

www.cultureinmotion.eu/European-Audiences/index.jsp

www.intercult.se/intervju-med-en-av-access-europas-deltagare-pa-studiebesok-i-bryssel

Konstnärer, artister och tänkare utforskar Europas framtid

Europa står inför en utmanande period och många européer ifrågasätter vad det betyder att vara en del av Europa. Hur ser Europas ekonomiska och kulturella framtid ut?

Under Imagining Europe, som gick av stapeln den 4-7 oktober i Amsterdam, bjöd European Cultural Foundation in ledande konstnärer, artister och tänkare från olika discipliner och bakgrunder för att utforska dessa intressanta frågor genom musik, framträdanden, filmer, utställningar och debatter.

European Cultural Foundation har arbetat med konstnärer, artister och tänkare i närmare 60 år.

Pristagare till – ECF 5th Princess Margriet Awards – blev dirigent Yoel Gamzou från Berlin samt konstnärsparet Lia och Dan Perjovischi från Bukarest. Priset delas ut vid en prisceremoni i Bryssel i mars 2013.

www.culturalfoundation.eu/imagining-europe

www.culturalfoundation.eu/activities/princess-margriet-award/fifth-award