Frukostseminarium för kulturarbetare om europeiska nätverk 30 maj

Europa Direkt Intercult har blivit inbjudna av Kulturkraft Stockholm att hålla i ett frukostmöte med temat: Europeiska nätverk, den 30 maj 2013. Intercults Iwona Preis berättar om såväl de europeiska nätverken som Europa Direkt Intercult och Access Europa.

Frukost serveras från 08.30. Föreläsningen startar ca 09.00. Lokalen är Skybaren på Hotell Royal Viking, Vasagatan 1, i Stockholm

Det finns en stor efterfrågan från kultursektorn på EU-expertis, tillgång till internationella nätverk och kontakter, samt praktiskt hands-on-kunnande om europeiska projekt.

Intercult är en van nätverksaktör på den europeiska arenan och för att möta det växande behovet erbjuder Intercult: ACCESS EUROPA – en mötesplats för internationalisering av kulturella verksamheter. ACCESS EUROPA fungerar som en plattform för nätverkande och erfarenhetsutbyte och har tillgång till internationell expertis och omvärldsbevakning.

Intercult ser gärna flera svenska aktörer i de internationella nätverken. Det finns flertalet plattformar för att hitta och stärka nya relationer, att förankra projekt i och hålla koll på aktuella frågor.

Inträdet är fritt för professionellt yrkesverksamma inom kultursektorn i Stockholm.

Läs mer här: www.kulturkraftstockholm.se/a301c-vad-hander-intercult-berattar-om-access-europa-och-europeiska-natverk

Läs mer om Access Europa.

Läs Intercults verksamhetsberättelse – omvärldens intresse vaknar

Intercults utveckling under 2012 illustrerar väl möjligheterna med en kompetent och välpositionerad organisation. Vi möter ett ökande intresse från omvärlden att inte bara delta i våra aktiviteter utan också lära sig mer om hur vi jobbar. Vi gick in i 2012 med en tuff ekonomisk utmaning och en strategi att bemöta den på två sätt. Genom att fortsätta utveckla relevanta och kvalitetsfulla projekt och genom att se över våra fasta kostnader och dra ner på dem. Till vår stora glädje kunde dessa två strategier mötas…

Ladda ner Intercults verksamhetsberättelse 2012 (PDF)

Intercult på Korfu – värnar om miljön[eng]Intercult in Corfu – protecting the environment[/eng]

Iwona Preis, projektledare Intercult , är just nu på Korfu (16-17 maj) för ett möte med de sju medlemsländernas representanter i CULTURE FOR WATERFRONTS. Projektet som helhet vill värna om kulturen och miljön i Europas städer som ligger i anslutning till vattendrag. Temat för mötet är: Miljöaspekter på Europas vattenstäder. Läs mer om mötet och Culture for Waterfronts här![eng]Iwona Preis, project Intercult, is currently on Corfu (16-17 May) for a meeting of the seven member states’ representatives in CULTURE FOR WATERFRONTS. The overall project is to protect the culture and environment in European cities which are next to watercourses. The theme of the meeting is: Environmental aspects of Europe’s water towns. Read more about the meeting and Culture for Waterfronts here![/eng]

Läs om ACCESS EUROPAS senaste medlemsmöte!

Mötet hölls 22 maj i Intercults lokaler i Stockholm. Temat knöt an till de önskemål som framkom under vårt referensgruppsmöte i februari. Det fanns då önskemål om att få en överblick över vilka nätverk Intercult har i Europa och en kartläggning av liknande referensgrupper och strukturer i Europa. Medlemmarna ville veta hur ett samarbete i EU blir till? Vi hade också pratat om ett bredare perspektiv, med politiska diskussioner om frågor som påverkar oss alla.

Programmet Kreativa Europa är inte beslutat ännu och det krävs fortfarande politiska aktioner från kultursektorn för att stödja kulturens ställning i det framtida Europa. EU budgeten förhandlas nu med Europeiska Parlamentet; kulturens del av kakan är fortfarande hotad.

I sitt tal på en konferens i Wien den 4 april har Europa- kommissionens ordförande José Emanuel Barroso tydligt påtalat vikten av kultur för stabiliseringen av Europeiska Unionen. Två rader i talet är särskilt värda att uppmärksammas:

…European Union of culture preceded and nurtured the economic and political European Union that we know today; and given that culture always was, and still is, more than ever, the cement that binds Europe together
..over the last sixty years, we have succeeded in uniting our countries on solid economic and institutional foundations, and if it happens, it is because the Union was buttressed by the existence of an underlying fundamental unity; the cultural kinship shared by Europeans. For, in its very essence, our Union is both a political and – let’s not be afraid to say it – a cultural project. Hela talet finns att läsa här

Access Europa är ett forum där vi tillsammans kan stödja en proaktiv europeisk kulturpolitik.

Den 22 maj fick vi på Access Europa besök av generalsekreterare för det europeiska nätverket Culture Action Europe Luca Bergamo. Mötet leddes av Chris Torch som är styrelsemedlem i CAE och följer nätverkets kulturpolitiska arbete de senaste åren. Både Luca och Chris berättade mer om kulturnätverkandet i Bryssel.

Läs mer i programmet.

Program

13.00 – 13.15 Kampen om Kreativa Europa fortsätter – om den pågående politiska kulturdialogen i EU, Luca Bergamo, generalsekreterare för nätverket Culture Action Europe

13.15 – 14.30 Samtal med Luca Bergamo om CAE´s roll och möjligheter att påverka Europeiska Kommissionens beslut på den europeiska arenan och på hemmaplan. Samtalet leds av Chris Torch, Intercult.

14.30 – 15.00 Kaffepaus

15.00 – 15.45 Insider- inblick i andra organisationer i EU med påverkansmöjligheter. samt överblick över arbetet i OMC grupper. Chris Torch, Senior Associate, Intercult och svensk expert i EU´s OMC expertgrupp för kulturell mångfald och interkulturell dialog.

15.45 – 16.00 Abundance, ett internationellt dansfestival. Marianne Fredriksson, verksamhetsledare för Dans i Värmland berättar vad som händer i Karlstad den 5-7 september 2013

16.00 – 17.00 Mingel över ett glas vin

17.00 – 18.00 På kvällen inbjuder vi hela kultursektorn till ett öppet informationsmöte om CAE med Luca Bergamo. Arrangeras av Europa Direkt Intercult. Stanna gärna om du har möjlighet!

Intercult Reflects

Här är videoklipp gjorda av oss på Intercult – med våra olika evenemang eller tankar och idéer kring den kulturdebatten.

Chris Torch berättar om nödvändigheten av kultur.

.

Ida Burén berättar om projektet Nordic Advocacy.

Seminarium 16 maj: Publik afrosvenska barnfamiljer

Vad finns det för möjligheter och trösklar mellan publik och arrangör?
Hur man kan arbeta för ett mer inkluderande kulturliv?
Vad kan vi lära om det senaste årets kulturdebatter om rasism?

Välkommen till ett seminarium om projektet Kulturguiden. Intercult driver Kulturguiden i samarbete med Botkyrka Kommun och Kulturdirekt. Vi vill dela med oss av kunskap, ge förslag och diskutera hur man kan utveckla Kulturguidens syfte – att inkludera fler med utländsk bakgrund till att ta del av kulturlivet. Vi vill också belysa den debatt som pågår kring representation och rasistiska stereotypa figurer utifrån ett publikperspektiv.

Målsättningen med dagen är att skapa engagemang och bjuda in till ett nätverk för fortsatt arbete. Så att vi tillsammans arbetar för att ge fler positiva kulturbesök för målgruppen afrosvenska barnfamiljer samt andra som av olika anledningar har svårt att hitta till våra kulturscener.

Medverkande

Josette Bushell Mingo regissör och aktiv i föreningen TRYCK,
Mamadou Sene; artist och Kulturguide,
Moussou Sakho; Albybo, mamma och deltagare i Kulturguiden,
Aida Jobarteh, student i etnologi och kultur – entreprenörskap som observerat och följt projektet,
Samtalsledare Ida Burén Vd för Intercult och projektledare för Kulturguiden.

Dessutom berättar Tobias Hübinette; Forskare Mångkulturellt Centrum, om utställningen Varning för ras.

PLATS: Mångkulturellt centrum, Fittja gård. T-banestation Fittja. Hitta hit
TID: 16 maj 2013 kl 9-12.
ANMÄLAN: vanessa.ware@intercult.se
Seminariet är kostnadsfritt. Alla uppmanas att ta med pengar för att betala fika. Det finns möjlighet att förhandsbeställa lunch i Tavernan på telefon 08-120 259 17.

Program

9.00 Guidad visning av utställningen Varning för ras
9.45-10.00 Kaffe
10.00-11.00 Samtal med inbjudna medverkande
11.00-12.00 Frågor och diskussion med publiken

Läs mer på www.intercult.se/kulturguiden

Intercult arbetar för att internationalisera svenskt kulturliv.  Vi skapar storskaliga transnationella och gränsöverskridande konstprojekt. Vi  är aktiva på den kulturpolitiska arenan i Sverige och Europa. Vi driver  Europeiskt Resurscentrum för Kultur (ERK) och Europa Direkt, som riktar sig  till kulturaktörer som söker verktyg och perspektiv för att arbeta  internationellt och interkulturellt.

Intercult har verksamhetsstöd från  Statens Kulturråd, Stockholms kulturförvaltning och Stockholms läns landsting.  Våra projekt stöds av EU:s kulturprogram, Svenska Institutet, Kulturkontakt  Nord och regional och lokal finansiering där vi  verkar.
www.intercult.se