Seminarium om scenyrkesskola i Palestina, 30 januari

Var: Intercult, Sandbacksgatan 8, Stockholm
När:
30 januari, kl. 15–17

Den 30 januari arrangerar Intercult tillsammans med sin palestinska partner Al-Harah Theater ett seminarium om PATC, Performing Arts Training Center, på västbanken – det första i sitt slag i Palestina. Seminariet gästas av Marina Barham, VD för Al-Harah Theater, initiativtagare och projektets eldsjäl. Hon kommer att berätta om sitt arbete som ledare för Al-Harah Theater och vägen till att etablera en scenyrkesskola i regionen.

Marina kommer till Stockholm tillsammans med Fairouz Nustas, ansvarig för scenografi- och kostymavdelningen. Vi kommer att presentera vårt gemensamma projekt och skolans framtida behov av stöd.

Vi bjuder in dig som är intresserad av kulturarbete i regionen, personer och organisationer som vill få reda på mer om förutsättningarna och villkoren som erbjuds svenska lärare som vill åka till Palestina och undervisa på PATC och få mer information om skolans framtida behov av olika slags stöd – teknisk utrustning, residens, partners.

Anmäl dig till: Iwona Preis, Intercult

Happy Holiday wishes from Intercult and SMartSe


Dear friends, collaborators, artists, partners, users, supporters and colleagues,

the Intercult and SMartSe team wishes you all a Happy New Year! We look forward to meeting and engaging with you during 2014 – a year full of challenges with the European and National elections coming up and a changing cultural political landscape to explore. Intercult will continue to work for an inclusive and intercultural society with culture as a driving force. And SMartSe aiming to improve the conditions and make life easier for creative freelancers.

We wish you all to find your strenght and act – be the change!

Vox Pacis in Kolkata and Tagore Festival

Intercult’s artist-in-residence Mamadou Sene will spend the end of the year in India at the Tagore Festival together with Vox Pacis.

The aim of Vox Pacis is to work in an inter-religious way for peace and reconciliation in order to build bridges between religions, cultures and people. We are doing this by means of cooperation with artists from the great religions: Christianity, Buddhism, Islam, Judaism, Hinduism and with tradition- holders like the Sufis, the Tibetan Buddhists and the Romanies. In the scope of our performances we are combining and crossing theatre, dances, movement and songs from different parts of the world. We want to enhance the links that unite instead of focusing on the differences and divergences between people. There is much more that joins us than separates us. We believe that by sharing musical experiences together, conditions will arise for mutual understanding and better relations between people, cultures and religions. So far Vox Pacis has staged around fifty theatrical productions with artists from fifteen different countries.

Ensemble:
Mamadou Sene – world music artist with Senegalese roots, Marie Kvernmo – Sámi Joik artist from Northern Sámiland, Norway, Loten Namling – famous artist from Tibet, Gunnel Mauritzson – folk singer and song teacher from Sweden, Gunilla Nordlund – founder, artistic leader and stage director of Vox Pacis, Harry Vaatstra – chorister and soloist, Arne Johansson – organist, soloist and conductor at Sofia church in Stockholm, Debasis Mukherjee – tabla player and teacher from Kolkata, Virpi Pahkinen – Finnish-Swedish solo dancer and choreographer, Shipra Nandy – singer from Kolkata, living in Sweden

CORNERS – Put yourself in my place – presentation in Rijeka, Croatia

In the artistic project Put yourself in my place the artists Milijana Babić (Rijeka, HR) and Ida Hansson (Umeå, SE) exchange their living and working environments, with an aim of going through the experience of ‘another life’ in some other geographical corner of Europe. In the period of three weeks, each artist performs a series of actions inspired from the life of the other artist, looking at things from her own perspective and confronting herself.

Molekula, Delta 5/1, Rijeka, Croatia 18.12.2013., 19h

Documentation of this project becomes a basis for the exhibition which will be presented in the context of the programme of European Capital of Culture Umeå 2014.

Production: Intercult, Drugo more,

CORNERS – Built to Contain-Showcase in Belfast

Persons convicted of various crimes tell tales of the untold – BUILT TO CONTAIN, a premiere radio play. First recorded on Friday the 13th of December, 2013, this piece was developed with international artists and is performed by convicted felons in Northern Ireland.

CORNERS creative artists: Ana Frank (Slovenia), Paula McFetridge (Ireland) and Laurence McKeown (Ireland)

Recorded by Cormac O’Kane @ RED BOX

Project executive producer: Nataša Zavolovšek/Exodos

Developed as part of CORNERS, a large intercultural arts project, through the Arts Council of Northern Ireland, Exodos in Slovenia and other partners, the project involved nine convicted persons working alongside academic and oral archivist Ana Frank, Paula McFetridge, Director of acclaimed theatre company Kabosh, playwright Laurence McKeown and Executive Producer at Exodos Natasa Zavolovšek. Through a series of meetings and workshops, stories were gathered to produce a unique 16 minute play exploring life in prison including daily routines, power systems, small acts of rebellion, communication with the world beyond the walls and imaginary escapism.

This project development model will be utilized throughout countries of Europe via a series of commissioned radio plays, the first of which is taking place in Belfast December 2013 , and then heading to Sweden, San Sebastian Spain, Slovenia, Croatia and Italy.

Built to Contain, supported in Belfast by NIACRO, was produced over a three-week period: developing script ideas, interviewing individuals with convictions and finally performing and recording the play. This involved the artists facilitating workshops to develop and encourage skills in scriptwriting including narrative, characterization, language and structure; performance skills of voice projection, clarity of intention and emotional development, plus technical skills such as microphone technique, recording and editing.

Read more…

Läs talen och presentationerna från konferensen här!

Nu kan du ta del av ett urval av de tal och presentationer som hölls under konferensen:

Efva Lilja är konstnär, professor och rektor vid DOCH, Dans och Cirkushögskolan.
Läs hennes anförande Vad händer med konsten när konstnärer forskar_

Anders J Persson är Fil. dr och universitetslektor i filosofi vid Luleå tekniska universitet. De senaste tio åren har han på uppdrag av Riksteatern lett filosofiska samtal med barn och unga på Södra teatern i Stockholm. Anders har inom intresseområdet filosofi med barn medverkat i ett flertal projekt samt skrivit artiklar och böcker inom området. Här är hans  presentation: Att våga vilja tänka

Cirkus Cirkör med en dokumentär om Youth in Action, ett ungdomsutbyte med 7 länder i Europa.

Bridging Baltic – ett interreg-projekt från Gävle kommun.

Creative Learning Environments – Kultur och Skola, Kalmar Län

Fred börjar hemmaFöreningen Kulturnätet

Chris Torch om Kreativa Europa

Hur kommer EU att satsa på kulturen i och med det nya Kreativa Europa-programmet? Vad prioriteras? Vad går att läsa mellan raderna? Barosso har sin bild – vi ville veta om det finns andra bilder och bad därför Chris Torch att kommentera Kreativa Europa samt summera sina intryck från European Culture Forum.

European Culture Forum inleddes med ett tal av Barosso, ett av Vassiliou och ett av Litauens kulturminister. Och alla tre fokuserade nästan uteslutande på: tillväxt och jobb med fokus på att kulturen är en jätteekonomi med 4 % av EU:s totala intäkter. Däremot är det lite oklart vad som egentligen ingår i “kulturen”. Om man räknar in t ex datorspel så är kulturen större än bilindustrin. Diskussionen om ekonomisk tillväxt och jobb är viktig. Vi har alla använt oss av dessa argument – alla på Forumet framhävde att kulturen är bra för ekonomin. Men vi upptäckte under Forumet: Growth means different things to different people. Sustainability means different things to different people.

Hur mäter man då kulturkapital? Här var det många, både ekonomer och arkitekter, kulturfolk, publikutvecklare, som fokuserade på ett helt annat sätt att mäta kulturens värde. Ett av de tre teman som formade Culture Forum var “Measuring Culture”, hur mäter vi vårt Kulturkapital? Det är en viktig fråga i Sverige, inte bara gentemot EU, utan mot regeringen och regionerna. Vad är det vi vill mäta? Talare från OECD pratade om välfärd, om “well-being. Man använder kulturbegreppet på ett helt annat sätt nu än för några år sedan. Vi bör samarbeta med forskningsinstitut, med universitet och även oss själva som kulturorganisationer, för att hitta helt nya kriterier. Det talades om “human development”, mänsklig och social utveckling och inte bara ekonomisk tillväxt.

Ekonomin har ideologiskt fått ta för stort utrymme. Konsten har ett självklart egenvärde, och det är mätbart. Det är mätbart i livskvalitet för barn, för oss själva, där vi bor, i stadsmiljön, i arkitekturen. En hållbarhetsprincip som bygger på något annat: våra relationer och vår sammanhållning. Kultur är det som binder oss, utmanar oss och ger oss förmågan till kritiskt tänkande.

I informationsfilmen inför European Culture Forum ser man att det mitt i filmen dyker upp tre ord: European Cultural Policy. Ett omöjligt begrepp för inte så länge sen. Men sen 2007 har EU i alla sina delar vågat peka ut några områden där Europa bör dra åt samma håll. European Cultural Policy i sina första stapplande steg fokuserade på tre tematiska områden: Cultural Diplomacy. Intercultural Dialogue. Mobility.

Idag har kulturpolitik, både nationellt och europeiskt, antagit ett mer instrumentalt perspektiv. Det är både farligt och användbart för kulturmakare. Från interkultur till “measurements” – statistik. Från kulturdiplomati till låneinstrument, så att bankerna ska våga att låna ut pengar till kultursektorn som ett bidrag till ekonomisk utveckling.

Som jag ser det, består Kreativa Europa kortfattat av tre linjer:

*Cultural Capital att mäta och värdera kultur och konst.

*Cross-sectoral tvärsektorella, dvs kultur plus något annat, te x kultur och utbildning. Det talas just nu om Erasmus+, det stora bildningsprogram med tre gånger så mycket pengar som Kreativa Europa. Horizon 2020 som handlar om forskning, har en ännu större budget och kriterierna tillåter 20-25 % att användas till ett samspel med mänsklig innovation – läs “kultur”?. En helhetstanke som många bekräftade under Culture Forum.

*Co-creation – publikutveckling

En vision har trots allt har smugit sig in i Kreativa Europa. Här har vi ingången till en värdigare agenda: långsiktig mänsklig utveckling, sann tillväxt:

“Participatory art”, när man jobbar med människor och gör deras röster hörda med hjälp av kulturmöten. Ett kort som våra politiker kommer att ha svårt att motstå eftersom det skapar relationer till medborgarna, och medborgarna kommer att kräva mer. Politikerna lyssnar inte mycket till en begränsad kultursektor. Men de är oerhört känsliga till väljarna, våra besökare. Till dem vi måste rikta oss. Publiken måste bli vår bundsförvant.

Hur utvärderas ansökningarna? Enligt mig är det här den största svagheten med Kreativa Europa. Ansökan granskas och betygsätts av två anonyma experter från ett av EU:s länder. Experterna påverkas självklart av den ekonomiska krisen och politiska tendenser. Alltför många valda projekt under de senaste tre åren var arkeologiska eller kulturarvsprojekt. Alltför många har haft en kommunal eller regional myndighet som huvudarrangör. EU-pengar fyller ett växande hål i den offentliga kulturbudgeten, istället för att odla fram nytänkande. Med andra ord: det har gått från att vara ett innovativt program till ett status quo-program. Det kan vi aldrig acceptera. Vi vill i alla fall att det ska kunna finnas flera möjligheter att få sitt projekt bedömt utifrån kulturpolitiska mål och inte bara av osynliga experter.

Creative Europe Desk. En förändring påverkar Sverige och handlar om Creative Europe Desk. Just nu finns en Media desk och så finns Cultural Contact Point. Ansvaret för CCP delas av Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet. Media Desk lever sitt eget liv på Filmhuset. Nu är meningen från kommissionens sida att de ska slås ihop till en enda resurskontor, alltså en “one stop” ingång till hela programmet. Tanken är att överföra t ex kunskaper om samproduktion hos mediaproducenter till andra kulturprojekt och arbetsprocesser från kulturprojekt överförs till filmområdet. Kulturrådet och Kulturdepartementet har ännu inte uttalat sig om sammanslagning. Andra medlemsstater investerar mycket egna pengar. CCP i Frankrike får samma summa EU-pengar som Sverige till resurscentrum men har många flera anställda. Kulturrådet i Sverige har en person på halvtid, som får lönen betald av EU-bidraget. Orimliga förutsättningar fast dom gör ett bra jobb under omständigheterna. Om man slår ihop Media och Kultur, kommer det att bli bättre? Mer effektivt, mer ekonomiskt? Det krävs en seriös satsning från Kulturdepartementet i samarbete med självständiga väl fungerande kulturorganisationer om något viktigt ska hända.