Gästföreläsare till ACCESS EUROPAS plattformsmöte 22 maj: Niels Righolt – en av nordens ledande experter inom publikutveckling

Niels Righolt från danska Center for Kunst & Interkultur är en av Nordens ledande experter inom publikutveckling och vidgat deltagande. Han var tidigare chef på Dunkers Kulturhus och arbetar på internationell nivå bland annat genom EU-projektet Platform for Intercultural Europe. Niels Righolt har sin bakgrund inom litteratur, modern kultur och kommunikation.

Audience Development – publikutveckling i praktiken

TID: torsdag 22 maj kl. 13.00–16.30
PLATS: Intercult, Sandbacksgatan 8, Stockholm
 (runt hörnet från Nytorgsgatan 15)

ANMÄLAN:
Medlemmar i Access Europa anmäl er här
Anmälan till Prova på erbjudande för icke-medlemmar

PROGRAM

 

13.00 Start
Programmet börjar med en presentation av begreppet ”Audience Development” ”Engagement”. I denna del definieras begreppet och sätter det i perspektiv i förhållande till alla de prioriteringar som europeiska och nordiska bidragsgivande myndigheter har för sina olika program, däribland Kreativa Europa.

Ca 14.30–15.00  Kaffe
Därefter följer en beskrivning av vad konsekvenserna av en medveten AD strategi innebär för aktörerna i den kulturella sektorn. Niels introducerar ett operativt programmerings- och organisationsverktyg för kultursektorn som används i arbetet med danska kulturinstitutioner och kommuner av CKI.

15.00–16.30 Workshop
I workshopen arbetar vi tillsammans med en metod som kallas “Safe room for unsafe ideas” – där deltagarna kommer att formulera och diskutera ett antal konkreta idéer och perspektiv som kan användas i ett brett publikarbete med hjälp av P-modellen. Fokus läggs på Policy, Publik, Program, Produktion och Personal.

 

16.30 Avslutning

Jordcirkus återsamlas, samtalar & öppnar arkiven

Under Kulturnatten i Stockholm, lördag 26 april, kommer Jordcirkus att samlas igen, 37 år efter att äventyret inleddes 1977. Vi har dragit fram Jordcirkus-arkivet (affischer, press urklipp, programbladet och framförallt foto) och vi visar filmer från olika föreställningar och aktioner som gruppen har varit med om. Mingel/film 18:00–19:30, samtal med alla Jordcirkus-folk 19:30-21:00, fest efteråt. Kom med!
VAR: Intercult/Annexet, Sandbacksgatan 8
NÄR: lördag 26 april, kl 18:00–23:00

ACCESS EUROPA – plattformsmöte 22 maj 2014 – program

Audience Development – publikutveckling i praktiken
Gästföreläsare Niels Righolt*
från danska Center for Kunst & Interkultur

TID: torsdag 22 maj kl. 13.00–16.30
PLATS: Intercult, Sandbacksgatan 8, Stockholm
 (runt hörnet från Nytorgsgatan 15)

ANMÄLAN:
Medlemmar i Access Europa anmäl er här
Anmälan till Prova på erbjudande för icke-medlemmar

PROGRAM

13.00 Start
Programmet börjar med en presentation av begreppet ”Audience Development” ”Engagement” . I denna del definieras begreppet och sätter det i perspektiv i förhållande till alla de prioriteringar som europeiska och nordiska bidragsgivande myndigheter har för sina olika program, däribland Kreativa Europa.

Ca 14.30–15.00  Kaffe
Därefter följer en beskrivning av vad konsekvenserna av en medveten AD strategi innebär för aktörerna i den kulturella sektorn. Niels introducerar ett operativt programmerings- och organisationsverktyg för kultursektorn som används i arbetet med danska kulturinstitutioner och kommuner av CKI.

15.00–16.30 Workshop
I workshopen arbetar vi tillsammans med en metod som kallas “Safe room for unsafe ideas” – där deltagarna kommer att formulera och diskutera ett antal konkreta idéer och perspektiv som kan användas i ett brett publikarbete med hjälp av P-modellen. Fokus läggs på Policy, Publik, Program, Produktion och Personal.

16.30 Avslutning

* Niels Righolt från danska Center for Kunst & Interkultur är en av Nordens ledande experter inom publikutveckling och vidgat deltagande. Han var tidigare chef på Dunkers Kulturhus och arbetar på internationell nivå bland annat genom EU-projektet Platform for Intercultural Europe. Niels Righolt har sin bakgrund inom litteratur, modern kultur och kommunikation.

Anmäl dig till medlemsmötet 22 maj

Fill out my online form.

Prova-på-anmälan till medlemsmötet 22 maj – för dig som ännu inte är medlem

Fill out my online form.

Europeiska kulturorganisationer i gemensam kampanj: “Go vote! Bring a friend.”

Inför Europaparlamentsvalet har en rad europeiska kulturorganisationer gått samman i en kampanj som vill uppmuntra medborgarna att gå och rösta – var med och påverka europas framtid.

Here’s a very simple message European cultural networks and organisations want to circulate to encourage citizens to use their right to vote and influence the future of Europe. All of them are concerned by the high rates of abstention during European elections and the recent rise of extremism across Europe. These elections will – perhaps more than any previous EU elections – help decide the future direction of Europe. Some 350 million voters will have a say over how the EU should be governed for the next five years, including deciding who will become the next President of the European Commission. Cultural networks wish to contribute to the European debates and policies, defend democratic values and raise citizens’ awareness of their power of decision.

Läs mer

Culture Action Europes manifest inför EU-valet

CAE skriver i sitt manifest om kulturens roll för att skapa ett hållbart Europa. De utmaningar som Europa idag står inför är unika och kan inte jämföras med det som varit förr. Människor lever längre, naturtillgångar försvinner och jobben räcker inte till. Sedan 2008 har det förklarats som att Europa befinner sig i en kris, den värsta sedan 1929, och man har försäkrat medborgarna om att det kommer bli bättre. Dock har verkligheten motbevisat detta. Culture Action Europe menar att Europa snarare befinner sig i en övergång och är på väg mot en ny era.

Europa har de senaste åren mött ett kraftigt ökande av nationalism och även rasism. Dessutom visar en ny undersökning utförd av eurobarometer att endast 33 % av EU:s medborgare litar på EU:s institutioner. Europa måste prioritera social tillväxt framför ekonomisk. Att höja människors kulturella kompetens, vårt kritiska tänkande och vår samarbetskompetens, vår öppenhet för mångfald och nyfikenhet är grundläggande för att lyckas utveckla ett hållbart samhälle där tillit, mänskliga rättigheter och välbefinnande kan ta form, skriver Culture Action Europe i sitt manifest. De val vi gör idag kommer att påverka vilken form förändringen av Europa tar i framtiden. Europa besitter avgörande materiella och kulturella förutsättningar för att bygga en hållbar framtid. Vi måste investera i dem nu skriver Culture Action Europe.

Läs hela manifestet här

Danmarks kulturminister visar sitt stöd för Oslodeklarationen

Nu ställer sig även Danmarks kulturminister Marianne Jelved bakom Oslodeklarationen. Marianne Jelved uttrycker bland annat att det är en skyldighet att bekämpa stereotyper, fördomar och all skadlig praxis i förhållande till personer med funktionsnedsättning. Hon pekar också på mediernas ansvar i bildproduktionen av människor med funktionsnedsättning och att bilderna måste avspegla befolkningens mångfald och diversitet. Även Sveriges kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth har ställt sig bakom deklarationen.

Funktionshinderrådets projektledare Maria Montefusco säger att Europarådet nyligen också tagit ställning för inkludering av funktionsnedsatta i kulturlivet och tror att det kan leda till tydligare resultat om tillräckligt mycket uppmärksamhet tillägnas frågan.

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder arrangerar under året möten och debatter om inkludering. 2014 kommer möten främst anordnas i Norge och Island. Den 26 Mars anordnade Nordens Välfärdscenter mötet ”Mediernas roll och ansvar för inkludering”. Mer om projekten finns att läsa på: http://www.nordicwelfare.org/Projekt/Kultur-media-och-synlighet/ Här kan du ladda ned temahäftet ”Fokus på kultur, media och synlighet”

Aktuella utlysningar

Utlysning från Kulturbryggan
Vill du söka stöd till ditt kulturprojekt? Den 23 juni öppnar kulturbryggans tredje utlysning för i år. Utlysningen vänder sig särskilt till dig som söker genomförande stöd eller startstöd men även stöd för projekt inom kulturbryggans aktuella tema. Du kan söka stöd fram till 1 september. Beslut kommer att fattas 6 november. Läs mer om det aktuella temat på Kulturbryggans hemsida

Erasmus+
Sök pengar för internationellt ungdomssamarbete och strategiska samarbetsprojekt inom det nya EU-programmet för ungdom, utbildning och idrott, Erasmus+. Du kan söka till Volontärtjänst, Utbildning och nätverksbyggande och Ungdomsutbyte, Strategiska partnerskap och Möten mellan unga och beslutsfattare.
– ansök senast 30 april!
Mer information om Erasmus+

EuropeAid – stöd för kultursamarbeten med Libanon
EuropeAid utlyser nu stöd för kulturella aktiviteter som ska äga rum i Libanon under 2014. Syftet är att via kulturprojekt uppnå en ömsesidig förståelse och ett närmande mellan människor via kulturella och konstnärliga utbyten.  Det går att söka stöd för aktiviteter och event som exempelvis musik, dans, teater, utställningar, tävlingar, workshops och olika typer av projekt inom nya media som på olika sätt främjar till kulturutbyte och dialog, främst mellan ungdomar. Även aktiviteter som syftar till att stärka och främja kontakterna mellan libanesiska och europeiska kulturaktörer och organisationer är välkomna att söka stöd.
Deadline är den 22 maj, total budget för utlysningen är 100 000 euro.
Mer info

National Endowment for Democracy (NED)
En fond som stödjer icke-statliga och ideella föreningar runt om i världen. Man uppmuntrar speciellt projekt-ansökningar från nya demokratier, totalitära länder eller samhällen som kämpar för demokratiska rättigheter. År 2012 gav man stöd åt 1236 projekt i 92 länder runt om i världen. Bidraget varierar beroende på projektets omfång. Är du intresserad av att söka?
Nästa deadline är den 20 juni. Instruktioner för hur du söker finns på hemsidan: http://www.ned.org/grantseekers

Musik och Politik – temat för årets European Music Council

19 till 22 juni arrangeras European Forum on Music för fjärde gången, som i år kommer att fokusera på relationen mellan musik och politik – ”Music and Politics: a shared responsibility”

Musik bidrar avsevärt till den politiska och sociala utvecklingen för ett fredligt och förenande Europa. Musik och kultur kan spela en nyckelroll i upprättandet av en förlagd pålitlighet och öka engagemanget för Europa. Musik spelar också en viktig roll för att föra människor samman.

Förutom musik bjuder EMC på panel diskussioner, föreläsningar, workshops och olika former av stödarbete. Bekräftade talare är Ivo Josipovic, kompositör och Kroatiens president, Enrique Baron Crespo, f.d. president i Europaparlamentet, Mary Luehrsen chefdirektör NAMM och Ole Reitov, direktör Freemuse.

European Music Council arrangeras i samarbete med Swiss Music Council och Yehudi Menuhin Forum.

VAR: Bern, Schweiz.
NÄR: 19–22 juni, 2014.

Registrera dig här

Programmet uppdateras löpande, besök EMC’s hemsida