Upptäck projektdatabasen för Kreativa Europa!

Creative Europe Dissemination Platform är namnet på Kreativa Europas projektdatabas.
Den innehåller alla nya projekt som har fått finansiering genom Kulturprogrammet 2007-2013 och Kreativa Europa. Nu finns de samlade på ett ställe – och databasen är sökbar på pågående och avslutade projekt.

De svenska regionkontoren anordnar konferens i Bryssel 25-26 mars 2015

Juncker: ”Europas utmaningar kan inte vänta” – Hur påverkar EU:s nystart den lokala och regionala nivån?
För sjätte gången anordnar de svenska regionkontoren och Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans en konferens i Bryssel. Konferensen vänder sig till dig som är tjänsteman eller förtroendevald och som har intresse för EU-frågor på lokal och regional nivå. Det fullständiga programmet hittar du här

EU-optimismen växer

Hela 72% av svenskarna tror sig ha inflytande på EU’s beslut! EDICs (och andras) hårda arbete innan EU-valet gav uppenbarligen resultat!
I samband med EU-valet våren 2014 steg antalet som anser att de kan göra sin röst hörd i EU dramatiskt, från 29 till 42 procent. Detta enligt Europaportalen. Siffran har dock minskat något under hösten men är med sina 40 procent av de tillfrågade i EU den näst högsta sedan 2004.
I genomsnitt anser dock fortsatt en majoritet av EU-borna att man inte kan göra sin röst hörd i unionen.

Litauen inför Euron

EU-kommissionen har slagit fast att Lettland uppfyller villkoren för inträde i valutaunionen EMU. Därmed kunde euron införas i landet vid årsskiftet.
Litauen blir således det 19:e landet att införa Euron.

EU-kommissionens beslut har mötts av positiva reaktioner från såväl europeiska toppolitiker som kreditvärderingsinstitut, och utmålas som en stor seger av den lettiska regeringen.

När Lettland för tio år sedan med överväldigande majoritet röstade för ett EU-medlemskap sågs det som en självklarhet att landet skulle ansluta sig till valutaunionen så fort man uppfyllde villkoren. Men sedan finanskrisens utbrott har opinionen svängt kraftigt. Enligt de senaste opinionsundersökningarna säger knappt en tredjedel av letterna ja till euron i dag, medan cirka hälften säger nej. Trots det har regeringen, liksom grannlandet Litauen, avfärdat tanken på en folkomröstning.