Aktuella utlysningar

VINNOVA erbjuder ett uppstartsstöd för dig med idéer som kan lösa samhällsproblem inom nytt program för social innovation.
VINNOVAs nya program Social innovation vänder sig till dig som har idéer till sociala innovationer. Under våren 2015 erbjuder man ett uppstartsstöd på upp till 300 000 kronor för aktörer som identifierat en ny idé och vill påbörja resan från idé till verklighet.
Läs mer…

Erasmus+ samarbetsprojekt
Deadline för att söka samarbetsprojekt inom programmet Erasmus+ närmar sig med stora steg och infaller redan 31 mars! Utlysningar om samarbetsprojekt sker enbart en gång om året. I princip alla organisationer inom vuxnas allmänna lärande kan söka, så den delen av programmet lämpar sig även för t.ex. museer och kulturorganisationer. Tänk på att denna del av programmet påminner om gamla Grundtvig där många kulturorganisationer sökte projektpengar för samarbeten i Europa.
Läs mer…

Kulturkontakt Nord Helsingfors – aktuella ansökningstider 2015. Mobilitetsprogrammet, nätverksstöd, kultur- och konstprogrammet
Kulturkontakt Nord – ansökningstider

Central Baltic
Första omgången av ansökningar är avslutad med totalt 177 projektsökande. Majoriteten sökte Prioritet 2, Sustainable use of common resources och Prioritet 4, Skilled and socially inclusive region (möjligt för kreativa kulturprojekt).
Nästa utlysning öppnar den 24 augusti och stänger den 23 oktober 2015.

EU-strukturfondsprogrammen öppna för ansökningar
EU:s regionala strukturfondsprogram i Sverige tar nu emot ansökningar till nya projekt från offentliga aktörer samt ekonomiska- och ideella föreningar. Investeringarna ska gå till att öka små och medelstora företags konkurrenskraft och stärka forskning och innovation. Ett projekt måste ha 50 % medfinansiering från offentliga och/eller privata aktörer. Regionerna bestämmer själva vilka projekt de väljer att prioritera. Mer information om varje region i Sverige finns på Tillväxtverkets hemsida.

Aktuella kulturkonferenser i Europa

(im)Possible Futures Festival
VAR: Gent, Belgien
NÄR: 11–21 mars 2015
Pointing their eyes towards the future, Ghent-based art centers Vooruit and Campo together with research center S:PAM (Studies in Performing Arts & Media, Ghent University) team up in a unique collaboration to compose a ten-day festival and a three-day conference.(im)Possible Futures Festival 
11 – 21 MARCH 2015 
Arts center Vooruit & CAMPO (Ghent, Belgium)
http://impossiblefutures.be/en/

Does It Matter? Composite Bodies & Posthuman Prototypes in Contemporary Performing Arts
VAR: Ghent University, Belgien
NÄR: 17–19 mars 2015
Research center S:PAM (Studies in Performing Arts & Media, Ghent University) organizes an international conference, in collaboration with (im)Possible Futures, in which they bring the arts and the academic world together. For three days you can attend lectures, workshops, statements and performances at various locations, offering a posthumanist perspective on the performing arts.

Heritage Forum of Central Europe
VAR: International Cultural Centre
 Krakow, Poland
NÄR: 6–20 februari 2015
The International Cultural Centre in Krakow, Poland is organising the 3r edition of the Heritage Forum of Central Europe which will take place on 16 – 18 September 2015. The Forum is focused on The City.
http://www.ifacca.org/events/2015/02/06/call-papers-heritage-forum-central-europe/

13th European Week of Regions and Cities (Open Days)
VAR: Bryssel
NÄR: 12–15 oktober 2015 with Open Urban Day 14 oktober

European Culture Forum 2015
Konferensen för alla europeiska kulturarbetare viseras till oktober. Datumen är tyvärr inte bekräftade ännu men håll utkik efter våra nyheter på
https://www.facebook.com/europadirektintercult
eller Facebook Access Europa

ACCESS EUROPA Plattformsmöte 2 – 2015 – vi besöker CORNERS Haninge

Plattformsmöte 2 – CORNERS Haninge – vänder ut och in på Stockholm

TID: torsdag den 7 maj13:00- 17:00
PLATS: Haninge Kulturhus (pendeltåg till Handen)

Anmälan till plattformsmöte 2 – CORNERS Haninge

CORNERS är ett EU-projekt inom programmet Kreativa Europa, en interkulturell konstnärlig plattform och ett samarbete mellan konstnärer och kulturinstitutioner från Europas utkanter; Baskien, Nordirland, Balkan, Ukraina, England, Polen och Sverige.

Haninge är först ut den 4-17 maj i CORNERS treåriga Europaturné. Projektet bygger på att konstnärer möter och arbetar tillsammans med boende i Haninge. Arbetet kommer att resultera i utställningar och performance på olika platser i Haninge.
(läs mer om CORNERS på www-cornersofeurope.org eller på Facebook-Corners launch.)

Den 7 maj är medlemmar i Access Europa välkomna till Haninge för att bekanta sig med Corners såväl teoretiskt som praktiskt. Förutom introduktionen till projektet kommer vi att besöka Corners olika lokala aktiviteter på Kulturhuset, torget och i bostadsområdet. Kan ett liknande projekt sättas upp i din kommun eller region?

Program
12:00- 13:00 samling och lunch på egen bekostnad på Haninge Kulturhus
13:00-14:00 Hur har vi hamnat i Haninge?!

  • Vägen till samarbete med Corners, Haninge Kultur
  • Corners projektpresentation, från ansökan till starten
  • Från expeditioner i Europa till Haninge: konstnärer introducerar sina delprojekt i Haninge

14:00-17:00 Vandringsslinga, vi besöker Corners konstnärliga projekt i Haninges lokalsamhälle:
Light, Put yourself in my place, Syster of another mama, Oh my home, In between, Birdhouse m.fl.
17:00 Avslutande konstnärligt mingel
Obs. Programmet kommer att uppdateras kontinuerligt på www.accesseuropa.se och även skickas till anmälda deltagare. Alla intresserade av plattformens aktiviteter är välkomna med anmälan. Mötet samarrangeras med Europa Direkt Intercult.

ACCESS EUROPA Plattformsmöte 1- 2015 – besök hos Cirkus Cirkör

Plattformsmöte 1 – Cirkus Cirkör och presentation av EU-projektet CARE (Circus Art Research Exchange 2012- 2015)

TID: Datum: torsdag den 26 mars kl 13.00–22.00
PLATS: Cirkörhuset, Rotemannavägen 10, Alby, Botkyrka

Anmälan till plattformsmöte 1 hos Cirkus Cirkör

Många medlemmar har de senaste månaderna efterfrågat information och råd om hur man startar ett EU-projekt. I ett flertal regioner är man intresserad och har påbörjat efterforskningar om möjligheter att gå från ide till en ansökan till Kreativa Europa. Den 26 mars erbjuder vi ett tillfälle att få en fördjupning i ett projekt som genomförs inom ramen för Kulturprogrammet med mobilitet av artister, residens, FB-sida och spridning av resultat mm – allt det som kännetecknar ett EU-projekt. Projektets tema är nycirkus. Dagen innehåller en unik redovisning av resultaten för artister och parter men även en kort presentation av varför och hur man gjorde ansökan och projektet, just för att öka lärandet och inspirera de som planerar ett eget projekt. Detta är slutpresentationen av hela projektet och vi kommer även att få den skrivna rapporten.

”Samtalen borde vara intressanta för alla som jobbar med kultur men även för administratörer och t.ex. kommuner, då Cirkör har en stor del av verksamheten kopplad till sina kommunala samarbeten och uppdrag. Sedan är det alltid trevligt att prata, hänga och umgås med likasinnade. Vi har planerat mingel med lite mat och dryck hela kvällen just för att uppmuntra samtal, nätverkande och frågor. Alla parter kommer att vara på plats, och även vår ekonomichef, projektledare, många artister som deltagit i aktiviteter och Anders som VD, så man ska kunna prata om allt möjligt under minglet också.”
Säger Amy Fee, producent på Cirkus Cirkör och en erfaren EU-projektledare med tidigare erfarenhet från bland annat Dansens Hus i Stockholm.

Program (för mer detaljer se bilaga med inbjudan från CARE) Möte 26 mars 2015 Cirkus Cirkör CARE

12:45  Samling för Access Europa
13:00- 14:00 Guidad visning på Cirkus Cirkör enbart för Access Europa
14:00- 18:00 Seminarier och presentationer, CARE

Rostislav Novák, Artistic Director, La Putyka (CZ)
Daniel Gulko, Artistic Director, Cahin Caha (FR)
Sverre Waage, Artistic Director, Cirkus Xanti (NO)
Maksim Komaro, Artistic Director, Circo Aereo (FI)
Tilde Björfors, Artistic Director & Olle Strandberg, director, Cirkus Cirkör (SE)

18:00-22:00 Mingel med plockmat på inbjudan av Cirkus Cirkör & CARE
Viktigt! Cirkus Cirkör förbehåller sig rätten att debitera 150 sek för catering vid avanmälan senare än 23 mars eller frånvaro.
Alla intresserade av plattformens aktiviteter är välkomna med anmälan. Mötet samarrangeras med Europa Direkt Intercult.

Plattformsmöte 2 – CORNERS Haninge – vänder ut och in på Stockholm

TID: torsdag den 7 maj13:00- 17:00
PLATS: Haninge Kulturhus (pendeltåg till Handen)

Anmälan till plattformsmöte 2 – CORNERS Haninge

CORNERS är ett EU-projekt inom programmet Kreativa Europa, en interkulturell konstnärlig plattform och ett samarbete mellan konstnärer och kulturinstitutioner från Europas utkanter; Baskien, Nordirland, Balkan, Ukraina, England, Polen och Sverige.

Haninge är först ut den 4-17 maj i CORNERS treåriga Europaturné. Projektet bygger på att konstnärer möter och arbetar tillsammans med boende i Haninge. Arbetet kommer att resultera i utställningar och performance på olika platser i Haninge.

(läs mer om CORNERS på www-cornersofeurope.org eller på Facebook-Corners launch.)

Den 7 maj är medlemmar i Access Europa välkomna till Haninge för att bekanta sig med Corners såväl teoretiskt som praktiskt. Förutom introduktionen till projektet kommer vi att besöka Corners olika lokala aktiviteter på Kulturhuset, torget och i bostadsområdet. Kan ett liknande projekt sättas upp i din kommun eller region?

Program

12:00- 13:00 samling och lunch på egen bekostnad på Haninge Kulturhus
13:00-14:00 Hur har vi hamnat i Haninge?!

  • Vägen till samarbete med Corners, Haninge Kultur
  • Corners projektpresentation, från ansökan till starten
  • Från expeditioner i Europa till Haninge: konstnärer introducerar sina delprojekt i Haninge

14:00-17:00 Vandringsslinga, vi besöker Corners konstnärliga projekt i Haninges lokalsamhälle:

Light, Put yourself in my place, Syster of another mama, Oh my home, In between, Birdhouse m.fl.

17:00 Avslutande konstnärligt mingel

Obs. Programmet kommer att uppdateras kontinuerligt på www.accesseuropa.se och även skickas till anmälda deltagare.
Alla intresserade av plattformens aktiviteter är välkomna med anmälan. Mötet samarrangeras med Europa Direkt Intercult.

CORNERS Launch – 3 mars i Haninge kulturhus

CORNERS Launch – inbjudan

Upplev lanseringen av det europeiska kulturprojektet CORNERS i sju länder samtidigt. Kom till Haninge kulturhus, inspireras, möts och hör om, när, var och hur CORNERS landar i Haninge. tisdag 3 mars 17:00-18:30

CORNERS tar konsten till oväntade platser i Europas utkanter. CORNERS är en plattform för konstnärer och publik som drivs genom ett samarbete mellan konstnärer och kulturinstitutioner från 10 länder i Europa. Tisdag 3 mars går startskottet för en 3-årig Europaturné och CORNERS Haninge är först ut, 4–17 maj 2015.

CORNERS Haninge syftar till möte och medskapande med boende i Haninge. Konstverken – utställningar, teater, performance – kommer sedan att genomföras på olika platser i Haninge. Konstverken utgår ifrån det lokala, sett med nya ögon.

Sedan starten 2010 har CORNERS genomfört så kallade Xpeditioner där de medverkande konstnärerna utforskat Europas hörn. Detta arbete har resulterat i totalt 17 samproduktioner med konstnärer från bl a Baskien, Nordirland, Balkan, Ukraina, England, Polen och Sverige.
Under CORNERS Launch får du info om vad som kommer att hända var samt konstnärliga smakprov. Flera av de svenska konstnärerna kommer att vara på plats och via videolänk kommer de att samtala med CORNERS-konstnärer runt om i Europa – allt visas på storskärm i foajén. Även kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg kommer att delta. Vi bjuder på lite smått att äta och dricka och under kvällen kommer du även via live feed kunna följa CORNERS Launch också i andra länder under #CORNERSNow.

CORNERS Haninge vänder ut och in på Stockholm. Vår stad blir till centrum. CORNERS ritar om kartan. Periferin omringar centrum.

3 mars kl 17 i Haninge kulturhus foajé.

Arrangör: Intercult och Haninge kultur i samarbete med Europa Direkt Intercult
Fakta om CORNERS:
Projektet initierades 2010 av sex europeiska kulturinstitutioner;
Intercult (Stockholm), Exodos (Ljubljana), POGON (Zagreb), Drugo more (Rijeka),
City Culture Institute (Gdansk), och Umeå2014 – European Capital of Culture. Projektet har sedan utvecklats med ytterligare partners: bl a Donostia/San Sebastian 2016 – European Capital of Culture, Arts Council of Northern Ireland (Belfast), ISIS Arts (Newcastle), REX (Belgrade), DokuFest (Prizren) och Teatro Pubblico Pugliese (Bari).

Sedan starten 2010 har sju Xpeditioner genomförts:
North Xpedition, Caucasus Xpedition, Balkan Xpedition,
East Xpedition, Basque Xpedition, Northern Ireland Xpedition,
Puglia Xpedition.
CORNERS har ett flerårigt stöd från EU/Creative Europe (2014–2018)

CORNERS är en plattform för konstnärer och publiken. Den har skapats och drivs av
ett partnerskap av kulturorganisationer från Europas hörn.
www.cornersofeurope.org

Utvecklingsområden för Europa 2015 och framåt – här är målen!

EU-kommissionen presenterade i december 2014 sitt arbetsprogram för 2015.
Alla är överens om att Europa behöver ekonomisk tillväxt. För att skapa tillväxten behövs satsningar på inre marknad och fler arbetstillfällen. Europa ligger efter med utvecklingen av den digitala marknaden: tillgång till Internet, konsumenträtt, upphovsrätt. Jämställdhet är inte bara en grundläggande rättighet, den är också viktig för tillväxt och konkurrenskraft. Fler kvinnor måste ut på arbetsmarknaden om EU ska uppnå sysselsättningsmålet på 75 procent till 2020. Den punkten återspeglas idag inte i Europa 2020-strategin och Sverige kommer att arbeta med att placera den på den europeiska agendan. Som frihandelsnation driver vi också på internationella frihandelsfrågor och bevakar det omdiskuterade TTIP, frihandelsavtalet med USA.

Ett annat mål 2015 är att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden. Europakommissionen förbereder ”Labour mobility package”, med regler om bl a rättvisa villkor för arbetstagare på arbetsplatser i olika länder. Sverige vidhåller att den fria rörligheten av företag inte ska gälla för att kringgå nationella kollektivavtal. Direktivet måste därför ta i beaktande alla intressen, från kollektivavtal till nationella intressen hos östra Europa.

Energieffektivisering, Energiunion. Energiunionen och hållbar klimat politik tillhör de högsta av Kommissionens prioriteringar. EU är orolig för sin energiförsörjning, med 55 % import, beroende av gas från Ryssland och energiineffektiva hushåll. Nu vill man komma undan det problemet med nya energislag, gas från andra länder och starkare förhandlingsposition som en part i förhandlingarna. För att få ner de växande koldioxidutsläppen pratar man om transportalternativ för energi.

Utvidgning av unionen. Utvidgningen är ett viktigt instrument för stabilisering av vårt närområde som aktualiserades på nytt med kriser i Nordafrika och Ukraina. Unionen kommer inte att ta in nya medlemmar på fem år men processen att förbereda t.ex. Turkiet pågår.

Asylsystemet. Det finns mycket att göra för att EU ska leva upp till att hantera de flyktingströmmar som finns idag. Redan 2011 meddelade EU-kommissionären Cecilia Malmström att små länder som Cypern och Malta, men också Sverige och Belgien, tar emot ett oproportionerligt stort antal flyktingar. De fem länder som tog emot flest 2013 var Sverige (26 400) Tyskland, Frankrike, Italien och Storbritannien stod tillsammans för mer än 70 procent av alla asylbeviljanden. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson tänker driva frågan för en fungerande europeisk mottagning av flyktingar.
FN beräknar att över 50 miljoner människor är på flykt i världen – den högsta siffran sedan andra världskriget. Nästan 200 000 människor kom 2014 havsvägen enbart till Italien. Folk drunknar i Medelhavet. Libyen har ingen kontroll vilket ökar inflödet. Vissa länder registrerar inte de inkommande och slipper därmed ansvaret.
Fördelningen av mottagandet i EU är väldigt olika från land till land. Sverige kräver en därför en mer solidarisk hantering av mottagandet.

Stärka rättsstaten – att hitta en pragmatisk lösning för rättsstatsprincipen, som fallerar i en del länder. Hela EU bygger på Rule of law som bland annat säger att alla medlemsländer måste åta sig att följa den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter och leva upp till rättsstatsprincipen. Temat aktualiserades smärtsamt efter attentaten i Paris och Köpenhamn då Europarådet ser dessa attacker som attacker mot yttrandefrihet. Attackerna resulterade i planerade förändringar i EU:s säkerhetspolitik. EU-kommissionens talesperson Margaritis Schinas sade i ett uttalande att händelserna i Köpenhamn ytterligare bekräftade behovet av att få igenom dessa förändringar så snabbt som möjligt. Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland sa också att: “Vi står enade mot hot på våra grundläggande rättigheter. De mänskliga rättigheterna är grundläggande för att skydda vår säkerhet”.

Sist men inte minst – feministisk utrikespolitik. Sverige med Margot Wallström i spetsen har efter valet infört begreppet feministisk utrikespolitik och trycker på att den ska genomsyra hela EU:s utrikespolitik. Jämställdhetsstrategin 2010–2015 går snart ut och en ny är på gång. Resultatet av den förra syns tydligt – ett mansdominerat Europa med bland annat enbart 3 kvinnliga utrikesministrar. Nu när Sverige har avancerat till näst mest inflytelserika land efter Tyskland inom EU:s utrikespolitik* hoppas vi på en bättre jämställdhetsintegrering på alla plan (*källa: European Council on Foreign Relations, ECFR)

Tionde budordet i Junckers program 2015 – demokrati
Den sista av 10 prioriteringar i Junckers program för 2015 är demokrati- och legitimitetsfrågor, för att i kölvattnet av krisen göra fler EU-institutioner mer transparenta.

Tyvärr uppmärksammar inte arbetsprogrammet 2015 arbetet för den gemensamma europeiska identiteten, vi-känsla och kommunikationen med EU-medborgarna för att hålla oss uppdaterade om det pågående arbetet. Vi-känslan är däremot ett av de starkaste målen för europeiska kulturprojekt – som Intercults CORNERS – turning Europe inside out!

Juncker commission promises a more political agenda for 2015

EU-kommissionens arbetsprogram 2015

Ahmad Alhendawi, FN:s representant för ungdomsfrågor, medverkade 12 februari vid ett ungdomsforum i New York och sa att en ”känsla av delaktighet” är avgörande för framgången för den kommande utvecklingsagendan. Och att världens 1,8 miljarder unga människor är redo att ”bära sin del” av post-2015-utvecklingen (efter Millenniemålen). EU 2020 ska samspela med den nya globala utvecklingsagendan framför allt hållbarhetsfrågan och fattigdomsbekämpning.

Vilken del av utvecklingen är EU och dess medlemmar redo att bära vidare till 2020? Var har EU en viktig roll att spela? Vad tycker Sverige?
Den viktigaste regeln som gäller i EU i förhållande till medlemsstaternas nationella parlament är subsidiaritetsprincipen. Kort innebär den att EU inte ska stifta fler lagar än det faktiskt behövs. 2014 har EU därmed lagt färre lagförslag än de föregående åren. Kultur är ett område där den nationella staten måste ta sitt ansvar för ett levande kulturliv i hela landet. EU kan däremot genom programmet Kreativa Europa bidra med stöd till internationella samarbeten för att främja mobilitet av verk och artister.

Den andra viktiga principen är demokratisk delaktighet, att fråga medborgarna vad de tycker, genom t.ex. medborgardialoger och politiskt inflytande i Europaparlamentet. Sverige är med sina 20 ledamöter i Europaparlamentet ett litet land i EU men har en stark röst i vissa frågor, t.ex. biståndspolitiken.

Den europeiska utvecklingsagendan EU 2020

2015 – Europaåret för utvecklingssamarbete

Hela Europa Direkt-nätverket närvarade den 13 februari på Rosenbad vid invigningen av ‪#‎EYD2015SE Europaåret för utvecklingssamarbete. I Sverige är det UD, Concord Sverige och SIDA som samordnar och fördelar stödet. Sida kommer att bjuda in till ett antal evenemang och där kan man söka medel för att arrangera en egen aktivitet som berör temaåret. Potten är på totalt 700 000 kronor, mer information och ansökningsformulär finns på sida.se

Sverige är en stark röst i EU i biståndsfrågor och vi ska utnyttja den rollen för att få med oss andra länder, vara länken mellan europeisk och global utveckling. Sverige önskar särskilt att den nya globala agendan för utvecklingsfinansiering utvecklas mer, betonar jämställdheten d.v.s. att kvinnors rättigheter görs till en prioriterad fråga i EUs utvecklingspolitik. Tredje målet är att arbeta med att minska urholkningen av biståndet för att inte svika de mest utsatta i världen. Biståndsmålet i Sverige är idag 1 % och det ska vara minst 0,7 % i EU där det idag ligger på 0,47 %. Fjärde målet är samstämmighetspolitik.

Året invigdes av Isabella Lövin, före detta EU-Parlamentariker och Sveriges nya biståndsminister med ansvar för Politik för Global Utveckling.

Mer information

Facebook: EuropeanYearForDevelopment2015

Twitter (svenska) #EYD2015SE

Den nya globala agendan för utveckling – så ska den finansieras

Världens länder har träffats flera gånger för att diskutera finansieringen, bl a genom ökade skatteintäkter, investeringar, handel, bistånd mm. Konferenserna ägde rum i Monterrey och i Doha. Nu är förberedelserna i full gång inför den tredje stora konferensen den 13-16 juli 2015 i Addis Abeba.

Konferensen är oerhört viktig då den ska handla om hur enorma ekonomiska resurser som ändå finns i världen ska vändas mot global utveckling. Den förväntas slå fast den nya globala agendan för utvecklingsfinansiering. Förberedelserna på EU-nivå har dragits igång av EU:s utrikeschef Federica Mogherini visar ett helt annat intresse för utvecklingsfrågor än hennes föregångare Catherine Ashton. Hon har redan bjudit in till ett antal rådsmöten. Förhoppningen är att det leder till bättre energi i Addis Abeba än den annars vanliga inställningen från utvecklingsländer som kommer med stor misstänksamhet mot rika länder.

Mer läsning om finansieringen av Millenniemålen och utveckling i världen och Europa

http://www.concord.se/vara-fragor/utvecklingsfinansiering/

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/financing-development_en

hämtat från milleniemålen.nu
http://www.millenniemalen.nu/blog/zlatan-drar-igang-kampanj-for-att-utrota-hunger/

Mer intressant läsning finns på http://www.millenniemalen.nu eller http://www.fn.se