Useful tips for EU travellers

People love to travel, but do they know what to do if things go wrong when visiting another EU country? What should people do when there is an emergency, their flight gets cancelled or they lose their passport?

There are EU rules in place to make travellers’ lives easier. This webpage on the European Parliament website lists a few key points travellers should be aware of and has links to more information. It also contains a useful infographic based on tourism statistics in Europe

More info: http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150630STO72149/html/Five-things-you-should-know-when-travelling-abroad

European project “Road to recognistion”

EDIC Wroclaw would like to acquaint you with results of thier European project “Road to recognistion”.

The project idea was based on a collaboration at European level to adjust the assessment of competences used in a career guidance context, into a voluntary service context.

Main results of the just ended projects are Europass Guide – Guide for Volunteer Involving Organizations and training framework to train voluntary organizations/NGO’s with overview of existing validations tools and recommendations how to promote and support the validations of volunteers competences.

More information (scroll down to english version): http://www.europedirect-wroclaw.pl/10-aktualnosci/358-wolontariat-bedzie-bardziej-przyjazny

Rivers of Opportunities är avslutat. Här är resultatet[eng]Rivers of Opportunities. Here is the project result[/eng]

Rivers of Opportunities

Rivers of Opportunities är ett partnerskap mellan 10 europeiska organisationer som alla drivs av en vilja att dela med sig av erfarenheter kring att presentera kultur på publika platser som ett sätt att engagera publiken (också den ovana kulturpubliken). Omgivningarna som valts ut är nya för projekt av detta slag och rör sig kring urbana vattenmiljöer som floder och hamnstäder runt Europa. Det underliggande syftet har varit att undersöka hur man kan använda olika strategier för att nå ut till en ny publik. Idag är det nödvändigt att utveckla publikarbetet eftersom det är en realitet att tillgängligheten till kultur måste breddas.

Kompetensen hos de deltagande organisationerna har stärkts kring dessa frågor eftersom olika metoder från sociologins och marknadsföringens sfärer har blandats med civilsamhället, stadsplanering och hållbar utveckling m.m. Via detta projekt har vi identifierat nya metoder för konsten som informell utbildare av en ny publik som utarbetats och spridits bland de deltagande parterna.

Projektets huvudaktiviteter har bestått av: 5 ledande seminarier och 5 workshops/case studies på lokal nivå hos  projektets utvalda platser som gett feedback tillbaka till seminariedeltagarna. Varje partner har varit värd för ett möte öppet för den lokala befolkningen, antingen i form av ett större seminarium kopplat till ett waterfront event på plats eller eller en “tink-tank get together” i en mindre grupp. Varje värd har identifierat publikutvecklande aspekter relaterade till det lokala samhället vilket influerade mötets innehåll, och också medförde att nya  publikgrupper på plats fick ta del av vad Rivers of Opportunity kunde bidra med.

Genomgående för hela projektet kan sägas att projektet har definierat kulturella, sociala och utbildande delar som möjliggjort publikutveckling vid städer som har det gemensamt att de ligger nära vatten.

Läs mer om projektet här

[eng]

Rivers of Opportunities

This Learning Partnership by bringing together 10 European organisations aimed at sharing knowledge on practising culture in public places as a way of engaging audiences (also current non-audiences) in new environments, specifically on urban waterfronts/ river banks across Europe. The underlying issue was how to use audience development strategies for this purpose. Today audience development is a necessity, if broader access to culture is to become a reality. The competences of the learners from the involved organisations were enriched in this respect by applying transversal and intercultural methodology from the realms of e.g. sociology, marketing, civil society involvement, public space/urban planning, environment, sustainable development etc. By means of this project good practices were identified, possibilities explored and eventually, new models of non-formal education art projects drafted and disseminated.

Project main activities: 5 leading seminars and 5 extension workshops-case study visits providing recommendations and feedback for the seminars based on the local context. Thus each partner hosted a face-to-face meeting open to local community: either in the form of a bigger gathering – seminar parallel to some waterfront event just happening or a think-tank get-together in smaller workshop groups. Each host identified audience development aspects related to local issues which influenced the content of a given meeting, as well as found local target groups to participate in the meetings to profit from our contribution.

Throughout our project we defined cultural, social and educational opportunities and benefits audience development brings to the waterfronts in European cities

Read more about the project here

[/eng]

Rivers of Opportunities är avslutat. Här är resultatet[eng]Rivers of Opportunities. Here is the project result[/eng]

Rivers of Opportunities

Rivers of Opportunities är ett partnerskap mellan 10 europeiska organisationer som alla drivs av en vilja att dela med sig av erfarenheter kring att presentera kultur på publika platser som ett sätt att engagera publiken (också den ovana kulturpubliken). Omgivningarna som valts ut är nya för projekt av detta slag och rör sig kring urbana vattenmiljöer som floder och hamnstäder runt Europa. Det underliggande syftet har varit att undersöka hur man kan använda olika strategier för att nå ut till en ny publik. Idag är det nödvändigt att utveckla publikarbetet eftersom det är en realitet att tillgängligheten till kultur måste breddas.

Kompetensen hos de deltagande organisationerna har stärkts kring dessa frågor eftersom olika metoder från sociologins och marknadsföringens sfärer har blandats med civilsamhället, stadsplanering och hållbar utveckling m.m. Via detta projekt har vi identifierat nya metoder för konsten som informell utbildare av en ny publik som utarbetats och spridits bland de deltagande parterna.

Projektets huvudaktiviteter har bestått av: 5 ledande seminarier och 5 workshops/case studies på lokal nivå hos  projektets utvalda platser som gett feedback tillbaka till seminariedeltagarna. Varje partner har varit värd för ett möte öppet för den lokala befolkningen, antingen i form av ett större seminarium kopplat till ett waterfront event på plats eller eller en “tink-tank get together” i en mindre grupp. Varje värd har identifierat publikutvecklande aspekter relaterade till det lokala samhället vilket influerade mötets innehåll, och också medförde att nya  publikgrupper på plats fick ta del av vad Rivers of Opportunity kunde bidra med.

Genomgående för hela projektet kan sägas att projektet har definierat kulturella, sociala och utbildande delar som möjliggjort publikutveckling vid städer som har det gemensamt att de ligger nära vatten.

Läs mer om projektet här

 

[eng]

Rivers of Opportunities

This Learning Partnership by bringing together 10 European organisations aimed at sharing knowledge on practising culture in public places as a way of engaging audiences (also current non-audiences) in new environments, specifically on urban waterfronts/ river banks across Europe. The underlying issue was how to use audience development strategies for this purpose. Today audience development is a necessity, if broader access to culture is to become a reality. The competences of the learners from the involved organisations were enriched in this respect by applying transversal and intercultural methodology from the realms of e.g. sociology, marketing, civil society involvement, public space/urban planning, environment, sustainable development etc. By means of this project good practices were identified, possibilities explored and eventually, new models of non-formal education art projects drafted and disseminated.

Project main activities: 5 leading seminars and 5 extension workshops-case study visits providing recommendations and feedback for the seminars based on the local context. Thus each partner hosted a face-to-face meeting open to local community: either in the form of a bigger gathering – seminar parallel to some waterfront event just happening or a think-tank get-together in smaller workshop groups. Each host identified audience development aspects related to local issues which influenced the content of a given meeting, as well as found local target groups to participate in the meetings to profit from our contribution.

Throughout our project we defined cultural, social and educational opportunities and benefits audience development brings to the waterfronts in European cities

Read more about the project here

[/eng]

Baltic Sea Culture Gathering kulturkonferens i Gdansk i september[eng]Baltic Sea Culture Gathering Conference in September in Gdansk[/eng]

Inbjudan till en internationell kulturkonferens i Gdansk 15 -18 september.

The Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland cordially invites all cultural practitioners from the Baltic Sea Region and beyond for the Baltic Sea Cultural Gathering that will be held from the 15th to the 18th of September in Gdańsk.

The Gathering will be organized as a main event of the Polish Presidency in CBSS within the framework of the “Creativity” priority. After the end of the conference, the Baltic Sea Cultural Centre in Gdansk (R//C partner) invites all the participants to take part in the Cultural Innovations Lab workshop on 17-18.09

Mer info: http://www.river-cities.net/pages/news/Baltic_Sea_Culture_Gathering[eng]

Baltic Sea Culture Gathering Conference, 15 – 18 September 2015, Gdańsk, Poland

Invitation for the conference and registration!

Culture – Entrepreneurship – Education – Sustainability – Social Innovation – Creative Cities – Baltic Sea Region – Regional cooperation

The Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland cordially invites all cultural practitioners from the Baltic Sea Region and beyond for the Baltic Sea Cultural Gathering that will be held from the 15th to the 18th of September in Gdańsk.

The Gathering will be organized as a main event of the Polish Presidency in CBSS within the framework of the “Creativity” priority. The event will consist of Meeting of Ministers of Culture of the Baltic Sea States on the 16th of September 2015 at the Maritime Culture Centre, series of back-to-back meetings of all key cultural organizations in the region and Conference „Culture as a driving force for social and economic development of the Baltic Sea Region”, 16-17 September 2015, European Solidarity Centre, Gdańsk.

More info: http://www.river-cities.net/pages/news/Baltic_Sea_Culture_Gathering[/eng]

Audiovisual Media Services Directiv[eng]Audiovisual Media Services Directive[/eng]

Offentlig konsultation om Audiovisual Media Services Directiv som introducerades 2010 för att främja spridning av audiovisuella tjänster över gränserna pågår till den 30 september- och du kan säga din mening genom att fylla i enkäten: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/commission-seeks-views-europes-audiovisual-media-rules[eng]The Audiovisual Media Services Directive was issued in 2010 to increase the cross-borders circulation of audiovisual media services. But does it still fit into our ever-changing digital world?

Tell us what you think by joining the public consultation available in 24 EU languages: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/commission-seeks-views-europes-audiovisual-media-rules

Deadline September 30[/eng]

Om att bygga broar mellan judiska och arabiska barn

SPANA har varit i Tel Aviv- läs mer i Riksutatsällningars intressanta omvärldsbevakning!
På Tel Aviv Museum of Art möts judiska och arabiska barn som annars lever i ett samhälle präglat av fientlig segregation. SPANA! har besökt museet och skriver om ett imponerande pedagogiskt arbete, som överbrygger rädslor, hat och fördomar – och som skulle absolut kunna användas även i Sverige.

Mer info: https://www.riksutstallningar.se/content/spana/bygger-broar-mellan-judiska-och-arabiska-barn

POWR – Call for Participants!

Ansök till samproduktionsforumet på Baltic Event

Under samproduktionsforumet på Baltic Event så presenteras 12 spännande fiktionsprojekt från bland annat Skandinavien, Ryssland och Baltikum. Det två dagar långa forumet är uppbyggt kring förbokade möten mellan producenter och finansiärer. Sista dag för att söka med sitt projekt är 1 augusti.

Baltic Event arrangeras 16-18 november i Tallinn. Denna typ av projekt kan ansöka:

Fullängd fiktionsprojekt med potential för biografdistribution
Nationellt stöd på plats
Färdigt manus
Lämpligt för internationell samproduktion

Mer info: http://be.poff.ee