Beyond the Obvious 2015 – Culture Action Europe

Årets upplaga av Beyond the Obvious 2015 (BtO 2015), Göteborgs mest utmanade kulturkonferens, går av stapeln 15 oktober. Konferensen som anordnas av Culture Action Europe vill utforska spänningar i samhället: spänningar som finns mellan det privata och det offentliga rummet; spänningar som finns överallt i de mest grundläggande frågorna, så som rätten till yttrandefrihet, uttrycksfrihet, trygghet, frihet osv.

BtO 2015 erbjuder en stor plattform för individer och kulturorganisationer att mötas på. Konferensens ambition är att skapa både små och stora dialoger för lokala och andra europeiska kulturella aktörer.

Under de tre dagarna pågår konferensen i olika lokaler på olika platser. Klicka på länkarna nedanför för att finna mer information!

Program BtO 2015
Boka biljett

Bistånd och migration – En dialog om EU, Sverige och bistånd 13 november 2015 [eng]Aid and migration – a dialogue about EU, Sweden and aid November 13 2015[/eng]

Ungdomsdialog på Europahuset – vad är bistånd?

Europaåret för Utvecklingssamarbete 2015 – Sveriges och EU:s samarbete med utvecklingsländer.

Bannerbild_brodtext_webben_400px

OBS! LOKALBYTE TILL EUROPAHUSET, Regeringsgatan 65

(T-bana Hötorget, uppg. Malmskillnadsgatan)

Nu finns programmet som pdf:  Program bistand_och_migration_13_november
Deltagande talare och organisationer som pdf:
Deltagande talare och organisationer

Europa Direkt Intercult inbjuder till årets Medborgardialog i Stockholm!

Kan du inte närvara imorgon? Se seminariet live på Bambuser:
http://bambuser.com/channel/Intercult

Världens befolkningstillväxt går stadigt upp och på grund av katastrofer och ekonomiska problem tvingas cirka 60 miljoner människor lämna sina hemländer. De flesta får inte den hjälp de behöver för att kunna delta i samhället. Samtidigt är biståndsarbetet på plats lika viktigt då utvecklingsländer behöver hjälp att bygga upp sina samhällen efter lokala möjligheter. För att lösa detta behövs gemensamma internationella åtgärder och policys för att garantera alla människors lika rättigheter. Inte minst från EU som redan idag är den största biståndsgivaren i världen.

Vår tanke är att belysa Europaåret för Utvecklingssamarbete 2015 (EYD2015) som handlar om EU:s samarbete med utvecklingsländer. Samtidigt ser vi att det är viktigt att väcka intresse hos unga att engagera sig i bistånds- och utvecklingsfrågor som berör Sverige.

Hur kan biståndet se ut? Bistånd och fattigdomsbekämpning handlar inte bara om pengar och mat utan även om fungerande samhällsstrukturer, tekniska framsteg och kultur.

Under vårt möte & samtal på Europahuset kommer vi att titta på bistånd från olika synvinklar.

EU:s huvudmål för temaåret är:

  • Informeraom EU:s och medlemsländernas arbete och resultat
  • Uppmana till deltagande, intresse och kritiskt tänkande
  • Höja medvetenheten om nyttan av utvecklingssamarbete och öka förståelsen för gemensamt ansvar och solidaritet

Under dagen får myndigheter och organisationer som arbetar med biståndsfrågor ett tillfälle att visa konkreta exempel på vad de gör och inspirera skolungdomar att engagera sig i utvecklingsfrågor.

Paneldebatten under medborgardialogen kommer behandla EU:s internationella samarbete och roll i världen för biståndsarbete. EU är världens största bidragsgivare idag och Sverige en av de största inom EU. Statistiken visar att EU inte kommer kunna hålla målet att avsätta 0,7 procent av EU:s bruttonationalinkomst år 2015. Samtidigt urholkas biståndsanslagen genom att inte gå direkt till fattigdomsbekämpning utan till annat inom biståndsarbete.

Så hur kan man lösa detta och vem ansvarar för vad i de gemensamma satsningarna? Vad gör man i ett läge då FN håller på att omformulera målen för en hållbar global utveckling?

Datum: Fredagen den 13 november 2015

Tid 13:00-15:00

Plats Europahuset Regeringsgatan 65 (T-bana Hötorget uppgång. Malmskillnadsgatan) OBS! Ny lokal! P.g.a. det stora intresset har vi bytt lokal från Södermalm till Europahuset.

Evenemanget är kostnadsfritt och öppet för alla. Föranmälan krävs!

Seminariet kommer att spelas in och läggas ut på Bambuser, länk kommer läggas ut här på Europa Direkt Intercult hemsida och på Facebook.

DELTAGARE I PANELEN OCH PÅ SCEN

 

joachim-beijmo--200x200_webbJoakim Beijmo –  Kommunikationschef SIDA (Swedish International Development and Cooperation Agency) medlem i ledningsgruppen, med övergripande ansvar för information i Sverige om svenskt utvecklingssamarbete.

Elias_Efvergren_200x200_webbElias Efvergren –Internationell koordinator Peaceworks arbetar med internationellt utvecklingsarbete, internationella utbyten och ett internationellt praktikantprogram.

I sitt arbete på PeaceWorks, koordinerar Elias bland annat det SIDA-finansierade praktikantprogrammet som låter 12 stycken svenska ungdomar praktisera på PeaceWorks partnerorganisationer i Colombia. På samma partnerorganisationer bedrivs utvecklingssamarbeten där PeaceWorks, samarbetar med ekonomiskt och socialt utsatta ungdomar får att dessa ska få verktyg för att organisera sig, driva egna projekt och starta egna organisationer – och därmed vara aktörer för hållbar social rättvisa.

Gabrielle_gunneberg_200x200_webbGabrielle Gunneberg, kommunikationssamordnare CONCORD Sverige. CONCORD Sverige är en plattform
för över 50 civilsamhällesorganisationer. Uppdraget är att bedriva informations- och påverkansarbete om EU:s utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik, med fokus på minskad fattigdom.

Inom uppdraget ryms också att stärka medlemsorganisationers kunskap om och kapacitet att påverka EU:s utvecklingspolitik samt att stärka såväl medlemsorganisationers som deras partners kapacitet att söka EU-bidrag för utvecklings- och informationsinsatser.

CONCORD Sverige är en av 28 nationella plattformar i CONCORD Europa, som samlar drygt 2400 civilsamhällesorganisationer i Europa. Gabrielle kommer att tala om hur det svenska och europeiska civilsamhället kan påverka EU:s bistånds- och utvecklingspolitik

Gabriel_Liljenstrom_200x200_webbGabriel Liljenström – Politiskt sakkunnig på Utrikesdepartementet för biståndsminister Isabella Lövin. Gabriel kommer att prata om att vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan stoppa klimatförändringarna. Sveriges utvecklingssamarbete ska moderniseras för att kunna möta de utmaningar världen står inför. Vi har en viktig roll internationellt för att driva på en hållbar utveckling, som kommer alla människor till del.

 

Chris_200x200_webbChris Torch – Samtalsledare under seminariet. Skådespelare och regissör. Han har i många år arbetat med internationell kulturproduktion, kulturpolitik, och storskaliga, gränsöverskridande kulturprojekt.  Han är en av Europas ledande experter på europeisk  kultursamverkan. Han föreläser regelbundet och leder workshops i kulturstrategier. Han är engagerad i flera europeiska nätverk som Culture Action Europe,  The European Museum Forum, River // Cities och Platform för Intercultural Europe.

Iwona_Web_200x200_webbIwona Preis – Som Senior Associate på Intercult är Iwona ansvarig för verksamheten i Europeiskt Resurscentrum för Kultur, med bland annat Europa Direkt Intercult (EDIC), plattformen Access Europa, internationella projektsamarbeten, EU-projektrådgivning och uppdragsutbildningar. Iwona är också ordförande för den europeiska plattformen River// Cities.

Mammadou_johanna_200X200_webbMammadou Sene och Johanna Nolgård.
Mammadou Sene är en av Sveriges kända världsmusiker och spelar med bl.a. Ale Möller band. Född på landsbygden i Senegal och kom till Sverige för knappt 20 år sedan. Han har sedan dess utbildat sg på Kungliga musikhögskolan där han också varit lärare.

Johanna Nolgård är student på Kungliga musikhögskolans folkmusiklinje.

Tillsammans kommer de framföra musik från Sverige och Senegal i en intressant mix.

[eng]

2015 is pronounced the European Year for Development by the European commission

Intercult invites young high school students from Stockholm and others to a seminar about aid, migration and EU  – Swedens and EU:s cooperation with developing countries. Representatives from the Swedish Ministry of Foreign Affairs, Swedish development cooperation, and several NGO:s will discuss EU:s role as the biggest contributor of aid resources in the world  and how Sweden relate to this.[/eng]

Dagens Turkiet – historien som påverkar nuet. Seminarium med Stefan Foconi 20 oktober 2015[eng]Turkey today – the history that affects the present[/eng]

Historien som påverkar nuet. 
Ett seminarium med Stefan Foconi.

 

Foconi_medis_400x250px

21/10 2015
Seminariet med Stefan Foconi har nu ägt rum. Det kom många intresserade besökare till Tranströmerbiblioteket vid Medborgarplatsen som ställde många frågor. Det är ingen tvekan om att intresset är stort kring Turkiet, och att ämnet är svårgreppbart. Stefan fick svara på fler frågor kring situationen idag, och gjorde sitt bästa för att förklara de olika politiska och religiösa strömningar som påverkar. Efteråt kunde publiken köpa hans böcker “Turkiets land ” som han och Tomas Anderson skrivit om landet, samt hans nyutgivna bok “Istanbul – vandringar i Europas största stad”.Europa Direkt Intercults seminarieserie inleddes i höst med ett möte med Stefan Foconi, författare till flera böcker om Turkiet och Mellanöstern. Utifrån hans nyaste bok Istanbul, vandringar i Europas största stad berättar Stefan om Turkiets skiftande historia och hur den påverkar situationen idag.

För att förstå situationen idag behöver man ha kunskap om historien. Stefan gick  igenom Turkiets mångsidiga historia från den antika staden vid Bosporen, via det Osmanska riket ända fram till dagens moderna och samtidigt komplexa land. Han berättade om de pågående medlemsförhandlingarna mellan EU och Turkiet som idag är allt annat än glödheta. Hur de enorma flyktingströmmarna från Syrien påverkar. Orsaken till de strandade förhandlingarna mellan PKK och den turkiska regeringen m.m.

Istanbul har ett unikt geografiskt läge, ingen annan stad ligger så nära två världsdelar. Staden har varit och förblir Europas port mot Asien och vice versa. Idag är det en snabbt växande metropol med runt 15 miljoner invånare, nästan samtliga turkar och kurder. Istanbul var hedniskt i ett millenium, kristet lika länge, bara för att förvandlas till multietniskt centrum i det största muslimska riket någonsin. Under seklernas lopp har staden hos européerna uppväckt fruktan, hat, nedlåtenhet, förakt och till sist intresse och nyfikenhet. Idag är Istanbul en första rangens angelägenhet för varje av historien och storstadslivet drabbad person. Stefan Foconi belyste många av dess egenheter och dolda skatter

Stefan Foconi besökte Istanbul första gången 1974 och har sedan dess rest oavbrutet i Mellanöstern de senaste 16 åren. Både Turkiet- och Istanbulböckerna finns att köpa vid framträdandet.

[eng]The history that affects the present.

Foconi_medis_400x250px

10/21/2015
The seminar has now taken place. Stefan talked about Turkeys history  and how the situation is today. He answered a lot of questions from an interested audience, and did his best to try to explain the different political and religious influences that affect the country today. Afterwards the audience could buy two of his books “Turkiets land” and “Istanbul – vandringar i Europas största stad”.

Stefan Foconi, longtime traveller in the Middle East and author of several book about the area. This meeting, took place in the Tranströmer library in Stockholm.

Date & time: Tuesday October 20 at 8 pm
Free admission[/eng]

Utlysningar hösten 2015

Tillväxtverket

Tillväxtverket annonserar för 13 territoriella samarbetsprogram som går vid namn Interreg och löper mellan 2014-2020. Programmen, som Sverige deltar i, verkar för att fler samarbeten ska ske över nationsgränser. Detta för att tillsammans hitta lösningar på bl a miljömässiga hinder och problem. Hitta mer information på hemsidan för att se huruvida din verksamhet stämmer överens med ansökan.

Ansök här!

Kulturrådet/Kreativa Europa

Kulturrådet har släppt sina ansökningar för 2015 och är nu tillgängliga att söka online. Bland ansökningarna finns b la:

Fria musikgrupper – turnébidrag
Kollektivverkstäder – utrustningsbidrag
Litteraturstöd
Regionala bibliotek – verksamhetsbidrag (Stockholm) Regional musikverksamhet – verksamhetsbidrag (Stockholm)

Ansök här!

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden utlyser nu bidrag inom dans, teater och film. Det finns två bidragstyper att söka som går vid namn Resebidrag och Internationellt Kulturutbyte. Sista datum för ansökan med pappersblankett är 27 oktober, medan sista datum för e-ansökan är 3 november.

Ansök här!

European Cultural Foundation

European Cultural Foundation utlyser nu stipendier för kulturarbetare och konstnärer från alla discipliner inom Europas gränser. Stipendierna, Step Beyond Travel Grants, är till för att resa mellan EU och angränsande länder till Europa. Syftet är att uppleva, dela och söka efter nya erfarenheter som ska inspirera till vidare konstnärligt arbete. Den sökande ska helst vara under 35 år och befinna sig i början av sin karriär.

Ansök här!

Central Baltic Programme

Central Baltic Programme, en finansiär av internationella samarbetsprojekt inom Östersjöregionen, har nu öppnat för ansökningar till nya projekt. Du kan ansöka till och med 23 oktober 2015. Läs mer om hur man ansöker i länken nedan.

Ansök!
Further information (in english) on the website: http://www.centralbaltic.eu/content/second-call-applications-open?utm_source=Central +Baltic+Programme&utm_campaign=ba19c172c0- Second_call_for_applications_is_open8_24_2015&utm_medium=email&utm_term=0_d1d0f136fc- ba19c172c0-227851713

Iwona Preis i Gdansk

Baltic Sea Culture Gathering Conference hölls 15-18 september i Gdansk, där Intercults Iwona Preis deltog. Konferensen anordnades av Polens kulturminister, som bjöd in alla kulturutövare och intresserade att delta. Under konferensen hölls paneldiskussioner, bl a med Östersjöländernas kulturministrar och experter från olika fält i syfte att dela kunskap och visioner för Östersjöområdet.

Läs mer om konferensen här!

FN:s toppmöte i New York

På fredag, 25 september, kommer 193 av världens ledare att mötas i New York under ett toppmöte anordnat av FN. Konferensen kommer att fokusera på millenniemålen: en utvärdering av de gångna 15 årens utvecklingsmål och det kommande arbetet med global hållbar utveckling, 15 år framåt.

En tillsatt arbetsgrupp fick i uppdrag att formulera 17 globala mål inför 2030. Dessa mål kommer att avhandlas under konferensen med mest emfas på extrem fattigdom, ojämlikhet och orättvisa samt klimatförändringar.

Läs mer: http://www.globalgoals.org

Svensk länk till storskalig europeisk kultur

Intercults Chris Torch har utnämnts till Programchef för Rijeka 2020, en av fyra kandidater till att bli Europeisk kulturhuvudstad. Staden som är belägen i Kroatien vid Adriatiska havet är i full förberedelse inför det sista steget av utnämningen. Rijeka är en av fyra nominerade kroatiska städer och den vinnande annonseras i slutet av mars 2016.

Torch har en lång erfarenhet av kulturproduktion och konstnärlig ledning av EU-projekt. Under Umeås kulturhuvudstadsår deltog han med det EU-finansierade CORNERS Ersboda, ett konst- och kulturprojekt som senare visades i Haninge i maj i år. Dessförinnan ingick han i den konstnärliga ledningsgruppen inför utnämningen av kulturhuvudstaden Matera 2019 (Italien).

“Rijeka är en spännande hamnstad som står inför samma utmaning som flera svenska städer: övergången från industristad till kunskapsstad. Sedan Kroatien blev medlem i EU har jag ansett Rijeka som det bästa möjliga valet till att bli Europeisk Kulturhuvudstad” säger Chris Torch.

Rijekas främsta strategi inför den slutgiltiga utnämningen består av att stärka kulturella infrastrukturer, involvera lokala konstnärer och kulturorganisationer samt att utveckla staden ekonomiskt genom kulturturism och kreativa branscher.

Vidare menar Torch att projekt som dessa skapar möjligheter för utbyte och relationsbyggande över nationsgränserna i Europa. Kulturen har en kraft att förena, och förhoppningsvis ser svenska kulturorganisationer detta som tillfälle att ytterligare länka till storskaliga evenemang som Rijeka 2020.

English? Click here

Läs pressreleasen i Mynewsdesk

Läs mer om …

Rijeka 2020

Matera 2019

CORNERS 

Kontakt:

Intercult productions
kommunikation@intercult.se
Nytorgsgatan 15
Stockholm

Intervju:

Chris Torch

chris.torch@intercult.se

+4670-554 10 23

 

Juncker: Time for Honesty, Unity and Solidarity

EU-kommisionens ordförande Jean-Claude Juncker höll sitt första linjetal ”Tillståndet i Unionen” onsdagen 9 september 2015. Huvudtemat var den rådande flyktingkrisen. Juncker var både generös med beröm och kritik för EU-länder och andras agerande. Den tydliga linjen var att krisen kräver ett snabbt handlande och samarbete mellan EU-länderna, och påpekade att det allra viktigaste nu är att ”visa humanitet och mänsklig värdighet”.

Läs hela talet här!

Aktuellt från Kreativa Europa

Nya kulturrapporter

EU-programmet Kreativa Europa debuterade förra året. Under 2014 fick 70 individuella projekt finansiering, varav 11 var inom delprogrammet Kultur och 59 inom delprogrammet MEDIA. Nu har deras första rapport publicerats. Läs den här !

Utlysning

Kulturrådet har släppt sina ansökningar för 2015 och är nu tillgängliga att söka online. Bland ansökningarna finns bl a:

Fria musikgrupper – turnébidrag
Kollektivverkstäder – utrustningsbidrag
Litteraturstöd
Regionala bibliotek – verksamhetsbidrag (Stockholm) Regional musikverksamhet – verksamhetsbidrag (Stockholm)

Ansök här: www.kulturradet.se/bidrag/Aktuella-bidrag/

EU:s volontärarbete igång

EU Aid Volunteers Intiative, ett projekt som löper mellan 2015-2020, ger EU-medborgare möjlighet

med alla typer av utbildning och expertis att engagera sig i volontärarbete runt om i världen. Under dessa fem år förväntas 18,400 volontärer att delta i initiativet, av vilka 4000 kommer spridas över världen för att arbeta med kort- och långsiktigt humanitärt krisarbete. For further information in english press here. Watch the video? Press here.