Access Europa Plattformsmöte 3-2015 hos Mångkulturellt centrum[eng]Platform-meeting with Access Europe at the Multicultural Centre in Botkyrka, Stockholm[/eng]

Kultur och mångfald
Inkludering i kulturlivet – från det lokala till det Europeiska

Höstens plattformsmöte för Access Europa handlar om ett mycket aktuellt ämne: mångkultur och mångfald. Vad görs idag inom en organisation vars mission är att  genom forskning, böcker, utbildning och konstnärliga uttryck ge mångfalden en mötesplats och en röst. Vilka tips och råd kan Mångkulturellt centrum ge oss som arbetar med kultur på lokal eller regional nivå? Hur kan kulturorganisationer få hjälp av MKC att utveckla det dagliga arbetet med mångfaldsfrågor? Syftet med eftermiddagen är att få en bättre förståelse för hur ett mångfaldsarbete kan berika våra kulturinstitutioner.

Mötet äger rum hos vår medlem Mångkulturellt centrum (MKC) i Fittja/ Botkyrka torsdagen den 12 november 13:30.

Mångkulturellt Centrum i Botkyrka forskar, utbildar och jobbar med projekt såväl i närområdet som internationellt. Ett spännande arbete som ger många insikter att dela med sig.

Vi har också bjudit in Ida Burén, som i sitt arbete med EU projektet Migrants Cultural Participation har intervjuat och mätt mångfalden på många av landets kulturinstitutioner. Ida kommer att berätta om slutsatserna och om ett öppet mätningsverktyg som projektet har tagit fram. Kan verktyget vara användbart på din egen organisation för att gå vidare i mångfaldsarbetet, såväl internt som med publikutvecklingen?

Länk till anmälan

Läs mer om programmet på Access Europas hemsida …

Ladda ner hela programmet som pdf: Plattformsmöte 12 november Access Europa

Plattformsmötet är ett samarrangemang mellan Access Europa, Mångkulturellt centrum och Europa Direkt Intercult.

PRESENTATION AV TALARE

Saadia Hussain244x224px  Saadia Hussein 
verksam som konstnär, konstnärlig ledare och konstpedagog baserad i Stockholm. Den kreativa processen har varit ett viktigt verktyg i livet för Saadia, att få utforska, studera, skapa och berätta. Saadia leder olika samhällsbaserade konstprojekt i olika or- ter med tonvikt på tillgänglighet, demokrati, delaktighet och yttrandefrihet där hon har utvecklat metoder och lett processer som möjliggör icke-professionellas deltagande i konstnärliga processer i kollektivt skapande. Saadia har även som konstnär deltagit i Corners Haninge och Corners Belfast med projektet ”Oh My Home!” kring frågan Vad är ett hem?

nina-244x260px  Nina Edström
har sedan år 2000 arbetat på Mångkulturellt centrum som projektledare för olika kvalitativa studier och utvärderingar inom integration och mångfald som begrepp och praktik i olika sammanhang som exempelvis storstad, glesbygd, kultursektor eller kommunal organisation. Under 2005 och 2006, hade hon uppdrag av Statens Kulturråd att följa och utvärdera de regionala konsulenterna för mångkultur. Ett utvärderingsprojekt som kom att omfatta samtliga sju deltagande regioner – från Skåne i söder till Västerbotten i norr.
Med åren har ambitioner om mångfald som mål för organisationers sammansättning fått ett starkt fäste, inte minst genom lagstiftningen mot diskriminering. Efterfrågan på kunskap om ”hur man ökar mångfalden” har föranlett Mångkulturellt centrum att erbjuda utbildningar på området. Exempelvis stödjer Nina kulturinstitutioners arbete för implementering av ett arbetssätt

Ida ny245x223px  Ida Burén
är programchef Dansens hus. Tidigare vd för Intercult där hon har varit projektledare för en rad internationella projekt.  I sitt arbete med EU projektet Migrants Cultural Participation hon intervjuat och mätt mångfalden på många av landets kulturinstitutioner. Ida kommer att berätta om slutsatserna och om ett öppet mätningsverktyg som projektet har tagit fram. Kan verktyget vara användbart på din egen organisation för att gå vidare i mångfaldsarbetet, såväl internt som med publikutvecklingen? LÄs mer om Brokering Migrants’ Cultural Participation på https://mcpbroker.wordpress.com

[eng]

Culture and diversity
To be included in the cultural content – from the local to the European

The next platform meeting for the Swedish network Access Europe will be about a very current subject: multiculturalism and diversity. What does an organization do who’s mission is to give diversity a meeting point and a voice through research, books, education and artistic expression?

The Multicultural Centre in Botkyrka, outside Stockholm is an organization that does exactly this. This is a place for research, education and a base for local and international projects.

Access Europe is a network for everyone in Sweden who are interested in culture from an international perspective and who want to have mor e information on European culture policies and networks.

In this meeting we will listen to several speakers with experience in the filed of Multiculturalism and diversity, and how to work practically with these matters within the local society.

Location: The Multicultural Centre, Fittja/Botkyrka
When: Thursday November 12 at 1.30 pm

Link to notification

More information about the meeting at Access Europes website (in Swedish only) …

[/eng]

 

European Culture Forum i Bryssel med Access Europa

Det är blivit dags att anmäla sig till höstens resa till Bryssel, konferensen European Culture Forum den 26-27 november. Varje år ses drygt 20 Access Europamedlemmar i Bryssel för att delta i konferensens program, träffas i pauserna och tillbringa kvällar med gemensamma diskussioner och god mat.

Forumet bjuder alltid på de senaste uppdateringarna om EU:s kulturpolitik som påverkar vårt dagliga arbete på hemmaplan. Det är inte minst ett tillfälle till nätverkande med oss själva och kulturfolk från hela Europa!

Du registrerar dig på egen hand (länken nedan), bokar ditt flyg och hotell. Så fort jag vet hur många vi blir, rekommenderar jag ett hotell som vi alla kan bo på (eller ett par i närheten). Det går så klart bra att välja själv och då helst i närheten av konferensen. Vår guide är denna gång Chris Torch, vår egen internationella kulturexpert, väl bevandrad i EU kulturkorridorer. Vi träffar Chris i Bryssel redan kvällen den 25 november!

Passa även på att direkt anmäla dig till drinken som arrangeras av Creative Desk UK.
Alla är där den 26 november 18:30!
http://www.creativeeuropeuk.eu/events/uk-networking-drinks-brussels
Anmälan till aktiviteter i Bryssel tillsammans med Access Europa till iwona.preis@intercult.se
senast den 28 oktober!

Länk till konferensprogrammet
Länk till konferensanmälan

Dagens Turkiet – historien som påverkar nuet

Möt författaren Stefan Foconi på ett öppet och kostnadsfritt seminarium på Tranströmerbiblioteket vid Medborgarplatsen den 20 oktober kl 18.00.

Stefan guidar oss i Turkiets mångfacetterade historia fram till idag, där Istanbul spelat en unik roll. Vad händer med ekonomin, yttrandefriheten och de frysta EU-förhandlingarna? Arrangör: Europa Direkt Intercult i samarbete med biblioteket.

Istanbul har ett unikt geografiskt läge, ingen annan stad ligger så nära två världsdelar. Staden har varit och förblir Europas port mot Asien och vice versa. Idag är det en snabbt växande metropol med runt 15 miljoner invånare, nästan samtliga turkar och kurder. Istanbul var hedniskt i ett millenium, kristet lika länge, bara för att förvandlas till multietniskt centrum i det största muslimska riket någonsin.

Stefan berättar om de pågående medlemsförhandlingarna mellan EU och Turkiet som idag är allt annat än glödheta. Hur de enorma flyktingströmmarna från Syrien påverkar. Orsaken till de strandade förhandlingarna mellan PKK och den turkiska regeringen. Vi får en inblick i den återupptagna väpnade kampen mot polis och militär, samtidigt som den turkiska regeringen bombar dess ställningar i Irak, snarare än – som man lovat sin NATO-allierade USA – att bekämpa IS. Vad beror allt detta på?

Vad rapporterar våra media inte alls om, eller tecknar alltför kortfattat och i svart-vitt? Varför är den turkiska ekonomin långt svagare än för några år sedan? Idag är yttrandefrihet sämre i Turkiet än för ett decennium sedan. I Turkiet finns fler fängslade journalister än Kina och Iran tillsammans. Hur kommer det sig? Är korruptionsanklagelserna, brutalt nedtystade av AKP-partiets toppar, fabrikationer eller korrekta? Vad ska till för att i dagsläget få fart på de nedfrusna förhandlingarna med Bryssel? Varför är Sverige sedan mer än 15 år en aktiv pådrivare för ett turkiskt medlemskap?

För att förstå situationen idag behöver man ha kunskap om historien. Stefan går igenom Turkiets mångsidiga historia från den antika staden vid Bosporen, via det Osmanska riket ända fram till dagens moderna och samtidigt komplexa land.

Stefan Foconi är författare till flera böcker om Turkiet och Mellanöstern. Utifrån hans nyaste bok “Istanbul, vandringar i Europas största stad” berättar Stefan om Turkiets skiftande historia och hur den påverkar situationen idag.

Stefan Foconi besökte Istanbul första gången 1974 och har sedan dess rest oavbrutet i Mellanöstern de senaste 16 åren. Både Turkiet- och Istanbulböckerna finns att köpa vid framträdandet.

För mer information kontakta

Agneta Hansson
kommunikatör Intercult
072-719 77 17 agneta@intercult.se
eller
Gustav Nygren
Stockholms Stadsbibliotek
Tranströmerbiblioteket Medborgarplatsen
08-50830833 gustav.nygren@stockholm.se

Läs pressmeddelandet i Mynewsdesk

ACCESS EUROPA Plattformsmöte 3-2015 hos Mångkulturellt centrum

Inbjudan till seminarium och plattformsmöte
TID: 12 november 2015, 13:30- 17:00 (med efterföljande visning)
PLATS: Mångkulturellt centrum Fittja, Värdshusvägen 7 (Tunnelbana Fittja)
Vägbeskrivning http://mkcentrum.se/oppettider/

Plattformsmötet är ett samarrangemang mellan Access Europa, Mångkulturellt centrum och Europa Direkt Intercult. 

Alla medlemmar och intresserade av plattformens aktiviteter & ämnet är välkomna med anmälan:
Länk till anmälan (senast 5 november)

KULTUR OCH MÅNGFALD
INKLUDERING I KULTURLIVET- FRÅN DET LOKALA TILL DET EUROPEISKA!

Höstens plattformsmöte för Access Europa handlar om ett mycket aktuellt ämne: mångkultur och mångfald. Vad görs idag inom en organisation vars mission är att  genom forskning, böcker, utbildning och konstnärliga uttryck ge mångfalden en mötesplats och en röst. Vilka tips och råd kan Mångkulturellt centrum ge oss som arbetar med kultur på lokal eller regional nivå? Hur kan kulturorganisationer få hjälp av MKC att utveckla det dagliga arbetet med mångfaldsfrågor?

Syftet med eftermiddagen är att få en bättre förståelse för hur ett mångfaldsarbete kan berika våra kulturinstitutioner
Mötet äger rum hos vår medlem Mångkulturellt centrum (MKC) i Fittja/ Botkyrka torsdagen den 12 november 13:30.

MKC ligger mycket vackert till i Fittja. I huset finns en lunchrestaurang med fantastiskt mat, så börja gärna eftermiddagen med en god vegetarisk buffet i Tavernan.

Väl mött på Mångkulturellt centrum  i Fittja, Värdshusvägen 7 (Tunnelbana Fittja)

PROGRAM
Ladda ner programmet som pdf: Plattformsmöte 12 november Access Europa

12:00 Lunch på egen hand på restaurang Tavernan på Mångkulturellt centrum.
Tavernan serverar vegetarisk mat lagad från grunden. Råvarorna väljs efter säsong, smaksättning och kryddning är inspirerad från hela världen.

13.30 – 13.40 Intercult och Mångkulturellt centrum hälsar välkomna

13.40- 14.00 Erfarenheter från Brokering Migrants Cultural Participation
Intercult och Region Västerbotten har i Sverige drivit ett europeiskt projekt Brokering Migrants Cultural Participation. Syftet med projektet var att höja kapaciteten hos offentligt finansierade Europeiska kulturinstitutioner att engagera och inkludera människor med annan etnisk och kulturell bakgrund i sina verksamheter.
Ida Burén, programchef Dansens Hus (före detta VD på Intercult) presenterar svenska och europeiska erfarenheter av ett diagnosverktyg och metoder för att öka mångfalden på kulturorganisationerna.

14.00- 15.00 Presentation av MKC:s studier och utbildningar om mångfalds- och inkluderingsarbete. Nina Edström, tf. forskningschef

15.00- 15.30 Kaffepaus

15.30- 16.00 Mångkulturellt centrums publika verksamhet
Hur har föreläsningar, program och verkstad utvecklats över tid? Mikael Morberg, utvecklingsledare och Saadia Hussain, konstpedagog/konstnär

16.00- 16.30 Hur utvecklar vi plattformen tillsammans 2016?
Vi tar mötestillfället i akt för att prata om plattformens kommande arbete 2016, föreslår aktuella ämnen och teman som nätverket bör fokusera på.
Iwona Preis, PL Access Europa och Senior Associate på Intercult.

17.00  Öppen visning av utställningen Nationell Psykos. Dani Ruz, utställningsproducent

“Så här skriver MKC om utställningen “Nationell psykos!”: Sverige är ett land som präglas av mångfald men också av segregation och motsättningar. Det går en spricka genom de olika verkligheterna i Sverige idag – vad har landet varit och vart är vi på väg?”

Till mötet välkomnar vi så klart medlemmar i ACCESS EUROPA men SPRID inbjudan i era kommuner och regioner och ta med folk från kulturorganisationer ni samarbetar med. ACCESS EUROPA arbetar för att så många som möjligt ska kunna komma ut på den internationella arenan och diskutera interkulturella frågeställningar med andra från kultursektorn.

PRESENTATION AV TALARE

Saadia Hussain244x224px  Saadia Hussein 
verksam som konstnär, konstnärlig ledare och konstpedagog baserad i Stockholm. Den kreativa processen har varit ett viktigt verktyg i livet för Saadia, att få utforska, studera, skapa och berätta. Saadia leder olika samhällsbaserade konstprojekt i olika or- ter med tonvikt på tillgänglighet, demokrati, delaktighet och yttrandefrihet där hon har utvecklat metoder och lett processer som möjliggör icke-professionellas deltagande i konstnärliga processer i kollektivt skapande. Saadia har även som konstnär deltagit i Corners Haninge och Corners Belfast med projektet ”Oh My Home!” kring frågan Vad är ett hem?

nina-244x260px  Nina Edström
har sedan år 2000 arbetat på Mångkulturellt centrum som projektledare för olika kvalitativa studier och utvärderingar inom integration och mångfald som begrepp och praktik i olika sammanhang som exempelvis storstad, glesbygd, kultursektor eller kommunal organisation. Under 2005 och 2006, hade hon uppdrag av Statens Kulturråd att följa och utvärdera de regionala konsulenterna för mångkultur. Ett utvärderingsprojekt som kom att omfatta samtliga sju deltagande regioner – från Skåne i söder till Västerbotten i norr.
Med åren har ambitioner om mångfald som mål för organisationers sammansättning fått ett starkt fäste, inte minst genom lagstiftningen mot diskriminering. Efterfrågan på kunskap om ”hur man ökar mångfalden” har föranlett Mångkulturellt centrum att erbjuda utbildningar på området. Exempelvis stödjer Nina kulturinstitutioners arbete för implementering av ett arbetssätt

Ida ny245x223px  Ida Burén
är programchef Dansens hus. Tidigare vd för Intercult där hon har varit projektledare för en rad internationella projekt.  I sitt arbete med EU projektet Migrants Cultural Participation hon intervjuat och mätt mångfalden på många av landets kulturinstitutioner. Ida kommer att berätta om slutsatserna och om ett öppet mätningsverktyg som projektet har tagit fram. Kan verktyget vara användbart på din egen organisation för att gå vidare i mångfaldsarbetet, såväl internt som med publikutvecklingen? LÄs mer om Brokering Migrants’ Cultural Participation på https://mcpbroker.wordpress.com

 

Det europeiska projektets framtid – hänger det på regionerna? Konferens 7 december 2015

DET EUROPEISKA PROJEKTETS FRAMTID
Hänger det på regionerna?

Kultur som drivande kraft för regional utveckling i Sverige och Europa.

Det är återigen dags för konferensen DET EUROPEISKA PROJEKTETS FRAMTID. I år möts kultursektorns tjänstepersoner, idéburna organisationer och politiker för att diskutera och samtala om kultursamverkansmodellen och hur kulturen kan vara en del av en hållbar- och social utveckling regionalt. Hur har det fungerat i regionerna i Sverige? Hur fungerar det i Europa?

Det europeiska samarbetet står just nu inför stora utmaningar. Gemensamma strategier behövs. Hur spelar en gemensam kulturpolitik och kultursamarbeten en avgörande roll i detta?  Vad innebär de kulturella och kreativa drivkrafterna för framtidens städer och regioner? Hur påverkas den regionala kulturutvecklingen av nationella strukturer och internationella samarbeten?

Regionaliseringen av kulturbudgetar i Sverige har på gott och ont lagt makten över kulturpengarna hos regionala politiker. Placeringen av kulturen på regionernas höga politiska dagordning har öppnat för ökat inflytande och sektorsövergripande samarbeten med andra politikerområden. Har kulturen fått en starkare ställning och vem bär ansvaret för de nationella kulturpolitiska målen?

Denna konferens presenterar den senaste kunskapen om kultursamverkansmodellen, konkreta exempel från regionerna i Sverige och med utblick i Europa. Vad har fungerat och vad kan vi lära?

Konferensen bjuder på intressanta panelsamtal, intervjuer och egna diskussioner.

 

Datum och tid: måndag 7 december ca kl. 09.30-17.15
Plats: Kägelbanan, Mosebacke Torg (Södra teatern)

Välkommen!

Registrering: Deltagandet är kostnadsfritt, anmäl dig här:

OBSERVERA: Sista anmälningsdag är måndag den 30 november! 
AVANMÄLAN måste ske senast den 3 december annars faktureras en avgift på 500 kr.

Samarbetspartners: Riksteatern, Riksteatern Stockholms län, Ideell kulturallians, Culture Action Europe

Bistånd och migration – En dialog om EU, Sverige och bistånd 13 november 2015[eng]Aid and migration – a dialogue about EU, Sweden and aid November 13 2015[/eng]

Ungdomsdialog på Europahuset – vad är bistånd?

Europaåret för Utvecklingssamarbete 2015 – Sveriges och EU:s samarbete med utvecklingsländer.

Bannerbild_brodtext_webben_400px

OBS! LOKALBYTE TILL EUROPAHUSET, Regeringsgatan 65

(T-bana Hötorget, uppg. Malmskillnadsgatan)

Nu finns programmet som pdf:  Program bistand_och_migration_13_november
Deltagande talare och organisationer som pdf:
Deltagande talare och organisationer

Medborgardialog med ungdomar – vad är bistånd? 

Europa Direkt Intercult inbjuder till årets Medborgardialog i Stockholm!

Kan du inte närvara imorgon? Se seminariet live på Bambuser:
http://bambuser.com/channel/Intercult

Världens befolkningstillväxt går stadigt upp och på grund av katastrofer och ekonomiska problem tvingas cirka 60 miljoner människor lämna sina hemländer. De flesta får inte den hjälp de behöver för att kunna delta i samhället. Samtidigt är biståndsarbetet på plats lika viktigt då utvecklingsländer behöver hjälp att bygga upp sina samhällen efter lokala möjligheter. För att lösa detta behövs gemensamma internationella åtgärder och policys för att garantera alla människors lika rättigheter. Inte minst från EU som redan idag är den största biståndsgivaren i världen.

Vår tanke är att belysa Europaåret för Utvecklingssamarbete 2015 (EYD2015) som handlar om EU:s samarbete med utvecklingsländer. Samtidigt ser vi att det är viktigt att väcka intresse hos unga att engagera sig i bistånds- och utvecklingsfrågor som berör Sverige.

Hur kan biståndet se ut? Bistånd och fattigdomsbekämpning handlar inte bara om pengar och mat utan även om fungerande samhällsstrukturer, tekniska framsteg och kultur.

Under vårt möte & samtal på Europahuset kommer vi att titta på bistånd från olika synvinklar.

EU:s huvudmål för temaåret är:

  • Informeraom EU:s och medlemsländernas arbete och resultat
  • Uppmana till deltagande, intresse och kritiskt tänkande
  • Höja medvetenhetenom nyttan av utvecklingssamarbete och öka förståelsen för gemensamt ansvar och solidaritet

Under dagen får myndigheter och organisationer som arbetar med biståndsfrågor ett tillfälle att visa konkreta exempel på vad de gör och inspirera skolungdomar att engagera sig i utvecklingsfrågor.

Paneldebatten under medborgardialogen kommer behandla EU:s internationella samarbete och roll i världen för biståndsarbete. EU är världens största bidragsgivare idag och Sverige en av de största inom EU. Statistiken visar att EU inte kommer kunna hålla målet att avsätta 0,7 procent av EU:s bruttonationalinkomst år 2015. Samtidigt urholkas biståndsanslagen genom att inte gå direkt till fattigdomsbekämpning utan till annat inom biståndsarbete.

Så hur kan man lösa detta och vem ansvarar för vad i de gemensamma satsningarna? Vad gör man i ett läge då FN håller på att omformulera målen för en hållbar global utveckling?

Datum: Fredagen den 13 november 2015

Tid 13:00-15:00

Plats Europahuset Regeringsgatan 65 (T-bana Hötorget uppgång. Malmskillnadsgatan) OBS! Ny lokal! P.g.a. det stora intresset har vi bytt lokal från Södermalm till Europahuset.

Evenemanget är kostnadsfritt och öppet för alla. Föranmälan krävs!

Seminariet kommer att spelas in och läggas ut på Bambuser, länk kommer läggas ut här på Europa Direkt Intercult hemsida och på Facebook.

 

DELTAGARE I PANELEN OCH PÅ SCEN

joachim-beijmo--200x200_webbJoakim Beijmo –  Kommunikationschef SIDA (Swedish International Development and Cooperation Agency) medlem i ledningsgruppen, med övergripande ansvar för information i Sverige om svenskt utvecklingssamarbete.

Elias_Efvergren_200x200_webbElias Efvergren –Internationell koordinator Peaceworks arbetar med internationellt utvecklingsarbete, internationella utbyten och ett internationellt praktikantprogram.

I sitt arbete på PeaceWorks, koordinerar Elias bland annat det SIDA-finansierade praktikantprogrammet som låter 12 stycken svenska ungdomar praktisera på PeaceWorks partnerorganisationer i Colombia. På samma partnerorganisationer bedrivs utvecklingssamarbeten där PeaceWorks, samarbetar med ekonomiskt och socialt utsatta ungdomar får att dessa ska få verktyg för att organisera sig, driva egna projekt och starta egna organisationer – och därmed vara aktörer för hållbar social rättvisa.

Gabrielle_gunneberg_200x200_webbGabrielle Gunneberg, kommunikationssamordnare CONCORD Sverige. CONCORD Sverige är en plattform
för över 50 civilsamhällesorganisationer. Uppdraget är att bedriva informations- och påverkansarbete om EU:s utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik, med fokus på minskad fattigdom.

Inom uppdraget ryms också att stärka medlemsorganisationers kunskap om och kapacitet att påverka EU:s utvecklingspolitik samt att stärka såväl medlemsorganisationers som deras partners kapacitet att söka EU-bidrag för utvecklings- och informationsinsatser.

CONCORD Sverige är en av 28 nationella plattformar i CONCORD Europa, som samlar drygt 2400 civilsamhällesorganisationer i Europa. Gabrielle kommer att tala om hur det svenska och europeiska civilsamhället kan påverka EU:s bistånds- och utvecklingspolitik

Gabriel_Liljenstrom_200x200_webbGabriel Liljenström – Politiskt sakkunnig på Utrikesdepartementet för biståndsminister Isabella Lövin. Gabriel kommer att prata om att vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan stoppa klimatförändringarna. Sveriges utvecklingssamarbete ska moderniseras för att kunna möta de utmaningar världen står inför. Vi har en viktig roll internationellt för att driva på en hållbar utveckling, som kommer alla människor till del.

Chris_200x200_webbChris Torch – Samtalsledare under seminariet. Skådespelare och regissör. Han har i många år arbetat med internationell kulturproduktion, kulturpolitik, och storskaliga, gränsöverskridande kulturprojekt.  Han är en av Europas ledande experter på europeisk  kultursamverkan. Han föreläser regelbundet och leder workshops i kulturstrategier. Han är engagerad i flera europeiska nätverk som Culture Action Europe,  The European Museum ForumRiver // Cities och Platform för Intercultural Europe.

Iwona_Web_200x200_webbIwona Preis – Som Senior Associate på Intercult är Iwona ansvarig för verksamheten i Europeiskt Resurscentrum för Kultur, med bland annat Europa Direkt Intercult (EDIC), plattformen Access Europa, internationella projektsamarbeten, EU-projektrådgivning och uppdragsutbildningar. Iwona är också ordförande för den europeiska plattformen River// Cities.

Mammadou_johanna_200X200_webbMammadou Sene och Johanna Nolgård.
Mammadou Sene är en av Sveriges kända världsmusiker och spelar med bl.a. Ale Möller band. Född på landsbygden i Senegal och kom till Sverige för knappt 20 år sedan. Han har sedan dess utbildat sg på Kungliga musikhögskolan där han också varit lärare.

Johanna Nolgård är student på Kungliga musikhögskolans folkmusiklinje.

Tillsammans kommer de framföra musik från Sverige och Senegal i en intressant mix.

 

[eng]

2015 is pronounced the European Year for Development by the European commission

Intercult invites young high school students from Stockholm and others to a seminar about aid, migration and EU  – Swedens and EU:s cooperation with developing countries. Representatives from the Swedish Ministry of Foreign Affairs, Swedish development cooperation, and several NGO:s will discuss EU:s role as the biggest contributor of aid resources in the world  and how Sweden relate to this.[/eng]


Dagens Turkiet- historien som påverkar nuet. Möt författaren Stefan Foconi[eng]Turkey today – the history that affects the present[/eng]

Historien som påverkar nuet. 
Ett seminarium med Stefan Foconi.

Foconi_medis_400x250px
21/10 2015
Seminariet med Stefan Foconi har nu ägt rum. Det kom många intresserade besökare som ställde många frågor. Det är ingen tvekan om att intresset är stort kring Turkiet, och att ämnet är svårgreppbart. Stefan fick svara på fler frågor kring situationen idag, och gjorde sitt bästa för att förklara de olika politiska och religiösa strömningar som påverkar. Efteråt kunde publiken köpa hans böcker “Turkiets land ” som han och Tomas Anderson skrivit om landet, samt hans nyutgivna bok “Istanbul – vandringar i Europas största stad”.Europa Direkt Intercults seminarieserie inleds i höst med ett möte med Stefan Foconi, författare till flera böcker om Turkiet och Mellanöstern. Utifrån hans nyaste bok Istanbul, vandringar i Europas största stad berättar Stefan om Turkiets skiftande historia och hur den påverkar situationen idag. Möt honom tisdagen den 20 oktober kl 18.00 på Tranströmerbiblioteket Medborgarplatsen i Stockholm för ett öppet kostnadsfritt seminarium.
Vad är bakgrunden till dagens situation i Turkiet? Vad rapporterar våra media inte alls om, eller tecknar alltför kortfattat och i svart-vitt? Varför är den turkiska ekonomin långt svagare än för några år sedan? Idag är yttrandefrihet sämre i Turkiet än för ett decennium sedan. I Turkiet finns fler fängslade journalister än Kina och Iran tillsammans. Hur kommer det sig? Är korruptionsanklagelserna, brutalt nedtystade av AKP-partiets toppar, fabrikationer eller korrekta? Vad ska till för att i dagsläget få fart på de nedfrusna förhandlingarna med Bryssel? Varför är Sverige sedan mer än 15 år en aktiv pådrivare för ett turkiskt medlemskap?
För att förstå situationen idag behöver man ha kunskap om historien. Stefan går igenom Turkiets mångsidiga historia från den antika staden vid Bosporen, via det Osmanska riket ända fram till dagens moderna och samtidigt komplexa land.
Stefan berättar om de pågående medlemsförhandlingarna mellan EU och Turkiet som idag är allt annat än glödheta. Hur de enorma flyktingströmmarna från Syrien påverkar. Orsaken till de strandade förhandlingarna mellan PKK och den turkiska regeringen. Vi får en inblick i den återupptagna väpnade kampen mot polis och militär, samtidigt som den turkiska regeringen bombar dess ställningar i Irak, snarare än – som man lovat sin NATO-allierade USA – att bekämpa IS. Vad beror allt detta på?
Istanbul har ett unikt geografiskt läge, ingen annan stad ligger så nära två världsdelar. Staden har varit och förblir Europas port mot Asien och vice versa. Idag är det en snabbt växande metropol med runt 15 miljoner invånare, nästan samtliga turkar och kurder. Istanbul var hedniskt i ett millenium, kristet lika länge, bara för att förvandlas till multietniskt centrum i det största muslimska riket någonsin. Under seklernas lopp har staden hos européerna uppväckt fruktan, hat, nedlåtenhet, förakt och till sist intresse och nyfikenhet. Idag är Istanbul en första rangens angelägenhet för varje av historien och storstadslivet drabbad person. Stefan Foconi försöker under sitt framträdande att hinna belysa många av dess egenheter och dolda skatter

Stefan Foconi besökte Istanbul första gången 1974 och har sedan dess rest oavbrutet i Mellanöstern de senaste 16 åren. Både Turkiet- och Istanbulböckerna finns att köpa vid framträdandet.

[eng]Foconi_medis_400x250px10/21/2015
The seminar has now taken place. Stefan talked about Turkeys history  and how the situation is today. Stefan Foconi answered a lot of questions from an interested audience, and did his best to try to explain the different political and religious influences that affect the country today. Afterwards the audience could buy two of his books “Turkiets land” and “Istanbul – vandringar i Europas största stad”.[/eng]