Vill du veta mer om EU? Kontakta ett Europa Direkt kontor[eng]Questions on EU? Europe Direkt can help![/eng]

Om Europa Direkt Intercult är ett av 500 europeiska informationskontor som svarar på frågor och tillhandahåller expertkompetens om EU. Europe Direkt Intercult är främst inriktad på kultur och europeisk politik. Vi håller oss allmännt uppdaterade om den europeiska agendan och är därmed också experter på andra EU ämnen. Kom in till oss, maila eller ring!

Det går också bra att kontakta Europe Direct i Bryssel där informatörer svarar på EU medborgarnas frågor på många olika språk, bland annat på svenska.

Här hittar du kontaktuppgifter till Bryssel och till ditt lokala Europa Direkt kontor

[eng]

Questions about the EU? Europe Direct can help.

More information

Ghenadie Ciobanu fd kulturminister i Moldavien rekommenderar läsning för kulturmanagers [eng]Former Culture Minister of Modavia recommends “must-reads” for art managers[/eng]

Composer Ghenadie Ciobanu names two publications that he considers to be “must-reads” for art managers:

1. Culture Report 2015: This edition is dedicated to civil and socio-economic integration strategies. What should Europe do to facilitate the integration of migrants in society? Which ideas have proven their worth? How can culture help?

2. Umberto Eco “Numero Zero”: “Numero Zero” is a new historical detective novel about the media and journalists of the 1990s that has already become a classic of contemporary literature.

Read more

Ny organisationsstruktur på Intercult[eng]New organizational structure and some new co-workers [/eng]

Från och med januari 2016 går Intercult in i en ny tid med en ny organisationsstruktur och några nyanställda medarbetare.

Inom Intercult skapar vi tre verksamhetsområden: INTERCULT PROGRAM, INTERCULT RESURS OCH INTERCULT ADMIN

INTERCULT PROGRAM – här finns det stora EU-finansierade projektet CORNERS där Intercult är ”lead partner” och Intercults särskilda uppdrag bl.a. en europeisk studie om publikutveckling. Under Intercult Program arbetar vi också med att utveckla vår Studio på Nytorgsgatan för möten och evenemang. Senior Associate Chris Torch är ansvarig för verksamheten. Chris är också programchef för Rijeka 2020 och sitter i styrelsen för Culture Action Europe. Producent är Christoffer Tarras Blom.

INTERCULT RESURS – Här finns Intercults Europeiska resurscentrum för kultur med Europa Direkt Intercult och plattformen Access Europa. Även projekten Young Curators Network äger rum under Intercult Resurs. Ansvarig för verksamheten är Senior Associate Iwona Preis som också är president för den europeiska plattformen River // Cities. Producent är Christoffer Tarras Blom.

INTERCULT ADMIN – här sköter vi Intercults ekonomi, administration och kommunikation. Intercult admin stöttar både Intercult Program och Intercult Resurs. Ansvarig för Intercults kommunikation är Agneta Hansson.

Inom alla våra tre verksamhetsområden fortsätter vi att spana i det internationella kulturlandskapet och erbjuda vår kompetens till svenska kulturaktörer genom seminarier, konferenser och kurser.

Intercult delar kontor med SmartSe – en tjänst för kreativa frilansare. SmartSe leds av Jack Lund, som redan varit inne i verksamheten som konsult och nu intar en central roll som t.f. verksamhetsledare under en utvecklingsperiod. Ny personal på SmartSe är Petra Melin som arbetar tillsammans med Niklas Hellberg som handläggare.

Vi ser fram emot ett spännande år 2016!

Läs mer om oss här

 

[eng]

Starting January 2016 Intercult enters a new era with a new organizational structure and some new employees.

Three new areas of operations has been created: INTERCULT PROGRAM, INTERCULT RESOURCES AND INTERCULT ADMIN 

INTERCULT PROGRAM – Within this area is the EU-funded project CORNERS where Intercult is Lead partner.  Special assignments such as a European study on Audience Development. Intercults Studio in Stockholm that we use for meetings and events. Senior Associate Chris Torch is responsible for the operations within Intercult Program. Producer is Christoffer Tarras Blom. Chris is the program director of Rijeka 2020, one of four candidate cities for Culture Capital of Europe, and he is on the board of Culture Action Europe.

INTERCULT RESOURCES – Intercults European Resource Center for culture with Europe Direct Intercult and the platform Access Europe. Projects: Young Curators Network and continued cooperation with Al Harah Theatre in Palestine. Responsible for the operations within Intercult Resourse is Senior Asociate Iwona Preis, who is also president of the European Platform River // Cities. Producer is Christoffer Tarras Blom.

INTERCULT ADMIN –  Intercults finance, administration and communications. Intercult Admin which support the areas Intercult Programs and Intercult Resource. Responsible for communications is Agneta Hansson.

We continue to scout in the international cultural landscape, offering our expertise to Swedish cultural actors through seminars, conferences and courses. Intercult share workspace with SmartSe – a service for creative freelancers.

SmartSe is led by Jack Lund, who has already been working for the company as a consultant and now temporarily has the central role as Acting director. New staff at SmartSe is Petra Melin working as administrator together  with Niklas Hellberg as administrator.

We look forward to an exciting 2016!

Read more about us

[/eng]

 

 

 

 

Annette Marino

SENIOR ASSOCIATE INTERCULT ADMINISTRATION

annette.marino@intercult.se

Annette_483x300px_webb
Annette ansvarar för Intercult Administration sedan 2016. Ekonomi är något som Annette är van att arbeta med. Hon har tidigare arbetat som ekonomiansvarig och controller på flera statliga verk, som resurs hos Manpower och på reklambyrå. Senast kommer hon från Trafikverket. I och med att Annette börjar på Intercult kommer fasta rutiner och strukturer skapas i Intercults ekonomiska redovisning och inom administrationen.

Annette har sitt hjärta både i Sverige och Italien. Som dotter till Italienska föräldrar har hon spenderat mycket tid på Sicilien där hon har sin släkt och hon pratar flytande svenska, italienska och engelska. I arbetet vill hon gärna kombinera Italien och Sverige vilket kommer förverkligas på Intercult där hon kommer att ha många internationella kontakter med våra samarbetspartners.

[eng]
SENIOR ASSOCIATE INTERCULT ADMINISTRATION

annette.marino@intercult.se

Annette_483x300px_webb
Annette is responsible for Intercult Administration since 2016. She has a long experience of working with economy as controller at several government agencies, as a resource at Manpower and at an advertising agency. Last she worked at the Swedish Transport Agency. At Intercult Annette creates routines and structures for accounting and all economic and administrative matters.

Annette has her heart in both Sweden and Italy. As a daughter of Italian parents she has spent a lot of time in Sicily where her family comes from. She speaks Swedish, Italian and English. At Intercult she can combine her double background and also have a lot of international contacts with our international partners.

[/eng]

Europeiska parlamentet godkänner Julie Wards rapport om interkulturell dialog och kulturell mångfald i EU[eng]The European Parliament passes the “Ward Report”[/eng]

Efter att the Committee on Culture and Education antog rapporten den 21 december 2015 har nu det Europeiska parlamentet godkänt rapporten. Julie Wards rapport Report on the role of intercultural dialogue, cultural diversity and education in promoting EU fundamental values förespråkar att EU ska uppmuntra och etablera vägar till kulturellt utbyte och interkulturell dialog. Läs mer

[eng]

After the adoption by the Committee on Culture and Education on the 21st of December 2015, it is the European Parliament as a whole which yesterday passed by a large majority (+554, -147, ¤12) the Report on the role of intercultural dialogue, cultural diversity and education in promoting EU fundamental values (Rapporteur: Julie Ward, Socialists & Democrats, UK).

The report argues for the European Union to establish the exchange of good practices and promote a new structured dialogue in intercultural and interfaith. It encourages stakeholders to systematize definitions, methods and criteria, while advocating for intercultural and interfaith to be brought to educational, cultural and audio visual fields, as well as integrated in a transversal way to all EU policy areas that impact on shared EU values and rights. Further, the report calls for renewed attention to be paid to the promotion of solidary-based and intercultural society. Read more

[/eng]

Tre år av kultursamarbete mellan Sverige och Palestina [eng]Three years of culture cooperation between Sweden and Palestine[/eng]

Intercult och Al-Harah Theater/PARC har samarbetat i tre år 2013-2015. Samarbetet blev mycket lyckat och har resulterat i nya kontaktnät mellan Sverige och Palestina. Projektet har också medfört starten för en ny utbildning där 25 unga teaterstudenter har utbildats och kan påbörja en yrkeskarriär inom teater. Utbildningen genomfördes i en demokratisk anda där eleverna har fått öppna sina sinnen, utveckla sin kreativitet och haft tillgång till en säker plats där de har kunnat uttrycka sig fritt. Utbildningen på Al-Harah Performing Arts Training Center (PARC) har öppnat nya möjligheter för arbete, karriär och för eleverna att bli delaktiga i samhällsutvecklingen.
[eng]

Intercult & Al-Harah Theater/PARC have been working together for three years  2013-2015.  The collaboration has been a great success and has resulted in the building of new networks between Sweden and Palestine.  Another result is a new education of 25 young theatre students that now can start their professional careers. The teaching has been conducted in a democratic spirit, opening their minds and developing their creativity.  The training at Al-Harah Performing Arts Training Center (PARC) will open new work opportunities, new possibilities for a career in theatre and means to actively take part in their communities.

[/eng]