Allan Larsson talar om EU’s sociala rättigheter på Europahuset

Allan Larsson talar på Europahuset den 11 mars om EUs sociala rättigheter!

Vad menas med en europeisk pelare för sociala rättigheter och vad kommer den att betyda för Europas företag och arbetstagare? Hur kan den komplettera det skydd för arbetstagare som redan finns?

Den 8 mars lägger EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i Strasbourg fram ett underlag för en bred offentlig konsultationsrunda om hur EU-samarbetet ska utvecklas på detta område. Allan Larsson, särskild rådgivare till Jean-Claude Juncker i denna fråga, kommer i Bryssel samma dag att presentera initiativet för arbetsmarknadens parter med flera.

På fredag den 11 mars inleder Allan Larsson seminariet på Europahuset med en presentation av EU-kommissionens förslag kring hur den sociala pelaren ska utvecklas. Representanter för arbetsmarknadens parter kommenterar sedan förslagen och förklarar hur de anser att den sociala pelaren kan bidra till att förbättra situationen på den europeiska arbetsmarknaden.

Den sociala pelaren bygger på gemensamma värderingar och principer. Den ska främja sysselsättning och utveckling av sociala frågor mot bakgrund av de förändrade förutsättningarna på den europeiska arbetsmarknaden.

Deltagare:
I panelen medverkar Eva Nordmark, ordförande TCO, Göran Arrius ordförande SACO, Ellen Nygren, ombudsman Internationella enheten LO, Sverker Rudeberg, expert på arbetsmarknadsfrågor Svenskt Näringsliv och Allan Larsson, särskild rådgivare EU-kommissionen.

Moderator: Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige.

Datum: fredag den 11 mars
Tid: kl. 9.00 – 10.30 (registrering och kaffe med smörgås från kl. 8.30)
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm
Anmälan: http://bit.ly/1PZZP1k senast tisdag 8 mars.
SVT sänder seminariet direkt.
Vänligen var i tid.
Välkommen!
Följ oss på: www.ec.europa.eu/sweden image002.png Facebook
Twitter

Länk till mer information på Europahusets hemsida

Nytt bidrag till kulturexport

I samverkan med Tillväxtverket utlyser Kulturrådet ett bidrag till aktörer inom mellanledet för litteratur och dramatik, scenkonst samt bild- och formkonst, som verkar för att främja svensk kulturexport. Bidraget vänder sig exempelvis till förlag, curatorer, gallerier, agenter, presentatörer och producenter. Det kan sökas för vissa kostnader i samband med mässor, festivaler, biennaler och andra branschspecifika mötesplatser i och utanför Sverige.
Läs mer på Tillväxtverkets hemsida

Seminarium: “Att knäcka formeln”- Erasmus+ som verktyg för interkulturell dialog

Första mötet med Access Europa våren 2016 i samarbete med Europa Direkt Intercult:

Onsdag 6 april 2016, kl. 10:00 till 16:00

Plats Intercult, Nytorgsgatan 15A, Stockholm

Ladda ner inbjudan som pdf:Inbjudan Erasmus 6 april

Vi bjuder på kaffe och en macka till lunch.

Seminariet den 6 april behandlar Erasmus + som verktyg för interkulturell dialog och ett utmärkt program för kultursektorns olika organisationer.

Läs mer om Erasmus+ på Europa kommissionens hemsida

Vi får ta del av några projekt som blivit godkända för Erasmus + :

Art Transforming Urban Spaces
Mattias Desac från Art Culture & Society som alldeles nyligen har rott i hamn ett Erasmus + ungdomsprojekt Art Transforming Urban Spaces, är inbjuden som huvudtalare för att berätta mer om hur han lyckades ro i hamn ett EU projekt.

Vägen till det godkända projektet har gått genom match- making möten i Bryssel, bildandet av ett internationellt partnerskap med 8 länder och skrivandet av ansökan med dess upptäckter och fallgropar. ”Jag arbetade ett år på en organisation i Berlin där jag skrev ett par ansökningar, så jag har väl lyckats knäcka formeln. Men det är absolut svårt. Det gäller att vara balanserad och fokusera på processen.” säger Mattias som under dagen delar med sig av sina erfarenheter.

“Projektet ”Art Transforming Urban Spaces” är ett samarbetsprojekt mellan 8 partnerorganisationer: Dear Hunter (Nederländerna), Mosaica (Ukraina), Impact VZW (Belgien), Urban Forms (Polen), Oberliht  (Moldavien), P_Public (Grekland), Art, Culture & Society (Sverige) och Balkan initiativ (Serbien). Projektet syftar till att utveckla förmågor hos kulturaktörer som är verksamma på ungdomsområdet genom att använda offentliga konstprojekt för att motivera engagerade, inkluderande samhällen. Genom en utbildning för ungdomsledare, där Borås står värd från 15 till 22 Maj, 2016 sammanförs 26 aktörer som arbetar med offentlig konst, stadsplanering/design, ungdomar och socialt engagemang för att utveckla innovativa modeller med hjälp av insatser i form av deltagandeprocesser i offentlig konst.”

Activ ageing and heritage in adult learning
Ett annat Erasmus + projekt pågår i Jämtland med Jamtli som ledare. Projektet godkändes redan i första rundan av programmet 2014 och avslutas 2017. Det är ett så kallat KA2 projekt, strategiskt partnerskap. Projektets titel är “Active ageing and heritage in adult learning”(AHA) och temat tvärsektoriellt eftersom det handlar om samarbete mellan kultur och vården, bland annat om museets arbete med äldre dementa personer. Anna Hansen, internationell samordnare och forskningschef på Jämtlands Museum, kommer att presentera projektet och ta upp hur det praktiskt har fungerat med partnerskapet, möten, framtagning av resultat, kommunikation mm.

Deltar i seminariet gör också:
Ewa Gustafsson, Handläggare för Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning/Erasmus+ IT-verktyg och Kerstin Hagblom, Koordinator Erasmus+ vuxenutbildning,  EPALE och Nordplus vuxen samt Helena Walllinder ansvarig för webbplatsen EPALE för vuxenutbildare i Europa. Handläggarna är från  Avdelningen för internationellt samarbete på Universitets och Högskolerådet.

Seminariet är helt kostnadsfritt

En spännande och hands-on dag, som du anmäler dig till här:

https://intercult.wufoo.com/forms/qa6x9up1lhotak/

PROGRAM 

10.00-10.30 Presentation av seminarieprogrammet för 2016, Iwona Preis, Intercult/Access Europa/ EDI

10.30-11.30 Vad ska intresserade organisationer från kultursektorn särskilt uppmärksamma? Strategiska partnerskap inom Erasmus +. Ewa Gustafsson, handläggare Erasmus+ Strategiska partnerskap.

11.30-12.10 Nordplus Vuxen, hur kan kultursektorn komma in? Ett exempel på ett bra första steg är jobbskuggning, som utnyttjats av museer och bibliotek!.
Kerstin Hagblom, UHR.

12.10-12.45 Lunchmacka, serveras i köket.

12.45-13.45
Active ageing and heritage in adult learning (AHA), Anna Hansen, Jamtli

13.45-14.45 Art transforming urban spaces, projektpresentation och work-shop om ansökningsprocessen, Mattias Desac, Art Culture & Society

14.45-15.15 Kaffepaus

15.15-15.50 Svårt att hitta partners? Vill du dela med dig av dina erfarenheter, ställa en fråga till andra projektanordnare, läsa vad andra gör i sina projekt, använd EPALE, en europeisk webbplats för vuxenutbildare – Birgitta Fridell, UHR.

16.00 Avslutning

Obs! Tiderna är fortfarande preliminära och det kan förekomma mindre ändringar i programmet

Denna intensiva hands-on dagen anmäler du dig till senast den 1 april på https://intercult.wufoo.com/forms/qa6x9up1lhotak/

Seminariet är helt kostnadsfritt men antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller!

Vi lägger mycket arbete på att ta fram programmet och hoppas att ni uppskattar det. Avanmälan oavsett anledning efter den 3 april debiteras därför med 500 kronor!

För frågor skicka epost: kommunikation@intercult.se eller ring 08-644 10 23

 

Seminarium: Migration, mångfald och kulturhuvudstäder- efter Corners i Europas kroatiska kittel.

ACCESS EUROPA MÖTE III

Fredag 10 juni 13:00 -17:00
med efterföljande SOMMAR MINGEL

Plats: Intercult

Migration, mångfald och kulturhuvudstäder- efter Corners i Europas kroatiska kittel.

I början på juni invaderar ett gäng konstnärer från Sverige och 10 andra länder Balkan, närmare sagt Kroatien. Kroatien med dess mångfald av kulturer, färska spår av gamla konflikter och nya, dramatiska utmaningar med höga migrationsvågor. Med en mycket sårbar och diversifierad publik. Med inte minst en kulturhuvudstad 2020 som blir antingen Rijeka (vi håller tummarna för Chris Torch arbete med programmet), Dubrovnik, Pula eller Osijek. I juni vet vi det, och oberoende av resultatet kommer Chris att berätta om hur programgruppen arbetade med strukturerad publikutveckling. Framför allt får vi höra de svenska konstnärers reflektioner efter genomförande av deras Corners-satsning i Kroatien.

Länk till anmälan kommer.

Utrikesdeklarationen 2016

Regeringens deklaration presenterades av Margot Wallström vid 2016 års utrikespolitiska debatt i riksdagen onsdagen den 24 februari 2016. Här kommer talet i skrift, men det talade ordet gäller.

“EU är Sveriges viktigaste utrikespolitiska arena. I år utarbetas en ny global strategi för EU:s utrikespolitiska agerande. Sverige var initiativtagare till strategin och engagerar sig starkt i arbetet. En viktig del handlar om att utveckla EU:s externa krishanteringsförmåga.”

Läs hela utrikesdeklarationen på regeringens hemsida

Kära medlemmar i Access Europa!!

Kära medlemmar i Access Europa!

Världen är fortfarande lite frusen där utanför fönstret men vi ser redan fram emot våren. En hel del spaningar och funderingar har resulterat i ett programförslag som vi hoppas tilltalar många av er.

Det är det som framför allt är meningen med våra plattformsmöten, att dels ta del av ett intressant tema, dels träffa likasinnade från olika delar av vårt stora land, med kultur och Europa som gemensam nämnare.

Liksom tidigare år erbjuder vi dig och dina kollegor möjlighet att lära er mer om nyttan med internationella samarbeten och få inspiration från andra som redan har erfarenhet av deltagande i internationella projekt.

Du kommer att träffa godkända projektägare och njuta av nätverkande.

Det är ju där det uppstår samarbeten.

Access Europa mötena ska vara ett tillfälle att presentera dina idéer, spegla dem mot andra, få inspiration till nya partnerskap och utveckla de som redan finns i din värld. Vi ska anlita experter som kan leda dig vidare till en lyckad projektutveckling.

Vi delar också som vanligt med oss av våra egna erfarenheter av det internationella projektarbetet.

Programmet är under framtagning och under 2016 kommer särskilt fokus att ligga på publikutveckling. Ett brett begrepp som berör inte bara de av oss som arbetar med klassiskt publikarbete utan oss alla i kultursektorn, med alla våra publiker. Vi närmar oss ämnet från olika synvinklar, alla fyra baserade på pågående internationella projektsamarbeten.

  • hur man genom kulturprojekt når ungdomar eller jobbar med vuxnas allmänna lärande;
  • hur man arbetar med kultur som ett verktyg för utvecklandet av relationer med människor i länder lite längre bort, i vårt fall Ryssland
  • vad har ett gäng på många sätt mycket olika konstnärer åstadkommit för att nå lokalpubliken i ett mångfaldigt land som Kroatien
  • vad ska Corners konstnärer göra för att nå lokalpubliken i den spanska staden Donostia

Så här kommer året att se ut, se nyheterna nedan. Boka gärna i kalendern, jag återkommer med mer detaljerat program lite senare via mail, Intercults nyhetsbrev och Access Europas Facebook grupp. Alla möten är självklart kostnadsfria och vi hoppas att du i stället vill ge oss av din tid.

Iwona Preis

Senior Advisor Intercult

och projektledare Access Europa

 

Hur kan vi skydda kvinnor och barn som flyr krig och förföljelse?

Obligatorisk föranmälan här: http://bit.ly/1hSmf5G

Välkommen till Europahuset i Stockholm och ett samtal om kvinnor och barn på flykt. 7 mars kl 9.00

En tredjedel av de flyktingar som kom till EU 2015 var kvinnor och barn. De är enligt UNHCR särskilt utsatta för våld och sexuella trakasserier på den farliga vägen till Europa.

Kvinnor på flykt är ofta ensamma om ansvaret för sina barn. De tvingas bo med främlingar i lägenheter som är trånga, i härbärgen eller i provisoriska läger som är otrygga. Hot om våld eller exploatering är vardag för många.

Vilken ställning har de kvinnor och barn som är flyktingar inom EU och hur kan de skyddas i flyktinglägren?

Medverkar i panelsamtalet gör Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L), Linnéa Engström (MP), Riksdagsledamot Désirée Pethrus (KD), Eliot Wieslander, generalsekreterare för Läkare i världen (Médecins du Monde Sweden) m.fl. Moderator är journalisten Marika Griehsel.
Kom till Europahuset och ställ dina frågor, lyssna och medverka vid detta samtal.
Tid: Måndag den 7 mars kl. 09.00–10.00, registrering , kaffe och smörgås från kl. 08.30.
Plats: Europahuset, Plan 2, Regeringsgatan 65, Stockholm

I media har det nyligen skrivits flera artiklars som tar upp det faktum att det kommer fler manliga än kvinnliga flyktingar till Sverige. Läs mer:http://www.expressen.se/debatt/regeringen-har-vant-krigets-kvinnor-ryggen/
Debattartikel i Expressen 10 februari

Under hela vecka 10 visar vi i Europahuset en fotoutställning av fotografen Marie Dorigny på temat kvinnor på flykt.

Obligatorisk föranmälan här: http://bit.ly/1hSmf5G

Länk till eventet på Facebook

Arbete i EUs institutioner: Kort äventyr eller livslång karriär?

7/4 Arbete i EUs institutioner: Kort äventyr eller livslång karriär?

Universitets- och högskolerådet (UHR) arrangerar i samarbete med Europahuset ett seminarium om arbete i EU:s institutioner. Du får lära dig mer om hur rekryteringsprocessen går till, vilka tjänster som kan passa dig, olika anställningsformer, samt vilket stöd du kan få från UHR om du väljer att satsa på en EU-karriär.

På seminariet deltar svenska tjänstemän från olika EU-institutioner som berättar om sina utbildningsval, arbetsuppgifter och karriärer. Du får veta mer om hur en dag på jobbet ser ut inom Ministerrådet, EU-kommissionen och Europaparlamentet samt vilka konkreta arbetsuppgifter som utförs.

Missa inte chansen att få reda på vad en karriär inom EU:s institutioner kan innebära för dig!

För vem? Seminariet riktar sig till dig som har akademisk utbildning och är nyfiken på vad det innebär att arbeta inom EU:s institutioner.
Var: Europahuset plan 2/vån 2, Regeringsgatan 65
När: 7 april 2016, kl. 17.00–19.00
Anmälan: Anmäl dig via e-post till concours@uhr.se
Pris: Seminariet är kostnadsfritt

Läs mer på UHR:s hemsida

Intercult på möte i Gdansk på Audience Link Xchange 16-19 februari[eng] Audience Link Xchange meeting in Gdansk February 16-19.[/eng]

Den 16-19 februari arrangerades Audience Links Xchange, i Gdansk Polen. Detta är en del av CORNERS projektet som går ut på att alla projektpartners träffas och delar erfarenheter genom seminarier och workshops med fokus på publikarbete. Erfarenheter delas och verktyg tas fram för att identifiera behov, att nå ut och att skapa delaktighet. CORNERS arrangerar tre Audience Links Xchange möten, varav det första redan har ägt rum  i Donostia, San Sebastian i juni 2015, det andra  ägde rum nu i Gdansk och det tredje och sista arrangeras 20-24 februari 2017 i Stockholm.
Chris Torch, Iwona Preis och Agneta Hansson från Intercult var på plats i Gdansk och representera Intercult.

En kort rapport om mötet i Gdansk:

Intercult har just kommit tillbaka från ett möte i Gdansk. Det EU/ Kreativa Europa -finansierade projektet CORNERS sammankallade alla partners för en tre dagars konferens med temat Audience developement. Under tre dagar 17-19 februari har vi deltagit i Audience Links Seminar, arrangerat av CORNERS polska partner City Culture Institute i Gdansk..

Under dessa dagar påbörjades också arbetet med studien i Audience development, ett EU uppdrag som kommer ge riktlinjer kring hur europeiska kulturorganisationer ska arbeta med publikutveckling. Intercult, Fundazione Fitzcarraldo och ECCOM, samt Culture Action Europe har ett gemensamt uppdrag från Europa Kommissionen att jobba fram ett förslag. 

Plattformen River // Cities med ordförande Iwona Preis i spetsen har också påbörjat planeringen av ett nytt EU projekt.

IMG_1134 IMG_1143 IMG_1144 IMG_1150 IMG_1151 IMG_1161 IMG_1166 IMG_1169

[eng]

February 16-19 the second Audience Links Xchange took place in Gdansk, Poland. This is the part of the CORNERS project where all partners meet and gather fragmented experience and knowledge into a shared approach. Through seminars and workshops, CORNERS focuses on finding tools to recognize public needs, tactics on how to meet them, and formats for interaction. The project CORNERS contains three Audience Links Xchange meetings. The first one took place in Donostia, San Sebastian i June 2015. The second  is the meeting in Gdansk and the third and last one will take place in Stockholm in February 20-24 2017.
Chris Torch, Iwona Preis and Agneta Hansson represented Intercult in Gdansk.
IMG_1134IMG_1143IMG_1144IMG_1150IMG_1151IMG_1161IMG_1166IMG_1169

[/eng]

 

 

EU och lägesrapport om migration[eng] Implementing the European Agenda on Migration, EU Commission report on progress on priority actions[/eng]

På onsdag, den 10 februari, presenterar EU-kommissionen en lägesrapport om de prioriterade åtgärderna för migration, exempelvis om hur arbetet fortskrider med omfördelningen av flyktingar och särskilda mottagningscenter för flyktingar, så kallade “hotspots”. Läs mer på EU-kommissionens representation i Sveriges hemsida

[eng]

In view of next week’s European Council, the Commission is today reporting on the implementation of the priority actions under the European Agenda for Migration and highlighting key areas where immediate action is needed to restore control. Read more on the website of the European Commission

[/eng]