Inbjudan till informationsträff om EU-programmen 12 september

Horisont 2020 och Kreativa Europa
Vill din organisation veta mer om vilka möjligheter som finns för att samarbeta på europeisk nivå? Bedriver ni innovations- eller forskningsinriktad verksamhet med fokus på de kulturella och kreativa sektorerna som ni vill utveckla och stärka genom ett internationellt projekt? Är ni intresserade av sektorsövergripande samarbeten?

Vinnova och Kreativa Europa Desk Sverige (Kulturrådet och Filminstitutet) välkomnar dig till en informationsträff om möjligheterna inom EU-programmen Horisont 2020 och Kreativa Europa.

Datum: 12 september 2016
Tid: 13.00–16.00
Plats: Dansmuséet, Drottninggatan 17, Stockholm
Anmälan: Här senast den 5 september

Träffen vänder sig till aktörer (forskningsinstitutioner, institut, organisationer, offentlig sektor) inom de kulturella och kreativa sektorerna.

Horisont 2020 är världens största forsknings- och innovationsprogram med en budget på nära 80 miljarder euro under perioden 2014–2020. Programmet fokuserar på att förvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster som kan leda till nya affärsmöjligheter, jobb och som kan förbättra människors liv.

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna med en totaltbudget på cirka 1,5 miljarder euro för programperioden 2014–2020. Programmets övergripande mål är att skydda, utveckla och främja Europas kulturella och språkliga mångfald och Europas kulturarv genom stöd till kultursektorn och den audiovisuella sektorn (film, tv, dataspel och transmedia).

På informationsträffen får du en övergripande bild av kommande utlysningar inom Horisont 2020:s programområden Europe in a Changing World – Inclusive, Innovative and Reflective Societies och Information and Communication Technologies. Ett antal utlysningar har fokus på kulturarv och vänder sig bland annat till museer, och andra har exempelvis fokus på ny teknologi och innovation inom audiovisuella medier och dataspel. Under träffen kommer också representanter för projekt att medverka för att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Ta chansen att arbeta tillsammans med andra i Europa och världen för att skapa innovation lösningar på samhällsutmaningar inom kultursektorn!

Preliminärt program
• Horisont 2020 – om kommande utlysningar och vad som är bra att tänka på inför ansökan. Anna Halldén och Johan Lindberg, nationella kontaktpersoner, Vinnova
• Kreativa Europa – om kommande utlysningar och vad som är bra att tänka på inför ansökan. Elin Rosenström och Ulrika Nisell, nationella kontaktpersoner, Kreativa Europa Desk Sverige (Kulturrådet och Filminstitutet)
• Framgångsfaktorer och rekommendationer. Projektexempel från Horisont 2020 och Kreativa Europa
• Frågor och diskussioner

Länk

Arts and audiences 7-8 november 2016 i Göteborg

Missa inte årets konferens om kultur och publik, Arts and Audiences 7-8 november 2016, denna gång i Göteborg med Kultur i Väst som värd. Programmet är nu släppt, se hemsidan (länk nedan). Chris Torch från Intercult och Europa Direkt Intercult deltar som föreläsare. Intercult följer sedan upp temat med kulturens roll för demokratisk utveckling  och arbetet med att nå kulturovan publik i den stora konferensen Audience Links, en del av projektet CORNERS,  som arrangeras i Stockholm i februari 2017.

Arts and audiences
How can the arts get involved with the pressing need for social change? How do we engage audiences to contribute to a resilient transition into an upgraded world? And what, in practical terms, do we need to change to be successful?

Fakta
Arts & Audiences is a Nordic cross-sector meeting point for cultural leaders, artists, artistic directors, curators, producers, learning managers, communication managers, cultural architects and strategists who want to find new ways to extend and expand audience engagement.

Läs mer på Arts and audiences hemsida

[eng]

Don’t miss out on the conference Arts and audiences. In Gothenburg November 7-8 2016. The program is now available. Chris Torch forn Intercult and Europe Direct Intercult is one of the key note speakers. Intercult is following the theme of Arts and audiences by organizing a big conference, Audience Links, in Stockholm in February 20-24 2017, as a part of the international project CORNERS.

Arts and audiences
How can the arts get involved with the pressing need for social change? How do we engage audiences to contribute to a resilient transition into an upgraded world? And what, in practical terms, do we need to change to be successful?

Facts
Arts & Audiences is a Nordic cross-sector meeting point for cultural leaders, artists, artistic directors, curators, producers, learning managers, communication managers, cultural architects and strategists who want to find new ways to extend and expand audience engagement.

Read more at Arts and audiences website

[/eng]

Arctic Art Forum 21-23 september in the Arkhangelsk region

Arctic Art Forum is a territory for an interdisciplinary dialogue between art and culture workers, where people-to-people collaboration, grassroots involvement and openness are key factors for the interaction.
The topic of the forum is Embodied Knowledge.
We challenge the understanding of what the capital is, what the contemporary is and what the professional is. We rediscover the unique cultural potential of the capital of the Russian North, which can give new ideas and empower local people. There were no any art academies in the region, but it is still the place where the heritage of Russian folk culture dating back to XI-XIII centuries could be found, as well as Nenets, Komi and other local cultures.
The forum will take place on 21-23 September 2016 and will be an open meeting place for discussions, seminars, workshops, exhibitions and concerts.
The forum is organized by the regional office of the Artists’ Union of Russian Federation and Arctic Art Institute in collaboration with Northern (Arctic) Federal University, National Park Russian Arctic and major cultural institutions in Arkhangelsk region.

In case you would like to come to the forum or need assistance with visas and transport, please mail to arcticartforum@gmail.com.

Till Facebook evenemang Arctic Art Forum

Intressant läsning om EUs strategi för kultur i externa relationer

Vill du veta mer och bli inspirerad av pågående projekt så anmäl dig till Europa Direkt Intercults seminarium The power of Culture – kultur i externa relationer som arrangeras den 7 september i samarbete med Access Europa.

Läs mer och anmäl dig till Intercults och Europa Direkt Intercults seminarium den 7 september om kultur i externa relationer

Läs mer på Culture Action Europes hemsida om EUs nya strategier för internationella relationer inom kulturområdet

Sök EU-praktik i Bryssel och Luxemburg

Sök EU-praktik i Bryssel och Luxemburg
Vill du skaffa dig praktisk yrkeserfarenhet i en internationell miljö? Förbättra dina språkkunskaper och lära dig mer om hur EU-fungerar? Ta chansen och sök praktik inom EU-kommissionen. För att söka krävs en akademisk examen, goda kunskaper i engelska, franska eller tyska och kunskaper i ytterligare ett av EU:s officiella språk (till exempel svenska). Sista ansökningsdag är den 31 augusti, för praktik från mars till juli 2017. Praktiken är betald.

Läs mer här!

Sök en tidsbegränsad tjänst inom EU-kommissionen 

Nu söker EU-kommissionen tidsbegränsat anställda inom områden som ekonomi, kommunikation, IT, statistik, översättning och mycket mer. Tjänsterna avser anställningar på upp till tre år. För att söka behöver du inte genomgå något uttagningsprov, utan du registrerar själv ditt CV i EU-kommissionens databas.

Läs mer här

Sverige saknar fortfarande en långsiktig nationell strategi för romers rättigheter och integration

I EU-kommissionens nya program saknas det tydliga riktlinjer för bekämpning av fientlighet och diskriminering av romerna i Europa. Det skriver Mirella Pejcic.

Sverige saknar fortfarande en långsiktig nationell strategi för romers rättigheter och integration trots att Romer är den i särklass mest diskriminerade minoritetsgruppen
Man konstaterade att det råder extrem exkludering av romer från alla delar av samhället. Arbetslösheten bland romer beräknas till 80 procent och majoriteten saknar komplett grundskoleutbildning. Romer utgör den mest diskriminerade gruppen i Europa och Sverige. De har i åratal nekats tillgång till grundläggande mänskliga rättigheter vilket enligt delegationen beror på en strukturell antiziganism.

Man konstaterade att det råder extrem exkludering av romer från alla delar av samhället. Arbetslösheten bland romer beräknas till 80 procent och majoriteten saknar komplett grundskoleutbildning. Romer utgör den mest diskriminerade gruppen i Europa och Sverige. De har i åratal nekats tillgång till grundläggande mänskliga rättigheter vilket enligt delegationen beror på en strukturell antiziganism.

Man konstaterade att det råder extrem exkludering av romer från alla delar av samhället. Arbetslösheten bland romer beräknas till 80 procent och majoriteten saknar komplett grundskoleutbildning. Romer utgör den mest diskriminerade gruppen i Europa och Sverige. De har i åratal nekats tillgång till grundläggande mänskliga rättigheter vilket enligt delegationen beror på en strukturell antiziganism.

Man konstaterade att det råder extrem exkludering av romer från alla delar av samhället. Arbetslösheten bland romer beräknas till 80 procent och majoriteten saknar komplett grundskoleutbildning. Romer utgör den mest diskriminerade gruppen i Europa och Sverige. De har i åratal nekats tillgång till grundläggande mänskliga rättigheter vilket enligt delegationen beror på en strukturell antiziganism.

Man konstaterade att det råder extrem exkludering av romer från alla delar av samhället. Arbetslösheten bland romer beräknas till 80 procent och majoriteten saknar komplett grundskoleutbildning. Romer utgör den mest diskriminerade gruppen i Europa och Sverige. De har i åratal nekats tillgång till grundläggande mänskliga rättigheter vilket enligt delegationen beror på en strukturell antiziganism.

Man konstaterade att det råder extrem exkludering av romer från alla delar av samhället. Arbetslösheten bland romer beräknas till 80 procent och majoriteten saknar komplett grundskoleutbildning. Romer utgör den mest diskriminerade gruppen i Europa och Sverige. De har i åratal nekats tillgång till grundläggande mänskliga rättigheter vilket enligt delegationen beror på en strukturell antiziganism.

Man konstaterade att det råder extrem exkludering av romer från alla delar av samhället. Arbetslösheten bland romer beräknas till 80 procent och majoriteten saknar komplett grundskoleutbildning. Romer utgör den mest diskriminerade gruppen i Europa och Sverige. De har i åratal nekats tillgång till grundläggande mänskliga rättigheter vilket enligt delegationen beror på en strukturell antiziganism.

Läget för den mest diskriminerade befolkningsgruppen i Europa är alltjämt oförändrat, trots satsningar, projekt, delegationer och beslut. Det beror enligt Mirella Pejcic på strukturell antiziganism som inte påverkas av samhällens ansträngningar. Som kanske ändå är för få och för vaga?
det råder extrem exkludering av romer från alla delar av samhället. Arbetslösheten bland romer beräknas till 80 procent och majoriteten saknar komplett grundskoleutbildning. Romer utgör den mest diskriminerade gruppen i Europa och Sverige. De har i åratal nekats tillgång till grundläggande mänskliga rättigheter vilket enligt delegationen beror på en strukturell antiziganism.

Läs mer på Europaportalen