Chris Torch talare på temat interkultur på Les Rencontres i samarbete med Spanska EU ordförandeskapet[eng]Chris Torch speaks on intercultural issues at Les Rencontres in collaboration with the Spanish EU presidency[/eng]

Det spanska ordförandeskapet i EU i samarbete med Les Rencontres– association of european cities and regions for culture, höll kulturkonferens i Madrid i mitten av april. Temat var utvecklingen av en europeisk kulturpolitik med en spansk utgångspunkt.

Intercults Chris Torch gav perspektiv på EUs Agenda för kultur i sitt tal Culture & Society From migration to fusion: the challenge of multiple identities (PDF)[eng]Chris Torch, Intercult, spoke on the theme “Cultural diversity and intercultural dialogue” (PDF), on the 14 April 2010 at La Rencontre de Madrid / the Spannish EU presidency.[/eng]

Intercult söker kulturprojekt att vägleda till finansiering

2010-02-01

Intercult söker spännande projekt att vägleda inför ansökningar om internationell finansiering under 2010. Vi söker projekt som kommit en bit på vägen. Intercult, inom ramarna för Europeiskt Resurscentrum för Kultur, erbjuder sin expertis och erfarenhet i syfte att öka chanserna för svenska ansökningar till t.ex. EUs kulturprogram, Kulturkontakt Nord och andra.

Läs hela pressmeddelandet (PDF)

Pressmeddelanden 2009

2009-11-26

Briefing: Kulturpolitik – Sverige närmare Europa (PDF)

Håller svensk kulturpolitik på att närma sig en harmonisk relation till Europas kulturpolitiska utveckling med en gemensam agenda för kultur? Från inställningen att överstatlig samordning är ett hot präglas nu relationen till Europa av större förståelse och reflektion. Hur främjar detta svenskt kulturliv? Gäst är Ilona Kish, Culture Action Europe.

2009-11-24

Stort intresse för konferens Re:Designing Cultural Politics (PDF)


2009-11-05

Re:Designing Cultural Politics samlar EU-toppar och svenska politiker (PDF)


2009-11-03

Intercult presenterar Kasapis Glorious Death i Stockholm (PDF)


2009-07-29

Presskonferens: SEAS Göteborg och Alingsås (PDF)

Sverigepremiär på elva SEAS produktioner av konstnärer från länder runt Svarta havet och Nordsjön och 2 produktioner av Göteborgsbaserade konstnärer. Tio dagar av dans, performance, teater, musik, installationer, video, klubb, lunchsamtal och workshops. På väntade och oväntade platser i Göteborg och Alingsås.

2009-06-17

Nya spelplatser: programsläpp för SEAS Göteborg och Alingsås (PDF)


2009-05-25

Briefing: Kulturpolitik i Europa – var är Sverige? (PDF)

Enligt Kulturutredningen är internationell kulturpolitik komplicerad och subtil. Det tycker inte vi. Intercults expertis ligger just här. Välkommen på en briefing för journalister av aktuella frågor inom kulturpolitiken i Europa. Konsekvenserna av att Sverige missat båten diskuteras. Gäst är Dragan Klaic.

Remissvar: Kulturutredningen[eng]Response to the Swedish Culture Survey[/eng]

Intercult har granskat Kulturutredning och har valt att fokusera vårt yttrande på de områden där Intercult har särkompetens: det internationella och det interkulturella. Vi anser att dessa (för kulturpolitiken) helt nya faktorer bör ges en betydligt större plats. I utredningen finns det alltför få praktiska förslag för att förbättra Sveriges engagemang kring mångfald eller internationellt utbyte. Utredarna verkar ha valt att undvika dem eftersom man konstaterat att dessa två områden är “komplicerade och subtila”. Den förväntade modernisering av Sveriges kulturpolitik med ett ökat internationellt och interkulturellt innehåll uteblir därmed.

Remissvaret i sin helhet (PDF)[eng]Intercult has read the Culture Survey and choose to focus our response on the areas that lie within our expertise: the international and the intercultural issues. These are new factors for Swedish cultural politics and we believe that they should be given more priority. The Culture Survey presents too few specific suggestions to improve Sweden’s engagement in the multicultural and international exchange. The evaluators seem to have avoided these issues based on their description of the areas as being “complicated and subtle”. The expected modernization of Sweden’s cutlural policy through the development of international and intercultural content thus remains unrealized.

The Intercult reponse to the Culture Survey in Swedish(PDF)[/eng]

Slutrapport European Culture Forum[eng]Final report European Culture Forum[/eng]

Den viktigaste europeiska kulturpolitiska händelsen under 2009 gick av stapeln i slutet av september: European Culture Forum. Intercults konstnärliga ledare Chris Torch var grand rapporteur för ett av tre teman – interkulturell dialog. Hans uppgift var att sammanfatta forumets innehåll ur ett interkulturellt perspektiv.

Final Report: Cultural Diversity and Intercultural Dialogue (PDF)
[eng]The most important official culture political event during 2009 was held in the end of September in Brussels:  the European Culture Forum. Intercult’s artistic director Chris Torch was appointed grand rapporteur for one of three themes – intercultural dialogue. He followed and summarized the content of the forum from an intercultural perspective.

Final Report: Cultural Diversity and Intercultural Dialogue (PDF)
[/eng]

About ACCESS EUROPA and partner requests

ACCESS EUROPA is a new platform for the Swedish cultural sector aiming to increase its members’ activities in Europe. The platform, created by Intercult, is a forum for information, networking och exchange in the process of creating international projects. The platform provides its members the opportunity to be more active in the European context and the means to create successful projects through applications to EU:s programmes och other international funds.

Members

Since the launch of ACCESS EUROPA in April 2012, there’s been a great interest from non-profit organisations, institutions and other cultural operators. The list of members is growing. The platform is open for all parts of the cultural sector, from performing arts including music, to museums, handicraft, cross-disciplinary initiatives and more. It will be developed through the input and yearly fee from its members.

Looking for partners based in Sweden?

Requests for new partners for European projects are passed on to the platform members. If you are looking for collaborators based in Sweden please contact project leader Iwona Preis on info@accesseuropa.se.