Läs om Access Europas aktiviteter[eng]New platform for Swedish cultural sector launched[/eng]

Den nya plattformen för kultursektorn har till dags datum 49 medlemmar, från kulturmyndigheter till frilansare. Bli medlem du också och delta i vårens plattformsmöten.

……………………..                      .  ..           ..Kom Kom direkt till ACCESS EUROPA-sidan genom att klicka här.[eng]ACCESS EUROPA is a new platform created by Intercult for the Swedish cultural sector with the aim to increase its members’ activities in Europe. We pass on requests for new partners to members on a regular basis. About ACCESS EUROPA and partner requests[/eng]

Leave a Reply