International Forum Culture as a Factor of Growth in St. Petersburg, Russia
VAR: Sankt Petersburg, Ryssland
NÄR: 7-19 november 2014 The Forum will take place on December 7-9, 2014 within the framework of the of the Saint-Petersburg International Cultural Forum (www.culturalforumspb.org) under auspices of the Northern Dimension Partnership on Culture. The Forum is planned to be established as a platform for learning about best practices in developing and supporting small business enterprises that operate in creative industries and cultural/educational tourism.
För mer info

The International Conference on Gender, Culture & Migration
VAR: Gdansk, Poland
NÄR: 6-7 mars 2015
Den internationella konferensen om jämställdhet, kultur och migration samordnas av Universitetet i Gdansk. Denna konferens är ett årligt evenemang som anordnas med huvudtemat Kvinnor i Kultur.
Konferensen samlar forskare från flera kunskapsområden (psykologi, sociologi, genusstudier) samt jämställdhets experter och beslutsfattare, för att diskutera hur jämställdhetsfrågor representeras över hela världen.
Syftet med konferensen är att analysera hur könsroller och jämställdhet varierar mellan kulturer och vilka kulturella och kontextuella faktorer leder till stöd för jämställdhet.
Deadline för registrering är den 31 januari 2015.
http://www.genderculturemigration.ug.edu.pl

Heritage Counts: International Conference
VAR: Leuven, Belgien
NÄR: 3-6 februari 2015
En internationell konferens om de ekonomiska, sociala, miljömässiga och kulturella effekterna av kulturarv.
Konferensen arrangeras av Raymond Lemaire International Centre for Conservation (RLICC) vid KU Leuven i samarbete med Europa Nostra. Denna konferens kommer att föra samman Europas beslutsfattare och internationella forskare som är involverade i kulturarv.
Programmets höjdpunkt är Edward Snowden som talar om framtiden och demokrati.
För mer information
http://www.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/

The European Conference on Arts & Humanities (ECAH2015)
VAR: Thistle Brighton, Brighton, East Sussex, Storbritannien
NÄR: 13–16 juli 2015
Denna internationella och tvärvetenskapliga konferens kommer föra samman akademiker för att diskutera nya riktningar kring forskning och upptäckter inom konst och humaniora.
För andra året i rad, kommer ECAH2015 konferensen om konst och humaniora hållas parallellt med Europeiska konferensen om Litteratur och Bibliotek, Den europeiska konferensen om Media, kommunikation och film och Den europeiska konferensen om kulturstudier. Anmälan till en av dessa konferenser kommer att ge inträde till de andra.

För mer info