Intercults VD Ida Burén diskuterar internationella samarbeten och samproduktion inom scenkonst på symposiet International Day på Waves festivalen i Danmark den 23 augusti.
Danska community teatern Cantabile 2 har organiserat Waves Festivalen sendan 1987, de senaste tjugo åren har den ägt rum i Vordingborg, 100 km söder om Köpenhamn. / Intercult’s ceo Ida Burén is discussing international collaboration and co-producing within the performing arts at the symposium International Day at the Waves festival in Denmark 23 August.
The Danish community theater Cantabile 2 has been organising the Waves Festival since 1987, the last twenty years it has been situated in Vordingborg, 100 km south of Copenhagen.