16-19 april 2012
Europaforum i Hässleholm 2012
Denna 10-årsjubilar är en plats att mötas på, bli uppdaterad och diskutera aktuella europeiska frågor på svensk mark.
Huvudtemat för i år är ” Förtroende – litar vi på Europa och kan Europa lita på medlemsländerna?” Deltagandet är kostnadsfritt.

7-8 juni 2012
Next Step – setting culture on the agenda of the future of Europe
A conference debating the decisions to be made in regard to EU 2014-2020 policies and budget and these decisions’ impact on the cultural landscape of Europe in the future.
I HEART – Herning Museum of Contemporary Art, Danmark.

En internationell kulturkonferens arrangerad av under det danska ordförandeskapet i EU 2012 , Centrum for Kunst & Interkultur (CKI), DSI Swinging Europe

16-17 oktober 2012
Konferens om publikutveckling i Bryssel
Europeiska Kommissionen arrangerar en konferens i Bryssel om publikutveckling, ett tema som utgör en väsentlig del av det föreslagna kulturprogrammet Kreativa Europa 2014-2020.

5-6 november 2012
Östhammars kommun värd för Europadagar i Bryssel 5-6 november 2012
Östhammars kommun är värd för Stockholmsregionens Europadagar i Bryssel 5-6 november och redan den 8 maj startar upp med att arrangera konferensen ”Energilösningar för framtiden” på Gimo herrgård.

10 november 2012
Berlin Conference- Cultural Coalition for a Citizens`Europe
Konferensen är ett första evenemang i en serie av tre evenemang med syfte att stärka civilsamhällets deltagande i den europeiska samhällsprocessen. Europa måste bygga sin existens på kulturella värden (cultural values). Det kan uppnås genom att motivera dess medborgare att bli aktivt involverade i ”Cultural Coalition for a Citizen`s Europe ”
Konferensen i Berlin och de två efterföljande evenemangen i Bryssel 16-18 November och i Amsterdam 29 November utgör tillsammans en kick-off för ”European Year of Citizens” 2013.