Det Rumänska kulturinstitutet i Bukarest har publicerat en folder på engelska om Rumänsk Scenkonst. Se länken (pdf)

/

The Romanian Cultural Institute in Bucharest (Romania) has published an online English brochure on Romanian Performing Arts: Link to pdf