5 07, 2016

The Necessity of Culture – Democracy av Chris Torch / The Necessity of Culture by Chris Torch

2016-07-05T13:03:19+00:00July 5th, 2016|

Chris Torch, Intercults grundare och Senior Associate summerar sina erfarenheter och kulturpolitiska visioner i två skrifter med engelsk text: Democracy och Interculture. Den första har nu kommit ut och finns att ladda ner (med engelsk text) / Chris Torch, Funder and Senior Associate at Intercult is writing about Culture and Democracy now available to download in English

Go to Top