Sverige saknar fortfarande en långsiktig nationell strategi för romers rättigheter och integration

2016-08-11T15:26:25+00:00August 11th, 2016|

I EU-kommissionens nya program saknas det tydliga riktlinjer för bekämpning av fientlighet och diskriminering av romerna i Europa. Det skriver Mirella Pejcic i en artikel på Europaportalen