Brokering Migrants Cultural Participation – stöd från Kulturrådet

Intercult och Region Västerbotten driver tillsammans med fyra europeiska kulturorganisationer projektet Brokering Migrants Cultural Participation. Vi har fått projektstöd från EU Home Affairs – Integration Fund, och vi är nu mycket stolta över att projektet även fått nationellt stöd från Kulturrådet.

Projektets bakgrund
Syftet är att höja kapaciteten hos offentligt finansierade Europeiska kulturinstitutioner att engagera och integrera migranter i sina verksamheter. På så vis öka legitimiteten för kulturinstitutionen, mångfalden i det kulturella deltagandet och förståelsen för ett interkulturellt och gemensamt samhälle.

Vi riktar oss till offentligt finansierade kulturinstitutioner som t ex bibliotek, museer, scenkonstinstitutioner, kulturhus och konserthus. Projektet innehåller följande steg; utveckling av ett diagnosverktyg (benchmark), djupintervjuer som analyseras, en serie av dialogmöten (Learning Parterships) med olika teman och med specialinbjudna deltagare, som dokumenteras, en konferens i Stockholm för det nationella erfarenhetsutbytet och spridningen, en konferens i Barcelona för det Europeiska nätverksarbetet samt en serie påverkansaktioner.

Europeiska partners är Interarts från Spanien, Platform for Intercultural Europe från Belgien, EDUCULT från Österrike och ECCOM från Italien.

Kids on the CORNERS

Next stop: Kids on the CORNERS in Ljubljana, 1-14 june 2014. Two great participatory art projects focusing on children, youth and empowerment. PAPYRINT and BIRDHOUSE GALLERIES.

Eight artists will share the stories collected in other Corners; they will listen to stories of kids from Ljubljana, show them what they know and teach them some artistic skills.

In PAPYRINT, the Skart group will teach the kids how to write and paint. Nils Persone will play his saxophone, and the kids will make and play special instruments. Kajsa Sandstrom will dance and play with mirrors, and Primož Bezjak and Borja Ruiz will tell secrets about how to become a good actor.
In the end – the artists and the kids – will create a performance.

Read more…

Ida Burén till Barcelona för partnersmöte med Brokering Migrants Cultural Participation

5–6 juni kommer Ida Burén att åka till Barcelona för att tillsammans med europeiska partners arbeta vidare med projektet, Brokering Migrants Cultural Participation som Intercult och Region Västerbotten driver tillsammans med fyra europeiska kulturorganisationer.

Projektets bakgrund
Syftet är att höja kapaciteten hos offentligt finansierade Europeiska kulturinstitutioner att engagera och integrera migranter i sina verksamheter. På så vis öka legitimiteten för kulturinstitutionen, mångfalden i det kulturella deltagandet och förståelsen för ett interkulturellt och gemensamt samhälle.

Vi riktar oss till offentligt finansierade kulturinstitutioner som t ex bibliotek, museer, scenkonstinstitutioner, kulturhus och konserthus. Projektet innehåller följande steg; utveckling av ett diagnosverktyg (benchmark), djupintervjuer som analyseras, en serie av dialogmöten (Learning Parterships) med olika teman och med specialinbjudna deltagare, som dokumenteras, en konferens i Stockholm för det nationella erfarenhetsutbytet och spridningen, en konferens i Barcelona för det Europeiska nätverksarbetet samt en serie påverkansaktioner.

Europeiska partners är Interarts från Spanien, Platform for Intercultural Europe från Belgien, EDUCULT från Österrike och ECCOM från Italien.

Partnersmöte i Barcelona 5–6 juni 2014

5–6 juni åkte Ida Burén till Barcelona för att tillsammans med europeiska partners arbeta vidare med projektet, Brokering Migrants Cultural Participation som Intercult och Region Västerbotten driver tillsammans med fyra europeiska kulturorganisationer.

Europeiska partners är Interarts från Spanien, Platform for Intercultural Europe från Belgien, EDUCULT från Österrike och ECCOM från Italien.

Chris Torch ger sin analys av intresset för kulturfrågor inför EU-valet

Vi har skickat ett antal frågor till de svenska toppkandidaterna i EU-valet. Vi har fokuserat på kulturpolitik och vilka visioner om kultur i Europa politikerna företräder. Dessutom har Sveriges Radio/P1 Kulturnytt gjort en omfattande undersökning av kandidaternas inställningar till en rad kulturfrågor.

Kultur har inte en framstående plats i någon av partiernas politiska plattform. Så är det även i den nationella valrörelsen i Sverige. Det finns en oförmåga eller ovilja hos politikerna att länka samman samhällsutveckling med kulturfrågor. Det beror främst på att man begränsar begreppet kultur till att betyda ”konstpolitik” och därmed missar man sammanhanget.

EU-valet 2014 är oerhört viktigt eftersom det nu väljs ett Europaparlament som har utökade möjligheter att påverka kultur-/forsknings-/utbildningsprogrammet. Dessutom måste alla framtida ökningar i Kultur & Utbildningsbudgetar godkännas av Europaparlamentet. Europa som ett kulturprojekt kan utvecklas endast om de folkvalda vill det, driver det hårt och lyckas övertyga EU:s ministerråd att sluta tänka nationellt.

De partier som oftast ser sig själva som “kulturvänliga” har samtidigt anammat en inställning som vill begränsa EU och sin förmåga att “bestämma över” medborgarnas kulturliv. Denna populistiska och snäva tolkning bygger på ett missförstånd. Inget kulturpolitiskt initiativ på EU-nivå har under senare år försökt påverka den nationella suveräniteten kring kulturfrågor.

Det finns däremot områden där EU kan och bör göra en stark insats, där medlemsstaterna varken har intresse eller resurser avsatta. Frågor som interkultur, rörlighet av konstnärer och konstverk över nationella gränser, minoritetsfrågor, digitala utmaningar m.fl., är internationella. Precis som med miljöfrågor: kulturutveckling är inte begränsat geografiskt.

De svar vi har fått har varit positiva till kultur men upprepar gång på gång att EU inte har någon rätt att besluta om kulturfrågor. Helt rätt. Men att EU kan och bör öka insatser för att samordna europeiska kulturinitiativ har ignorerats.

Rädslan att Sveriges egen kulturpolitiska tradition på något sätt skulle hotas av ett ökat EU-intresse för kulturfrågor är obefogad. Det verkar som om kandidaterna vill rida på en EU-skeptisk våg när det gäller kultur.

Det talas ofta i debatten om ökad främlingsfientlighet och extremnationalism, tydliga tecken på behovet av en offensiv kulturpolitik. All konflikt grundar sig i bristen på interkulturell kompetens. Kultur nämns även i samband med krisen i Ukraina, men ingen politiker har lyckats ta upp tråden om kulturens möjligheter att förstärka internationella relationer.

Det är uppenbart att EU-skepsis drivs av främlingsfientlighet och nationalchauvinism. Rädslan för “Den Andra” skrämmer folk till att stänga in sig i föråldrade och inåtvända idéer om nationalidentitet. Det är i direkt konflikt med tanken om “multiple identities” och internationellt utbyte. Det blir säkert mycket svårare att driva europeisk kulturpolitik framåt om nationalister får flera mandat i Europaparlamentet.

Det behövs ökade resurser till internationellt utbyte, framförallt till samproduktion hellre än flera gästspel och turnerande utställningar. I Sverige behövs det transparenta “garantifonder” så att kulturorganisationer och institutioner vågar inleda samarbete med andra europeiska initiativtagare och för att kunna söka pengar från Creative Europe, Horizon 2020 och Ersamus+ – alla EU-program. Det behövs framförallt offentligt finansierade resurscentra för internationellt utbyte, för att vägleda kulturinstitutioner i deras transnationella ambitioner.

Ett internationellt perspektiv måste vara en grundsten i varje offentligt finansierat kulturinitiativ.

Bristen på offentligt finansierade resurscentra, med ett brett internationellt kontaktnät och kunskap om möjligheterna med EU, är påtaglig. Sverige klipper vingarna på dem som vill arbeta internationellt och tvingar dem in i provinsialism.

Intervju i Kulturnytt

Intervju i Kulturekonomi

Chris Torch ger sin analys av intresset för kulturfrågor inför EU-valet

Vi har skickat ett antal frågor till de svenska toppkandidaterna i EU-valet. Vi har fokuserat på kulturpolitik och vilka visioner om kultur i Europa politikerna företräder. Dessutom har Sveriges Radio/P1 Kulturnytt gjort en omfattande undersökning av kandidaternas inställningar till en rad kulturfrågor.

Kultur har inte en framstående plats i någon av partiernas politiska plattform. Så är det även i den nationella valrörelsen i Sverige. Det finns en oförmåga eller ovilja hos politikerna att länka samman samhällsutveckling med kulturfrågor. Det beror främst på att man begränsar begreppet kultur till att betyda ”konstpolitik” och därmed missar man sammanhanget.

EU-valet 2014 är oerhört viktigt eftersom det nu väljs ett Europaparlament som har utökade möjligheter att påverka kultur-/forsknings-/utbildningsprogrammet. Dessutom måste alla framtida ökningar i Kultur & Utbildningsbudgetar godkännas av Europaparlamentet. Europa som ett kulturprojekt kan utvecklas endast om de folkvalda vill det, driver det hårt och lyckas övertyga EU:s ministerråd att sluta tänka nationellt.

De partier som oftast ser sig själva som “kulturvänliga” har samtidigt anammat en inställning som vill begränsa EU och sin förmåga att “bestämma över” medborgarnas kulturliv. Denna populistiska och snäva tolkning bygger på ett missförstånd. Inget kulturpolitiskt initiativ på EU-nivå har under senare år försökt påverka den nationella suveräniteten kring kulturfrågor.

Det finns däremot områden där EU kan och bör göra en stark insats, där medlemsstaterna varken har intresse eller resurser avsatta. Frågor som interkultur, rörlighet av konstnärer och konstverk över nationella gränser, minoritetsfrågor, digitala utmaningar m.fl., är internationella. Precis som med miljöfrågor: kulturutveckling är inte begränsat geografiskt.

De svar vi har fått har varit positiva till kultur men upprepar gång på gång att EU inte har någon rätt att besluta om kulturfrågor. Helt rätt. Men att EU kan och bör öka insatser för att samordna europeiska kulturinitiativ har ignorerats.

Rädslan att Sveriges egen kulturpolitiska tradition på något sätt skulle hotas av ett ökat EU-intresse för kulturfrågor är obefogad. Det verkar som om kandidaterna vill rida på en EU-skeptisk våg när det gäller kultur.

Det talas ofta i debatten om ökad främlingsfientlighet och extremnationalism, tydliga tecken på behovet av en offensiv kulturpolitik. All konflikt grundar sig i bristen på interkulturell kompetens. Kultur nämns även i samband med krisen i Ukraina, men ingen politiker har lyckats ta upp tråden om kulturens möjligheter att förstärka internationella relationer.

Det är uppenbart att EU-skepsis drivs av främlingsfientlighet och nationalchauvinism. Rädslan för “Den Andra” skrämmer folk till att stänga in sig i föråldrade och inåtvända idéer om nationalidentitet. Det är i direkt konflikt med tanken om “multiple identities” och internationellt utbyte. Det blir säkert mycket svårare att driva europeisk kulturpolitik framåt om nationalister får flera mandat i Europaparlamentet.

Det behövs ökade resurser till internationellt utbyte, framförallt till samproduktion hellre än flera gästspel och turnerande utställningar. I Sverige behövs det transparenta “garantifonder” så att kulturorganisationer och institutioner vågar inleda samarbete med andra europeiska initiativtagare och för att kunna söka pengar från Creative Europe, Horizon 2020 och Ersamus+ – alla EU-program. Det behövs framförallt offentligt finansierade resurscentra för internationellt utbyte, för att vägleda kulturinstitutioner i deras transnationella ambitioner.

Ett internationellt perspektiv måste vara en grundsten i varje offentligt finansierat kulturinitiativ.

Bristen på offentligt finansierade resurscentra, med ett brett internationellt kontaktnät och kunskap om möjligheterna med EU, är påtaglig. Sverige klipper vingarna på dem som vill arbeta internationellt och tvingar dem in i provinsialism.

Intervju i Kulturnytt

Intervju i Kulturekonomi

Odessa – 2008

Black/North SEAS lanserades i Odessa, Ukraina. Valet av Odessa som start för festivalen var självklart – de politiska förändringarna gjorde Ukraina till en symbol för vad SEAS ville utforska – en region i förändring, en kultur på väg in i Europeiska unionen?

Vill du veta mer om Odessa i en politisk och kulturell kontext? Se dokumentären och läs artiklarna på SEAS hemsida.

Den 9 maj deltar Iwona Preis/Europa Direkt Intercult i firandet av Europadagen på Europahuset

Välkommen till Europahuset den 9 maj för att fira Europadagen! Programmet är fyllt med spännande seminarier. En av huvudaktiviteterna på Europadagen 2014 blir en valdebatt om Europafrågor mellan förstanamnen på vallistorna för de svenska partier som idag är representerade i Europaparlamentet. Se det fullständiga programmet

Vi på Europa Direkt Intercult är där – kom gärna över och prata med oss om kultur i EU!