5–6 juni kommer Ida Burén att åka till Barcelona för att tillsammans med europeiska partners arbeta vidare med projektet, Brokering Migrants Cultural Participation som Intercult och Region Västerbotten driver tillsammans med fyra europeiska kulturorganisationer.

Projektets bakgrund
Syftet är att höja kapaciteten hos offentligt finansierade Europeiska kulturinstitutioner att engagera och integrera migranter i sina verksamheter. På så vis öka legitimiteten för kulturinstitutionen, mångfalden i det kulturella deltagandet och förståelsen för ett interkulturellt och gemensamt samhälle.

Vi riktar oss till offentligt finansierade kulturinstitutioner som t ex bibliotek, museer, scenkonstinstitutioner, kulturhus och konserthus. Projektet innehåller följande steg; utveckling av ett diagnosverktyg (benchmark), djupintervjuer som analyseras, en serie av dialogmöten (Learning Parterships) med olika teman och med specialinbjudna deltagare, som dokumenteras, en konferens i Stockholm för det nationella erfarenhetsutbytet och spridningen, en konferens i Barcelona för det Europeiska nätverksarbetet samt en serie påverkansaktioner.

Europeiska partners är Interarts från Spanien, Platform for Intercultural Europe från Belgien, EDUCULT från Österrike och ECCOM från Italien.