Hur kan man förbättra villkoren för konstnärer och kreatörer i svenska och internationella projekt? Kulturarbetarens vardag präglas av en arbetsmarknad som blir alltmer fragmentarisk och projektinriktad. Mobilitet och att arbeta gränsöverskridande försvåras av krångliga regelverk och svårtolkad information. Detta är en fråga som engagerar oss på Intercult i vårt dagliga arbete med konstnärliga samarbetsprojekt.

I Belgien finns organisationen SMartBe. De har utvecklat tjänster som underlättar administration och redovisning av tillfälliga arbetskontrakt inom den kulturella och kreativa sektorn. Intercult har inlett ett samarbete med SMartBe i syfte att etablera den svenska motsvarigheten, SMartSe.

I Belgien har SMartBe 44 000 medlemmar som använder deras olika tjänster. Sedan 2010 är de även etablerade i Frankrike (SMartFr) och nu arbetar de intensivt för att etablera sina tjänster i övriga Europeiska länder genom SMartEu. Syftet är att underlätta mobilitet i Europa för konstnärer och kreatörer från hela den kulturella och kreativa sektorn att kunna arbeta utan krånglig administration.

SMartBe har gett Intercult i uppdrag att göra en omfattande research och förbereda etableringen av en svensk version av tjänsten. Intercult har lång erfarenhet och kunskap som uppdragsgivare till hundratals konstnärer i Sverige och Europa och vi har ett brett kulturpolitiskt kontaktnät som är användbart för att utveckla SMartSe.

Nu väntar ett intensivt arbete med att säkerställa denna innovativa tjänst och att anpassa den till svenska konstnärer och kreatörers behov samt till svenska ramverk och arbetsmarknadsbestämmelser. Det är ett komplext arbete som skall göras med juridisk granskning och teknikutveckling, tjänsteetablering och marknadsföring.

Tack vare stöd från Tillväxtverket och deras utvecklingscheck för Kulturella och Kreativa Näringar har vi nu format ett utvecklingsteam. Det består av researchers och experter såsom på kulturområdet Niklas Hellberg och på egenanställningsformen Fredrik Arvas som jobbar tillsammans med Intercults VD Ida Burén. Målsättningen är att under 2012 utveckla tjänsten SMartSe och därigenom kunna erbjuda egenanställning, faktureringsservice och projektadministration för frilansare och korttidskontrakt, inom hela den kulturella och kreativa sektorn samt att öppna ett första kontor i Stockholm.

Vi har glädjande nog dessutom precis beviljats genomförandestöd för SMartSe av Kulturbryggan. Det innebär att vi kan gå från utveckling till etablering redan i slutet av året. Vi kommer även titta på möjligheten att etablera regionala kontor i Göteborg, Malmö och Umeå. SMartSe:s affärsfilosofi är att återinvestera all vinst i verksamheten för att hela tiden utveckla bättre tjänster och på så vis underlätta livet för våra användare.

Är du intresserad av att följa utvecklingen så kontakta oss gärna. Vi kommer att hålla ett antal fokusgrupper under hösten för att säkra upp utvecklingen av tjänsten hos de potentiella användarna. Vi söker även rådgivare som har engagemang och kompetens i frågan – att erbjuda användarvänliga tjänster för att administrera kortare anställningar och projekt och på så vis underlätta livet för konstnärer och kreatörer i hela Europa.

Kontakt: Ida Burén

/

SMartSe is a new Swedish branch of an organisation that has been running in Belgium and France for several years as SMartBe and SMartFr. It is a not-for-profit service for freelance people in the arts and other creative sectors. By offering administration services they make life easier for freelancers from all the different professions and fields in the cultural and creative sector and aim to improve their work conditions and positions in society.

SMartBe and SMartFr handle members’ contracts with anybody booking them, guaranteeing to pay the artists a few days after the work has been completed, whether or not the money has been received from the contractor. This massively improves the reliability of members’ cashflow and they no longer need to chase payments.

While this is a core service, it is by no means the only one. SMart offers help with project management, taking on many of the administrative burdens in reporting to funders. It helps members buy equipment and instruments. It offers training workshops on employment rights and taxation, as well as legal and financial advice – and it acts as an advocate for freelance professionals – arguing the case for regulations that really fit our professions. It also, in Belgium, uses the revenue generated from members to offer a range of professional support grants and maintain a research unit.

In Belgium SMartBe was started in 1998 and now has drop-in offices throughout the country serving nearly 45,000 members. In France the service began in 2010 and has already attracted nearly 2,000 members using 9 offices.

SmartSe intends to go live in the end of 2012, along with sister organisations in, for example, UK and Germany. Together, as SMartEu, we will be able to help artists collaborate far more effectively across Europe.

The Swedish cultural organisation Intercult is in charge of developing SMartSe. They have the relevant experience and position, working with artists in Sweden and Europe since 1996, and a broad cultural-political network, useful for developing SMartSe. Under the leadership of Intercult CeO Ida Burén, a team of experts is working intensively to adapt the tools and services for Swedish laws and standards. The team includes Fredrik Arvas, expert on the users employment status, and Niklas Hellberg, expert on the cultural sector’s need and conditions. This team will grow with more competences during the fall. Intercult has received support from two national funding bodies, Tillväxtverket and Kulturbryggan, they co-finance the establishment phase.

When opened, SMartSe will be a company with limited dividends, located in Intercult’s premises in the south part of Stockholm. The office will be open daily, for its users in order to facilitate the services and give advice. The core SMartSe services will be to offer its users self-employment, invoice services and project management, and to be open for advice and help. SMartSe aims to attract freelancers and short-term contractors in the broad cultural och creative sector all over Sweden. During 2012 the SMartSe team will also work to open regional offices in Gothenburg – West, Malmö – South, Umeå – North.

Contact: Ida Burén