Verksamhetsberättelse 2011 (PDF)

Sammanfattning

2011 sjösattes en omorganisering av Intercult som nu drivs som en plattform för att skapa utvecklingsmöjligheter för fler internationella och interkulturella projekt. En modell för den interna projektutvecklingen tagits fram i syfte att skapa en metod och rutiner för att dela historiska och aktuella projekterfarenheter, nätverk och att säkra Intercults kärnvärderingar. Målsättningen är en organisation med självständiga projektledare som verkar från en stark kärna av delad kompetens och gemensamma långsiktiga mål. Vid halvårsskiftet skedde en större personalförändring, två av våra projektledare slutade. Då skapade vi en tydligare organisatorisk uppdelning mellan Intercults producerande ben och resursben genom att anställa en senior projektledare, Iwona Preis, som fick i uppdrag att utveckla ERK.

2011 blev startskottet för två nya konstnärliga projekt, det ena aktivt i Europas utkanter och det andra förlagt till Intercult i Stockholm. Samtidigt kunde vi framgångsrikt avsluta det största projektet hittills i Intercult´s historia Black/North SEAS. Webbplatsen SEAS Dock (www.seas.se) lanserades. Det är ett praktiskt och strategiskt verktyg för transnationella kultursamarbeten med en extern utvärdering och dokumentation av det 4,5 åriga projektet. I juni godkände kommissionen rapporten för Black/North SEAS och den sista utbetalningen från EU verkställdes.

EU:s kulturprogram 2007-13 beviljade en 18-månadersansökan för Intercults nästa stora multilaterala satsning, CORNERS, som lanserades i maj med följande partners; Umeå 2014, Gdansk 2016 (Polen), Exodos Ljbuljana (Slovenien), Pogon och Drugo More (Kroatien). CORNERS Research & Development är den första fasen av projektet. Under 2011 genomfördes två av fyra Xpeditioner där 20-30 konstnärer och forskare reser genom Europas utkanter för att i mötet med lokala aktörer och kulturaktivister hitta inspiration och idéer till nya verk. I augusti gick North Xpedition från Hemavan genom Västerbotten till Umeå. I september startade Caucasus Xpedition i gränsstaden Hopa, Turkiet, och reste genom Georgien för att avslutas i Baku, Azerbadjan. Resorna dokumenteras på CORNERS blog (www.cornersofeurope.org), där de medverkande konstnärernas reflektioner även publiceras i form av Docu-Art.  CORNERS R&D erhöll projektstöd av Svenska Institutet och ett samarbete inleddes med Arts Council Northern Ireland som bidrog med finansiering för deltagande av tre Nordirländska konstnärer per Xpedition.

På hemmaplan i våra lokaler öppnade vi BaseCamp Stockholm, ett residency med fokus på tvärdisciplinära team. Ett ”open call” gav stort gensvar med ansökningar från hela världen. Tre konstnärsteam med deltagare från Berlin, Polen, Georgien och Canada, valdes ut och de spenderade 2-4 veckor i Stockholm under hösten. Andra konstnärliga projekt var danslaboratoriet FastForward med konstnärer från Sverige och Balkan, i samarbete med Lokomotiva (Makedonien) och med stöd av Svenska Institutet. Barnföreställningen Krokodilfiolen fick nypremiär med en turné på skolor i regionen i samband med att Intercults team utökades med artisten Mamadou Sene.

Årets utmaning för vårt resurscentrum, Europeiskt Resurscentrum för Kultur (ERK), har varit att hitta nya finansieringsmöjligheter som ersättning för minskade anslag med 1 200 000 sek, för att fortsätta att tillgängliggöra Intercults europeiska expertis till Sveriges kultursektor. Arbetet med affärsutveckling har lett till nya format och ökad kännedom om målgruppen. ERK-enkäten gick ut under hösten och svaren bekräftade branschens behov av Intercults tjänster. Med detta i ryggen har vi konkretiserat visionen av att erbjuda en branschplattform för ökat engagemang i Europa som realiseras 2012. Övriga ERK-aktiviteter under 2011 var bland annat en rad föreläsningar, en masterskurs på Lunds Universitet, konsultationer och EU-Akuten.

Störst extern uppmärksamhet fick Det Europeiska Projektets Framtid – en konferens om kulturens roll i förverkligandet av EU-2020 strategin, som vi kunde göra tack vare Europa Direkt Intercult i samarbete med Riksteatern och Europakommissionen i Sverige. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och chefen för EU DG Kultur Vladimir Sucha samtalade och konferensen blev en viktig kick-off för en politisk dialog om europeisk kulturpolitik med 200 deltagare. Konferensen krokade även i vårt engagemang i kampanjen we are more – act for culture in europe. Tillsammans med Riksteatern, Trans Europe Halles, Tillt och CultureClinic har vi drivit en svensk kampanj. En synergi av detta syns i det Nordiska projekt vi utvecklat om Nordic Advocacy som implementeras under 2012 med stöd av Kulturkontakt Nord.

Europadirekt Intercult har löpt på med informationsarbete om EU, månatliga nyhetsbrev, seminarier, telefonsamtal och möten i Sverige och Europa. Katarina Kvartersdag, med koppling till European Neighbourhood Day, genomfördes för andra gången med våra grannar Katarina Kyrka, Dramalabbet, Polska Institutet och Södra Teatern.

Vårt engagemang i nätverk har fortlöpt med deltagande och styrelseuppdrag i IETM, Platform for Intercultural Dialogue, Culture Action Europe och European Museum Forum. Som en del av vårt aktiva nätverkande är vi partner i River//Cities lärandeprojekt Culture For Waterfronts och deltog i ett första expertmöte i Warsawa under hösten. Vi har breddat oss och inlett ett samarbete med det dynamiska Afrikanska nätverket Arterial Network. Genom stöd från Svenska Institutet kunde vi genomföra ett kompetensutvecklande projekt med aktiviteter i Durban, Kapstaden och Dakar.

Slutligen, 2011 fick Intercult ett helt nytt typ av uppdrag tack vare vår långa erfarenhet som uppdragsgivare för 100-talet konstnärer och kännedom om Sveriges kultursektor. Det sociala företaget SMartBE (Belgien) vill etablera tjänsten SMartSE i Sverige, ett erbjudande om  egenanställning till frilansare inom kulturlivet i syfte att förenkla administration runt korta kontrakt och tillfälliga projekt. Intercult har fått uppdraget att göra en omfattande förstudie och utvecklingsarbetet inför den svenska etableringen av en tjänst som utvecklar näringen i de kulturella och kreativa sektorerna.

Förutom ovan nämnda projektfinansiärer erhåller Intercult viktiga verksamhetsbidrag från Kulturrådet, Stockholm Stad och Stockholm Läns Landsting.