Syftet med projektet är att höja kapaciteten hos offentligt finansierade Europeiska kulturinstitutioner att engagera och integrera migranter i sina verksamheter. På så vis öka legitimiteten för kulturinstitutionen, mångfalden i det kulturella deltagandet och förståelsen för ett interkulturellt och gemensamt samhälle. Vi riktar oss till offentligt finansierade kulturinstitutioner som t ex bibliotek, museer, scenkonstinstitutioner, kulturhus och konserthus. Projektet innehåller följande steg; utveckling av ett diagnosverktyg (benchmark), djupintervjuer som analyseras, en serie av dialogmöten (Learning Parterships).

De institutioner som valt att delta i projektet är:

Muséer:
Västerbottens museum
Malmö Museum
Stockholm Stadsmuseum
Bohusläns Museum

Teatrar:
Västerbottensteatern
StadsteaternKulturhuset
Riksteatern

Musik:
Folkoperan
Vara Konserthus

Bibiliotek:
Regionbiblioteket i Västerbotten
Regionbiblioteket i Östergötland

Övriga:
Botkyrka Kulturskola och Botkyrka Kommun
AF Kultur och Media / An invitation with an offer for participation was developed by the project team and sent out to targeted cultural institutions.

It includes the following activities:
1) An interview based on a questionnaire specifically developed to suit the benchmark tool.
2) Participation in LP about employment and recruitment issues, a two day seminar with Interfem and Crossing Boarders about recruitment for underrepresented groups. In Skellefteå 18-19 September.
3) Participation in LP with all institutions for exchange of experiences and learning by expertise. In Stockholm 16-17 October.
4) Participation in MR Dagarna in Umeå 13–16 November.
5) Two LP’s with audiences and partners (children and migrant associations) that each CI organises and documents on their own.
6) Participation in public conference in Stockholm in the beginning of December at KulturhusetStadsteatern or Folkoperan.
7) Participation of dissemination and communication of results
8) Participation in the European conference in Barcelona in June 2015

11 CI´s has agreed to participate:

Museums:
Västerbottensmuseum
Malmö Museum
Stockholm Stadsmuseum
Bohusläns Museum

Theatres:
Västerbottensteatern
StadsteaternKulturhuset
Riksteatern

Opera and Music:
Folkoperan
Vara Konserthus

Libraries:
Regionbiblioteket i Västerbotten
Regionbiblioteket i Östergötland

Other partners:
Botkyrka Kulturskola and Botkyrka Kommun
AF Kultur och Media
Riksutställningar
Kulturrådet