En spaning som vi har gjort under arbetets gång och när vi har analyserat våra intervjuer är att rekrytering dyker upp som en återkommande utmaning när det gäller att skapa mångfald på sin arbetsplats. Vi kommer därför att viga hela den första Brokering Migrants Cultural Participation-workshopen att diskutera detta.

Att rekrytera rätt är en kärnfråga när det gäller att skapa mångfald i de olika personalgrupper som arbetar på en kulturinstitution. Vill man omsätta sin vision av att öka mångfalden måste detta också återspeglas i de personalgrupper som arbetar på institutionen. Det kan handla om konstnärlig och pedagogisk personal, likväl som administrativ, entrépersonal eller chefer.

PROGRAMMET – torsdag den 18 september
10.30 – 11.30 Samling på Campus Skellefteå med presentationsrunda
11.30 – 12.30                                  LUNCH
13.00 – 16.00 Seminarium ”Nya sätt att rekrytera och inkludera”

Fredag den 19 september
08.30 – 12.00 Workshop med Interfem
12.00 – 13.00                                  Lunch
13.00 – 13.30                                  AF Kultur Media Nord och Öst
13.30 – 14.30                                  Avslutningsdiskussion

DELTAGARE

Susanne Sinclair – Skellefteå Stadsbibliotek
Mikke Ejrevi – Skellefteå Stadsbibliotek
Fransesca Quartey – Västerbottensteatern
Susanne Ljungström – Länsbiblioteket i Västerbotten
Eva Hansen – Malmö Museer
Mari Trollvik – Bohusläns museum
Jessica Lindberg Dik – Riksteatern
Gunnel Ehrlich – Folkoperan
Jon Sundberg – Folkoperan
Anders Gustavsson – Folkoperan
Marie Sääf – Biblioteket i Finspång
Uno Karlsson – Kulturskolan i Botkyrka
Erik Bevin – AF Kultur och Media Öst
Ulf Johansson – AF Kultur och Media Nord
Raymond Peroti – dokumentationsteam
Elewa Kenzie Magoye (Herman) – dokumentationsteam
Ida Burén – projektledare
Bella Lawson – projektledare
Sara Mpumwire – researchassistent
Madelen Lundin – föreläsare Interfem

Om seminariet den 18 september ”Nya sätt att inkludera och rekrytera”.
Madelen Lundin, projektledare Interfem ger oss en introduktion till hur vi kan börja använda rekrytering som ett verktyg för att undvika diskriminering och snedrekrytering.

Ida Östensson, VD för jämställdhetsstiftelsen Crossing Boarders lotsar oss igenom hur man genom ett medvetet och systematiskt arbete lyckas med att skapa jämställda och inkluderande verksamheter.

Moderator: Jenny Saba Persson, Rättighetscentrum Västerbotten

Om Interfem
Interfem bildades 2006 som en tankesmedja och resurscenter för kvinnor och transpersoner som blir rasifierade och en plattform för feministisk och antirasistisk förändring. Interfems ändamål är att öka kunskap och medvetenhet om rasism och sexism, och samtidigt öka kunskapen om hur förtryck som rasism och sexism interagerar med varandra och andra former av diskriminering och förtryck i samhället.