Inbjudan till seminarium och plattformsmöte
TID: 12 november 2015, 13:30- 17:00 (med efterföljande visning)
PLATS: Mångkulturellt centrum Fittja, Värdshusvägen 7 (Tunnelbana Fittja)
Vägbeskrivning http://mkcentrum.se/oppettider/

Plattformsmötet är ett samarrangemang mellan Access Europa, Mångkulturellt centrum och Europa Direkt Intercult. 

Alla medlemmar och intresserade av plattformens aktiviteter & ämnet är välkomna med anmälan:
Länk till anmälan (senast 5 november)

KULTUR OCH MÅNGFALD
INKLUDERING I KULTURLIVET- FRÅN DET LOKALA TILL DET EUROPEISKA!

Höstens plattformsmöte för Access Europa handlar om ett mycket aktuellt ämne: mångkultur och mångfald. Vad görs idag inom en organisation vars mission är att  genom forskning, böcker, utbildning och konstnärliga uttryck ge mångfalden en mötesplats och en röst. Vilka tips och råd kan Mångkulturellt centrum ge oss som arbetar med kultur på lokal eller regional nivå? Hur kan kulturorganisationer få hjälp av MKC att utveckla det dagliga arbetet med mångfaldsfrågor?

Syftet med eftermiddagen är att få en bättre förståelse för hur ett mångfaldsarbete kan berika våra kulturinstitutioner
Mötet äger rum hos vår medlem Mångkulturellt centrum (MKC) i Fittja/ Botkyrka torsdagen den 12 november 13:30.

MKC ligger mycket vackert till i Fittja. I huset finns en lunchrestaurang med fantastiskt mat, så börja gärna eftermiddagen med en god vegetarisk buffet i Tavernan.

Väl mött på Mångkulturellt centrum  i Fittja, Värdshusvägen 7 (Tunnelbana Fittja)

PROGRAM
Ladda ner programmet som pdf: Plattformsmöte 12 november Access Europa

12:00 Lunch på egen hand på restaurang Tavernan på Mångkulturellt centrum.
Tavernan serverar vegetarisk mat lagad från grunden. Råvarorna väljs efter säsong, smaksättning och kryddning är inspirerad från hela världen.

13.30 – 13.40 Intercult och Mångkulturellt centrum hälsar välkomna

13.40- 14.00 Erfarenheter från Brokering Migrants Cultural Participation
Intercult och Region Västerbotten har i Sverige drivit ett europeiskt projekt Brokering Migrants Cultural Participation. Syftet med projektet var att höja kapaciteten hos offentligt finansierade Europeiska kulturinstitutioner att engagera och inkludera människor med annan etnisk och kulturell bakgrund i sina verksamheter.
Ida Burén, programchef Dansens Hus (före detta VD på Intercult) presenterar svenska och europeiska erfarenheter av ett diagnosverktyg och metoder för att öka mångfalden på kulturorganisationerna.

14.00- 15.00 Presentation av MKC:s studier och utbildningar om mångfalds- och inkluderingsarbete. Nina Edström, tf. forskningschef

15.00- 15.30 Kaffepaus

15.30- 16.00 Mångkulturellt centrums publika verksamhet
Hur har föreläsningar, program och verkstad utvecklats över tid? Mikael Morberg, utvecklingsledare och Saadia Hussain, konstpedagog/konstnär

16.00- 16.30 Hur utvecklar vi plattformen tillsammans 2016?
Vi tar mötestillfället i akt för att prata om plattformens kommande arbete 2016, föreslår aktuella ämnen och teman som nätverket bör fokusera på.
Iwona Preis, PL Access Europa och Senior Associate på Intercult.

17.00  Öppen visning av utställningen Nationell Psykos. Dani Ruz, utställningsproducent

“Så här skriver MKC om utställningen “Nationell psykos!”: Sverige är ett land som präglas av mångfald men också av segregation och motsättningar. Det går en spricka genom de olika verkligheterna i Sverige idag – vad har landet varit och vart är vi på väg?”

Till mötet välkomnar vi så klart medlemmar i ACCESS EUROPA men SPRID inbjudan i era kommuner och regioner och ta med folk från kulturorganisationer ni samarbetar med. ACCESS EUROPA arbetar för att så många som möjligt ska kunna komma ut på den internationella arenan och diskutera interkulturella frågeställningar med andra från kultursektorn.

PRESENTATION AV TALARE

Saadia Hussain244x224px  Saadia Hussein 
verksam som konstnär, konstnärlig ledare och konstpedagog baserad i Stockholm. Den kreativa processen har varit ett viktigt verktyg i livet för Saadia, att få utforska, studera, skapa och berätta. Saadia leder olika samhällsbaserade konstprojekt i olika or- ter med tonvikt på tillgänglighet, demokrati, delaktighet och yttrandefrihet där hon har utvecklat metoder och lett processer som möjliggör icke-professionellas deltagande i konstnärliga processer i kollektivt skapande. Saadia har även som konstnär deltagit i Corners Haninge och Corners Belfast med projektet ”Oh My Home!” kring frågan Vad är ett hem?

nina-244x260px  Nina Edström
har sedan år 2000 arbetat på Mångkulturellt centrum som projektledare för olika kvalitativa studier och utvärderingar inom integration och mångfald som begrepp och praktik i olika sammanhang som exempelvis storstad, glesbygd, kultursektor eller kommunal organisation. Under 2005 och 2006, hade hon uppdrag av Statens Kulturråd att följa och utvärdera de regionala konsulenterna för mångkultur. Ett utvärderingsprojekt som kom att omfatta samtliga sju deltagande regioner – från Skåne i söder till Västerbotten i norr.
Med åren har ambitioner om mångfald som mål för organisationers sammansättning fått ett starkt fäste, inte minst genom lagstiftningen mot diskriminering. Efterfrågan på kunskap om ”hur man ökar mångfalden” har föranlett Mångkulturellt centrum att erbjuda utbildningar på området. Exempelvis stödjer Nina kulturinstitutioners arbete för implementering av ett arbetssätt

Ida ny245x223px  Ida Burén
är programchef Dansens hus. Tidigare vd för Intercult där hon har varit projektledare för en rad internationella projekt.  I sitt arbete med EU projektet Migrants Cultural Participation hon intervjuat och mätt mångfalden på många av landets kulturinstitutioner. Ida kommer att berätta om slutsatserna och om ett öppet mätningsverktyg som projektet har tagit fram. Kan verktyget vara användbart på din egen organisation för att gå vidare i mångfaldsarbetet, såväl internt som med publikutvecklingen? LÄs mer om Brokering Migrants’ Cultural Participation på https://mcpbroker.wordpress.com