Plattformsmöte 1 – Cirkus Cirkör och presentation av EU-projektet CARE (Circus Art Research Exchange 2012- 2015)

TID: Datum: torsdag den 26 mars kl 13.00–22.00
PLATS: Cirkörhuset, Rotemannavägen 10, Alby, Botkyrka

Anmälan till plattformsmöte 1 hos Cirkus Cirkör

Många medlemmar har de senaste månaderna efterfrågat information och råd om hur man startar ett EU-projekt. I ett flertal regioner är man intresserad och har påbörjat efterforskningar om möjligheter att gå från ide till en ansökan till Kreativa Europa. Den 26 mars erbjuder vi ett tillfälle att få en fördjupning i ett projekt som genomförs inom ramen för Kulturprogrammet med mobilitet av artister, residens, FB-sida och spridning av resultat mm – allt det som kännetecknar ett EU-projekt. Projektets tema är nycirkus. Dagen innehåller en unik redovisning av resultaten för artister och parter men även en kort presentation av varför och hur man gjorde ansökan och projektet, just för att öka lärandet och inspirera de som planerar ett eget projekt. Detta är slutpresentationen av hela projektet och vi kommer även att få den skrivna rapporten.

”Samtalen borde vara intressanta för alla som jobbar med kultur men även för administratörer och t.ex. kommuner, då Cirkör har en stor del av verksamheten kopplad till sina kommunala samarbeten och uppdrag. Sedan är det alltid trevligt att prata, hänga och umgås med likasinnade. Vi har planerat mingel med lite mat och dryck hela kvällen just för att uppmuntra samtal, nätverkande och frågor. Alla parter kommer att vara på plats, och även vår ekonomichef, projektledare, många artister som deltagit i aktiviteter och Anders som VD, så man ska kunna prata om allt möjligt under minglet också.”
Säger Amy Fee, producent på Cirkus Cirkör och en erfaren EU-projektledare med tidigare erfarenhet från bland annat Dansens Hus i Stockholm.

Program (för mer detaljer se bilaga med inbjudan från CARE) Möte 26 mars 2015 Cirkus Cirkör CARE

12:45  Samling för Access Europa
13:00- 14:00 Guidad visning på Cirkus Cirkör enbart för Access Europa
14:00- 18:00 Seminarier och presentationer, CARE

Rostislav Novák, Artistic Director, La Putyka (CZ)
Daniel Gulko, Artistic Director, Cahin Caha (FR)
Sverre Waage, Artistic Director, Cirkus Xanti (NO)
Maksim Komaro, Artistic Director, Circo Aereo (FI)
Tilde Björfors, Artistic Director & Olle Strandberg, director, Cirkus Cirkör (SE)

18:00-22:00 Mingel med plockmat på inbjudan av Cirkus Cirkör & CARE
Viktigt! Cirkus Cirkör förbehåller sig rätten att debitera 150 sek för catering vid avanmälan senare än 23 mars eller frånvaro.
Alla intresserade av plattformens aktiviteter är välkomna med anmälan. Mötet samarrangeras med Europa Direkt Intercult.

Plattformsmöte 2 – CORNERS Haninge – vänder ut och in på Stockholm

TID: torsdag den 7 maj13:00- 17:00
PLATS: Haninge Kulturhus (pendeltåg till Handen)

Anmälan till plattformsmöte 2 – CORNERS Haninge

CORNERS är ett EU-projekt inom programmet Kreativa Europa, en interkulturell konstnärlig plattform och ett samarbete mellan konstnärer och kulturinstitutioner från Europas utkanter; Baskien, Nordirland, Balkan, Ukraina, England, Polen och Sverige.

Haninge är först ut den 4-17 maj i CORNERS treåriga Europaturné. Projektet bygger på att konstnärer möter och arbetar tillsammans med boende i Haninge. Arbetet kommer att resultera i utställningar och performance på olika platser i Haninge.

(läs mer om CORNERS på www-cornersofeurope.org eller på Facebook-Corners launch.)

Den 7 maj är medlemmar i Access Europa välkomna till Haninge för att bekanta sig med Corners såväl teoretiskt som praktiskt. Förutom introduktionen till projektet kommer vi att besöka Corners olika lokala aktiviteter på Kulturhuset, torget och i bostadsområdet. Kan ett liknande projekt sättas upp i din kommun eller region?

Program

12:00- 13:00 samling och lunch på egen bekostnad på Haninge Kulturhus
13:00-14:00 Hur har vi hamnat i Haninge?!

  • Vägen till samarbete med Corners, Haninge Kultur
  • Corners projektpresentation, från ansökan till starten
  • Från expeditioner i Europa till Haninge: konstnärer introducerar sina delprojekt i Haninge

14:00-17:00 Vandringsslinga, vi besöker Corners konstnärliga projekt i Haninges lokalsamhälle:

Light, Put yourself in my place, Syster of another mama, Oh my home, In between, Birdhouse m.fl.

17:00 Avslutande konstnärligt mingel

Obs. Programmet kommer att uppdateras kontinuerligt på www.accesseuropa.se och även skickas till anmälda deltagare.
Alla intresserade av plattformens aktiviteter är välkomna med anmälan. Mötet samarrangeras med Europa Direkt Intercult.