TOK – The Creative Association of Curators
i samarbete med Intercult och Botkyrka konsthall

Bjuder in till ”kitchen conversation and dinner” organiserad av TOK , som en del i projektet Young Curators and Art Operators Network som stöds av Svenska Institutet (2015-2016)
VAD VINNER LOKALSAMHÄLLET PÅ ETT INTERNATIONELLT KONSTRESIDENS?
Botkyrka residenset: Krögarvägen 26, T-bana Fittja.

Konstnärerna Maria Veits och Anna Bitkina från St. Petersburg i Ryssland har nu genomfört ett konstresidens i Botkyrka den 30 april – 7 maj 2016. De har bott i den särskilda lägenhet i Fittja som innehas av Botkyrka konsthall för just konstprojekt och konstresidens. De har under sin tid utforskat grannskapet kring Fittja och särskilt dess rysk-talande befolkning. Den 4 maj bjöd de in särskilt utvalda personer med anknytning till projektet, och till Botkyrka konsthall samt boende i området som på olika sätt intresserar sig för konst och residens i området.

Konstnärerna formulerade själva en text kring residenset och mötet den 4 maj:

Vi vill bjuda in kuratorer och konstnärer och representanter från olika konstinstitutioner som arbetar i sina närområden samt även boende i området för att diskutera dessa frågor. Vi kan byta de erfarenheter vi har av att arbeta på offentliga platser under olika kontext (i post-Sovjet Ryska städer, i områden med många migranter, i områden med människor med olika etnisk och social bakgrund m.m.). Vi vill söka efter goda exempel på lyckade men utmanade projekt där internationella och lokala konstnärer arbetar engagerat med lokalsamhället.

Konversationen i köket den 4 maj 2016 organiserades som en gemensam matlagning Vi åt och drack och pratade om många intressanta frågor kring konstresidens i residenslägenheten.

Residenset är en del av ett tvåårigt nätverksprogram mellan konstkuratorer och konstnärer från Sverige och Nordvästra Ryssland. Efter några studieresor under 2015 fortsätter projektet 2016 med några individuella residensperioder i Stockholm, St. Petersburg, Murmansk och Arkhangelsk. Intentionen från Intercult och TOK från Ryssland är att sammankoppla konstnärer från båda länderna som är intresserade av att utarbeta hållbara metoder inom kuratoryrket och inom det konstnärliga utövandet i offentliga miljöer såväl som att utveckla multidisciplinära projekt som sammanför olika samhällen och grupperingar.

Sedan 2010 har TOK aktivt arbetat på offentliga platser i samarbete med statliga institutioner inom ramen för det långsiktiga projektet ”Critical Mass”. En av de viktigaste beståndsdelarna i detta projekt är att skapa ny konst – installationer, performances, objekt, situationer etc. med hjälp av internationella konstnärer på residens i St. Petersburg och i en lokal kontext. Projektet har pågått i sex år och omarbetas ständigt.

Vi frågar oss – vad kan internationella residens bidra till det lokala samhället? Kan det skapa något som är hållbart på längre sikt? Hur gör man för att överbrygga språkliga, kulturella och andra barriärer? Vad stannar kvar när konstnären försvinner? Är residens i dess nuvarande form fortfarande angeläget, eller bör man tänka nytt?

 

/Maria Veits och Anna Bitkina

 

Se bilder från mötet den 4 maj:
maria-och-anna samtal1 samtal2 samtal3 samtal4

/

The Creative Association of Curators TOK
in collaboration with Intercut and Residence Botkyrka
invite you to participate in the kitchen conversation and dinner organized by TOK as a part of ‘Young Curators & Art Operators Network’ project  supported by the  Swedish Institute (2015-2016)

 

The Kitchen conversation May 4:th has taken place. Interesting conversations about art residences together with special invited people from Botkyrka, from Intercult and with people interested in art projects and living in Fittja.

This is how the artists themselves write about their residence and the kitchen meeting May 4:
Agenda:
INTERNATIONAL RESIDENCIES: WHAT DO LOCAL COMMUNITIES GAIN?
May 4, 19.00
Botkyrka Residency, Krögarvägen 26, subway station Fittja
From April 30 to May 8, 2016 curators of TOK (Anna Bitkina and Maria Veits) from St Petersburg will be residents at Botkyrka. They will conduct a research of the local context of the Fittja neighborhood focusing on the engagement with the local community and its Russian-speaking members in particular. The idea of the research is to create new social ties within the community and stimulate further collaborations with the locals. The residency is part of the two year network program between curators and art operators from Sweden and North-West of Russia. After a series of study trips in 2015, the project participants conduct several individual exchange residencies between Stockholm, St Petersburg, Murmansk and Arkhangelsk. Initiated by Intercut and TOK, the project aims to foster connections between art professionals interested in sustainable curatorial and artistic practices in public spaces as well as research-based multidisciplinary projects that bring together and connect various communities.
Since 2010 TOK have been actively working in public places, open locations and with state institutions in St Petersburg in the framework of our long-term project ‘Critical Mass’. One of its major parts is creating new works – installations, performances, objects, situations, etc. – by international artists based on their residencies in the St Petersburg and in connection with the local context. However, conducting the project for six years and constantly reformatting it, we keep asking ourselves – what international residents can bring to communities? How sustainable this practice is? How to overcome language, cultural and other barriers? What stays after artists leave? Is current residency format still valid or should we rethink it?
We would like to invite curators and artists, representatives of various art institutions working closely with communities and inviting residents to discuss these questions. We all can exchange experience of working in public spaces different contexts (post-Soviet Russian cities, migrant neighborhoods, cities with mixed ethnic identities, etc) and seek about examples of successful and challenging projects when international and local artists are engaged with local communities.
The conversation will be organized in a format of a collective cooking (Russian cuisine will dominate probably:), eating and drinking at the kitchen of the apartment where Residence Botkyrka is located.

Preliminary list of guests: Miriam Andersson-Blecher, Anneli Backman, Abir Boukhari, Stella D’Ailly, Nina Fridell, Per Hasselberg, Agneta Hansson, Maria Lind, Kristyna Muller, Raketa, Johan Norling, Joanna Sandel, Jens Strandberg and others.

/Maria Veits and Anna Bitkina

Pictures from the meeting:

maria-och-anna samtal1 samtal2 samtal3 samtal4