ONSDAG 7 SEPTEMBER

Tid kl 13:30-17:00 + mingel eftråt

Plats: Intercult, Nytorgsgatan 15A, Stockholm

Samarbetspartners: Access Europa, Europa Direkt Intercult

Kan kultur förbättra Europas ställning i världen?
Kultur är en strategisk del av utrikespolitiken i EU inte minst med sikte på att skapa öppna samhällen, förebygga och lösa konflikter, främja Europas kulturella mångfald. Kulturdiplomati omvärderas nu i Europa från att vara landsfrämjande till att ha en tyngre roll i sökandet efter lösningar på problem som har både kulturell och social bakgrund. En ny EU strategi för kultur externa relationer lanserades under våren 2016.

klippa_taggtrad_500x375

 

bilden:  Moscow art group ZUKCLUB  ‘The Cage’ in the Street Art Museum in St Petersburg

Johan Norling, kurator på Liljevachs Hubb i Solna, har under 2015 startat upp ett samarbete med det konstnärsdrivna Luda Gallery i St. Petersburg. Tillsammans undersöker man i projektet ”Displaying the Invisible” konstnärliga praktiker i relation till aspekter av aktivism och bredare samhällsförändringar. Projektet fokuserar på marginaliserade gruppers rättigheter i det svenska och ryska samhället.

Vårt seminarieprogram tar avstamp i Svenska Institutets program för kulturdiplomati och demokratistöd Creative Force och andra möjligheter att arbeta med kultur i Europas externa relationer. Eller med andra ord möjligheter för kulturorganisationer att utveckla spännande samarbeten med jämlikar i grannländer till EU. Vi kommer att presentera ett antal svensk- ryska projekt där kulturen och konsten går direkt in i lokalsamhällen och konstnärer når själar och hjärtan. Med ämnen som berör just nu: migration, jämställdhet, mänskliga rättigheter, åsiktsfrihet.

PROGRAM
13:30 Välkommen, Iwona Preis, Intercult

13:45-14:15 Europakommissionens nya strategi: kultur i externa relationer.
Henrik Selin, chef Avdelning för interkulturell dialog på Svenska Institutet

14:15- 14:45 Lena Jonson Ryssland, Putin och konst
Är den fria kulturen i Ryssland i fara med tanke på vad som händer med demokrati och mänskliga rättigheter? Kan svensk kultursektor engagera sig mer? Vad ska vi tänka på? Vilka verktyg behövs och vilka fallgropar finns? Vad är bästa sättet att gå tillväga?

14:45-15:15 Kaffepaus

15:15- 16:15 Varför Ryssland?
Liljevahls Hubb (Johan Norling), Teaterunionen (Sofia Wärngård Lang), Raketa (Enberg, Lipka Falk, Skog), Intercult (Iwona Preis).

16:15- 17:00 Connecting dots
Hur kan kulturen skapa kontakt mellan människor och samhällen? Dagens panelsamtal handlar om samhällsengagerade kulturprojekt och deras roll i länder med bristande demokrati och mänskliga rättigheter. Det handlar om småskaligheten och storskaligheten, kulturens roll för inkludering, möjlighet att påverka och lära av varandra.
I samtalet deltar Lena Jonson, Henrik Selin (Svenska Institutet) och Stefan Ingvarsson (Kulturråd i Moskva). Samtalet modereras av Iwona Preis.

17:00 Avslutning och mingel
Seminarieavgiften på 200 kronor faktureras av Intercult och återbetalas ej. Vid förhinder går det bra att skicka en ersättare.

ANMÄL DIG HÄR!

VÄLKOMMEN!
Läs om EUs nya strategi för kultur i externa relationer på Europakommissionens hemsida

Läs om seminariet på Östersjöregionens nätverk Ars Balticas hemsida (på engelska)

Lena Jonson
Lena Jonson är docent i statsvetenskap och hennes tidigare forskningsområden är rysk politik (utrikespolitiken och dess inhemska rötter), politiken gentemot Europa, och gentemot stater på f.d. sovjetiskt territorium (främst Centralasien). Under åren 2005-2009 var hon kulturråd vid svenska ambassaden i Moskva. Hon har i omgångar varit tjänstledighet från UI för andra anställningar, bland annat 1997-1998 som senior forskare vid The Royal Institute of International Affairs (RIIA, Chatham House), och 2002 som Political Officer vid OSCE-kontoret i Dushanbe, Tajikistan.
Dessförinnan har hon varit gästforskare vid George Washington University, The Kennan Institute vid The Wilson Centre och stipendiat vid universiteten i dåvarande Leningrad och Moskva. Lena Jonson är en av grundarna av nätverket “Sällskapet för studier av Ryssland, Central-och Östeuropa samt Centralasien” (1997) och var dess första ordförande.

R A K E T A: Enberg, Lipa Falck, Skog
Det fritt flygande institutet r a k e t a, med säte på Södermalm, är en annan spännande organisation med lång erfarenhet av det ryska konstfältet.
r a k e t a driver interdisciplinära samarbeten och projekt inom konst, design, arkitektur och digitala media.
r a k e t a är en mötesplats och ett LAB som startade upp och har haft en omfattande verksamhet såväl lokalt som globalt sedan år 2000. Raketa verkar som en multipel avsändare/upphovsman. År 2004 utvidgades verksamheten med det lilla fristående bokförlaget RAKETA PRESS
I projekten Mobile Institute (2014) / House in the forest – the School Inbetween (2015) samarbetar Raketa med Artists Union Arkhangelsk, Kenozero National Park och State Darwin Museum i Moskva (2013-2015).

Stefan Ingvarsson
är kulturråd vid Sveriges ambassad i Moskva. Tidigare grundare av och konstnärlig ledare för Stockholm Literature Moderna Museet, en festival för översatt litteratur i möte med bildkonst och scenkonst. Skönlitterär översättare från polska. Tidigare kulturskribent och kritiker på Expressen och Sydsvenska Dagbladet. Bakgrund inom förlagsbranschen, senast Norstedts.

Sofia Wärngård Lang, Information Officer, Teaterunionen /projekt med Pskov Teater

Iwona Preis, Senior Associate på Intercult/ EDI driver sedan 2015 ett samarbete med Creative association of Curators in Sankt: Petersburg TOK, och skapar tillsammans med svenska & ryska konsthallar ett Young Curators & Art Operators Network
http://www.intercult.se/projects/young-curators-art-operators-network/

/

Can culture improve the common view on Europe in the world today?

Culture is often used as a strategic part in foreign policy in creating an open society, prevent and solve conflicts and  encourage cultural diversity in Europe. A new EU strategy for culture and external relations was launched in Spring 2016.

The starting point of the seminar is the program Creative Force at the Swedish Institute and other possibilities to work with culture and Europes external relations. We give examples of possibilities for culture organizations to develope cooperations with similar institutions in countries on the borders of EU. We present a couple of culture projects that are collaborations between Russia and Sweden where culture and art is used in local communities. We discuss human rights, migration, equality and the right to have your own opinion.

The seminar is in Swedish.

Read more about the European Commissions strategy for culture and international relations

Read more about the seminar on Ars Balticas website