Kultur och mångfald
Inkludering i kulturlivet – från det lokala till det Europeiska

Höstens plattformsmöte för Access Europa handlar om ett mycket aktuellt ämne: mångkultur och mångfald. Vad görs idag inom en organisation vars mission är att  genom forskning, böcker, utbildning och konstnärliga uttryck ge mångfalden en mötesplats och en röst. Vilka tips och råd kan Mångkulturellt centrum ge oss som arbetar med kultur på lokal eller regional nivå? Hur kan kulturorganisationer få hjälp av MKC att utveckla det dagliga arbetet med mångfaldsfrågor? Syftet med eftermiddagen är att få en bättre förståelse för hur ett mångfaldsarbete kan berika våra kulturinstitutioner.

Mötet äger rum hos vår medlem Mångkulturellt centrum (MKC) i Fittja/ Botkyrka torsdagen den 12 november 13:30.

Mångkulturellt Centrum i Botkyrka forskar, utbildar och jobbar med projekt såväl i närområdet som internationellt. Ett spännande arbete som ger många insikter att dela med sig.

Vi har också bjudit in Ida Burén, som i sitt arbete med EU projektet Migrants Cultural Participation har intervjuat och mätt mångfalden på många av landets kulturinstitutioner. Ida kommer att berätta om slutsatserna och om ett öppet mätningsverktyg som projektet har tagit fram. Kan verktyget vara användbart på din egen organisation för att gå vidare i mångfaldsarbetet, såväl internt som med publikutvecklingen?

Länk till anmälan

Läs mer om programmet på Access Europas hemsida …

Ladda ner hela programmet som pdf: Plattformsmöte 12 november Access Europa

Plattformsmötet är ett samarrangemang mellan Access Europa, Mångkulturellt centrum och Europa Direkt Intercult.

PRESENTATION AV TALARE

Saadia Hussain244x224px  Saadia Hussein 
verksam som konstnär, konstnärlig ledare och konstpedagog baserad i Stockholm. Den kreativa processen har varit ett viktigt verktyg i livet för Saadia, att få utforska, studera, skapa och berätta. Saadia leder olika samhällsbaserade konstprojekt i olika or- ter med tonvikt på tillgänglighet, demokrati, delaktighet och yttrandefrihet där hon har utvecklat metoder och lett processer som möjliggör icke-professionellas deltagande i konstnärliga processer i kollektivt skapande. Saadia har även som konstnär deltagit i Corners Haninge och Corners Belfast med projektet ”Oh My Home!” kring frågan Vad är ett hem?

nina-244x260px  Nina Edström
har sedan år 2000 arbetat på Mångkulturellt centrum som projektledare för olika kvalitativa studier och utvärderingar inom integration och mångfald som begrepp och praktik i olika sammanhang som exempelvis storstad, glesbygd, kultursektor eller kommunal organisation. Under 2005 och 2006, hade hon uppdrag av Statens Kulturråd att följa och utvärdera de regionala konsulenterna för mångkultur. Ett utvärderingsprojekt som kom att omfatta samtliga sju deltagande regioner – från Skåne i söder till Västerbotten i norr.
Med åren har ambitioner om mångfald som mål för organisationers sammansättning fått ett starkt fäste, inte minst genom lagstiftningen mot diskriminering. Efterfrågan på kunskap om ”hur man ökar mångfalden” har föranlett Mångkulturellt centrum att erbjuda utbildningar på området. Exempelvis stödjer Nina kulturinstitutioners arbete för implementering av ett arbetssätt

Ida ny245x223px  Ida Burén
är programchef Dansens hus. Tidigare vd för Intercult där hon har varit projektledare för en rad internationella projekt.  I sitt arbete med EU projektet Migrants Cultural Participation hon intervjuat och mätt mångfalden på många av landets kulturinstitutioner. Ida kommer att berätta om slutsatserna och om ett öppet mätningsverktyg som projektet har tagit fram. Kan verktyget vara användbart på din egen organisation för att gå vidare i mångfaldsarbetet, såväl internt som med publikutvecklingen? LÄs mer om Brokering Migrants’ Cultural Participation på https://mcpbroker.wordpress.com

/

Culture and diversity
To be included in the cultural content – from the local to the European

The next platform meeting for the Swedish network Access Europe will be about a very current subject: multiculturalism and diversity. What does an organization do who’s mission is to give diversity a meeting point and a voice through research, books, education and artistic expression?

The Multicultural Centre in Botkyrka, outside Stockholm is an organization that does exactly this. This is a place for research, education and a base for local and international projects.

Access Europe is a network for everyone in Sweden who are interested in culture from an international perspective and who want to have mor e information on European culture policies and networks.

In this meeting we will listen to several speakers with experience in the filed of Multiculturalism and diversity, and how to work practically with these matters within the local society.

Location: The Multicultural Centre, Fittja/Botkyrka
When: Thursday November 12 at 1.30 pm

Link to notification

More information about the meeting at Access Europes website (in Swedish only) …