KULTUR OCH MÅNGFALD
INKLUDERING I KULTURLIVET- FRÅN DET LOKALA TILL DET EUROPEISKA!

Höstens tredje plattformsmöte för Access Europa, som ägde rum den 12 november, handlade om ett mycket aktuellt ämne: mångkultur och mångfald. Syftet med eftermiddagen var att få en bättre förståelse för hur ett mångfaldsarbete kan berika våra kulturinstitutioner

Våra medlemmar från Stockholm, Malmö, Göteborg och Gävle och intresserade gäster fick en ”döintressant” eftermiddag med presentationer av:

· Ett diagnosverktyg för mångfalden på kulturarbetsplatser- verktyget har tagits fram av Intercult i samarbete med flera europeiska organisationer
· Mångkulturellt Centrums publika verksamhet med bland annat Saadia Hussains fantastiska konstnärliga arbete med migranter
· Nina Edströms mycket kunniga presentation av MKC studier och utbildningar om mångfalds och inkluderingsarbete

Eftermiddagen avslutades med en guidad visning av utställningen Nationell Psykos. Genom samarbetet med Europa Direkt Intercult var seminariet öppet för alla från Stockholm/ Botkyrka.

Tack Ida Buren, Nina Edström, Saadia Hussein, Mikael Morberg och Iwona Preis för intressanta presentationer om hur man kan arbeta med inkludering på kulturinstitutioner i Sverige och Europa. Tack till Mångkulturellt Centrum för gästfriheten!

Plattformsmötet är ett samarrangemang mellan Access Europa och Europa Direkt Intercult.

Bästa hälsningar
Iwona Preis
Senior Associate

Intercult

Ida2_400x300Ida-web400x300Mikael-&-Saadia400x300Mikael-Anna400x300Nationell-Psykos400x300Nina400x300Publik400x300Ritning400x300Saadia400x300United-web400x300

alla_samlade400x300

publiken-400x300Iwona400x300