ACCESS EUROPA växer stadig och har under början på 2013 fått sex nya medlemmar

Nya medlemmar:

Individuella
Ethel Andersson, koordinator på WSA, Göteborg
Elin Collmo, Kulturprojektledare, Stockholm
Helena Hammarskiöld, EU-konsult

Organisationer

Region Halland
Kulturförvaltningen i Malmö Stad
Kulturkontoret, Uppsala kommun

Läs mer om ACCESS EUROPA / ACCESS EUROPA is growing steady and during the beginning of 2013 – with six new members

New members:

Individuals
Ethel Andersson, Coordinator of the WSA, Gothenburg
Elin Collmo, Project leader, Stockholm
Helena Hammarskiöld, EU consultant

Organizations
Region Halland
Kulturförvaltningen i Malmö Stad – Cultural Department of the City, Malmö
Kulturkontoret, Uppsala kommun – Culture Office, Uppsala