En antirasism och mångfaldsgrupp – Anti-Racism and Diversity Intergroup (ARDI) har återinrättats i Europaparlamentet för perioden 2014–2019. Läs mer … (på engelska)