.

Den 22 april höll José Manuel Durão Barroso, President för European Commission, ett tal på Think Tank Dialogue: “The State of the EU in 2013: Heading towards Federalism or Fragmentation?”

Inom Europeiska Unionen finns krafter som arbetar i båda riktningarna. Barosso har i sitt tidigare tal State of the Union sagt: ‘I believe in a Europe where people are proud of their nations but also proud to be European and proud of our European values.’ Nu inbjuder han till en öppen diskussion om det förbjudna ordet: federalism och manar alla EU medborgare till att ingjuta liv i den politiska debatten genom ett aktivt engagemang i EU Parlamentsvalet 20-25 maj 2014.

Hela talet med en mycket intressant sammanfattning av federalismens historia från EU födelsen till dagens krisläge finns här:

.
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-346_en.htm