Storbritanniens relation till EU har aldrig varit oproblematisk. Enligt en rapport i Der Spiegel, varnar nu Tysklands förbundskansler Angela Merkel Storbritanniens premiärminister David Cameron att hans försök till att införa hårdare regler för EU-migranter som kommer till Storbritannien leda till “point of no return”.
Det finns en växande anti-EU-våg i Storbritannien och dessa EU-skeptiska känslor kan kopplas tillbaka till finanskrisen 2008.

Många befarade att krisen i euroområdet skulle leda till att fler EU-migranter skulle söka sig till Storbritannien som redan befann sig i ekonomiska svårigheter som orsakades av den långsamma tillväxten och de hårda åtstramningsåtgärder som David Camerons konservativa Tory-regering satt i kraft. Resultatet har varit en blandning av anti-EU och anti-invandrings känslor. David Cameron har lovat en folkomröstning, i fall han vinner nästa val, gällande Storbritanniens EU-medlemskap. Storbritannien har länge varit kritiskt mot EU:s invandringspolitik. Camerons krav att begränsa den fria rörligheten bland EU medborgare har väckt mycket kritik. Han har bl.a. begärt nya kontrollmekanismer för att stoppa ”den omfattande invandringen” som sker när nya länder ansluter sig till EU och göra det möjligt för nationella parlament att tillsammans stoppa EU-lagstiftningar de inte tycker om. Huruvida Storbritannien kommer att lämna EU är en aktuell fråga för framtiden då valet i UK hålls 2015 och ett eventuellt referendum (om Cameron vinner) är tänkt att genomföras 2017.

Mer läsning i den internationella pressen:
the Atlantic
the News on Sunday