Svenska Dagbladet uppmärksammar en EU rapport om vilka som söker Eus kulturprogram och hur pengarna fördelas. Chrissie Faniadis, koordinator för vårt Europeiskt Resurscentrum för Kultur kommenterar läget. / The Swedish national newspaper Svenska Dagbladet write about EU’s annual report (in Swedish) on who applies to and receives funding from the Culture program. Sweden has up until now been providing a meager one application per 100 applicants. Chrissie Faniadis, coordinator of our European Resource Center for Culture comments that one of the reason why there are so few applicants is that there are no guarantee funds in Sweden.