20-22 januari organisersr Circostrada Network (European platform for information, research and professional exchange within the circus and street arts) och Arts Council England ett seminarium för kulturrådens tjänstemän och kvinnor, i samarbete med Crying Out Loud och i anslutning till London International Mime Festival. Intercults Chrissie Faniadis håller i en session om nationella insitutioner på seminariet i London. / 20-22 January Circostrada Network (European platform for information, research and professional exchange within the circus and street arts) and Arts Council England organise a European seminar for Arts Councils officers, in close partnership with Crying Out Loud and in the framework of the London International Mime Festival. Intercult’s Chrissie Faniadis is chairing a session on National institutions at the seminar in London.