För de som arbetar med att skriva en ansökan av internationell finansiering till ett samarbetsprojekt erbjuder vi vägledning.

Under våren 2010 har vi efterlyst projektidéer att vägleda fram till en konkurrenskraftig EU -ansökan. Responsen var överväldigande, med 60 ansökningar från hela konstområdet, hela landet och från nya initiativ till etablerade institutioner. Vi har valt ut sex projekt med olika tidsperspektiv och behov, vilket innebär fördjupning både på kort och på lång sikt. Vi följer dessa projekt från nu och framåt, som ett stöd under deras arbete med research, projektutveckling, ansökan och budgetarbete.

Vägledning av projekt har gett resultat
Sex kulturorganisationer vägleds till internationell finansiering

[puff style=”pufftext”]KONTAKT
Chrissie Faniadis
koordinator ERK
+46 8 644 10 23
chrissie.faniadis@intercult.se

[/puff] /

We offer continuous coaching to those who work on a collaborative project and intend to apply for international funding.

During the Spring 2010 we sent out a call for project ideas that would benefit from coaching in order to be developed into a competitive EU-application. The response was overwhelming, with 60 applications from all over Sweden, ranging from emerging initiatives to established state funded institutions working with different disciplines. We have chosen eight projects with different needs and time lines, which means both short and long term engagement on a deeper level.  We will follow these projects, and provide counseling on the research, project development, application and budget.

[puff style=”pufftext”]CONTACT
Chrissie Faniadis
coordinator ERC
+46 8 644 10 23
chrissie.faniadis@intercult.se

[/puff]