Nu närmar sig höstens deadlines för ansökningar till internationell finansiering av kulturprojekt. Vi erbjuder vår samlade expertis som stöd på vägen till en konkurrenskraftig ansökan. Intercults resursmodell kombinerar 20 års erfarenhet av EU-finansierade projekt, aktuell expertis inom EU och kulturpolitik, samt kompletteras med ett aktivt och organiskt uppbyggt kontaktnät genom samarbeten och nätverk.

VAD

En av Intercults fyra experter identifierar och diskuterar utveckling av svagheter i er ansökan till internationell finansiering av kulturprojekt.

HUR

Anmälan till EU-akuten görs på denna länk: www.intercult.se/eu-akuten-anälan
Inför konsultationen har vår expert läst igenom ansökan, gjort research och identifierat några nyckelområden som kan utvecklas.
Konsultationen tar ca 1,5 tim, och vi lägger ca 2 tim på förberedelser.

NÄR

Måndag 12 september – fredag 16 september finns vi särskilt tillgängliga för konsultationer.

VAR

Vi möts på Intercult eller via Skype. Intercult ligger på Nytorgsgatan 15, Stockholm

VAD KOSTAR DET

Ideella föreningar 1500 kr ex moms
Institutioner 3000 kr ex moms

EU-akuten är ett specialerbjudande i samband med att Europeiskt Resurscentrum för Kultur återupptar sin konsultationsverksamhet utan den subvention som vi i tre år haft från Regeringen.

INTERCULTS EXPERTER

Ida Burén, VD
Ida har tjugo års erfarenhet av att producera och administrera scenkonstprojekt på internationell nivå. Hon både undervisar och ger ofta konsultationer i struktur, administration, rapportering och ledning av EU-projekt. Ida är väl förankrad i interkulturella och communityprojekt.
Hon sitter på det internationella scenkonstnätverket IETMs advisory board.

Adam Jeanes, Internationell Projektdirektör
Adam är baserad i London. Han har haft ledande befattningar i internationella kulturprojekt, British Council och musikfestivaler i England. Adam är specialiserad på ekonomi, rapportering och partnerrelationer i fleråriga samarbetsprojekt. Han har arbetat i Storbritannien och många delar i världen.

Iwona Preis, Projektledare, ERK
Efter många år som konsult i det egna bolaget med inriktning på EU-projekt och svenska relationer med Polen och Baltikum, arbetar Iwona sedan augusti 2011 på Intercult. Hon är väl insatt i regional finansiering och Europeiska strukturfonder, har arbetat med myndigheter och organisationer på båda sidorna av Östersjön, med projekt inom kultur, arbetsmarknad, kompetensutveckling, integration och jämställdhet.

Chris Torch, Senior Associate
Chris driver stora internationella konstprojekt på Intercult och har varit särdeles framgångsrik i att utveckla koncept och partnerskap som erhåller internationell finansiering. Han är aktiv i flertalet nätverk så som CAE (Culture Action Europe), han sitter i styrgruppen för Platform for Intercultural Europe och sitter i styrelsen för European Museum Forum.

KONTAKT

Frågor om EU-akuten
Iwona Preis
T: +46 8 644 10 23
E: iwona.preis@intercult.se

Frågor till någon av våra experter
E: fornamn.efternamn@intercult.se

EUROPEISKT RESURSCENTRUM FÖR KULTUR (ERK)

Intercult arbetar för att internationalisera svenskt kulturliv. Sedan mitten av nittiotalet har vi arbetat med kompetensutveckling i att driva och utveckla internationella kulturprojekt och interkulturella frågor. 2008-2010 drev vi ERK på uppdrag av Regeringen. Vi har gett konsultationer till 100-talet aktörer, både fristående och institutioner. Från 2011 driver Intercult ERK utan särskilt offentligt stöd. Vi erbjuder kurser, konsultationer och arrangerar seminarier och konferenser.