Genom Europeiskt Resurscentrum för Kultur har Intercult arbetat hårt för att öka kompetensen för internationella samarbetsprojekt i Sverige, på uppdrag av regeringen. Vägledning av ansökan till internationell finansiering var en av aktiviteterna under 2010 och över sextio projektidéer sökte vägledning. Av dessa valdes sex projekt ut och det var Riksteatern som slutligen lämnade in en ansökan till EUs Kulturprogram. Nu har ansökan för projektet “Europe Now” beviljats med 200 000 euro i stöd.

Chrissie Faniadis, projektledare Intercults Resurscentrum
Vår roll har varit att hjälpa Riksteatern att skapa rätt förutsättningar för att deras ansökan ska lyckas. Vi har funnits där som bollplank och kunskapskälla, som en guide genom processen och det har gett resultat. Det är roligt att se att vår analys av vad svenska kulturorganisationer behöver för att lyckas nu bekräftas.” / Intercult has worked hard to increase the Swedish competence to create international collaborative projects, as asked by the Government in 2008. Coaching new projects applying for international financing was one of the activities in 2010 and more than sixty project initiatives applied for coaching. Six projects were chosen and Riksteatern, The National Touring Company, sent in a successful application for 200 000 euro to the project “Europe Now” to EU’s Culture Programme.

Chrissie Faniadis, project leader Intercult’s Resource Center

Our role has been to help Riksteatern create the right conditions for their application to succeed. We have shared our experience and expertise, discussed ideas, basically been there as a guide through out the process and this has given results. It is great to see that our analysis of what Swedish culture organisations need to succeed is spot on.”