Intercult har framgångsrikt arbetat med båda ansökningar i rollen av initiativtagare respektive vägledare. EUs Kulturprogram stödjer de internationella samarbetsprojekten CORNERS, initierat av Intercult, och Europe Now, initierat av Riksteatern med 200 000 euro var. Stöd har även tilldelats flera andra projekt med svenska partners och initiativtagare från andra länder.

CORNERS eller Four Corners of Europe Research & Development ska i form av konstnärsexpeditioner utforska Europas utkanter i möte med medborgare och kulturaktivister. Umeå2014 är en av fem partners. Projektet bekräftar Intercults särställning som initiativtagare till ovanliga europeiska projekt som fångar uppmärksamhet i ett internationellt sammanhang. De fyra senaste åren har Intercult drivit föregångaren Black/North SEAS.

Intercults Chris Torch är initiativtagare till CORNERS
CORNERS är ett spännande samarbete som kan öppna helt nya geo-politiska områden till kulturutbyte. Bidraget från EU Kulturprogrammet möjliggör en Intercult satsning tillsammans med ett par europeiska kulturhuvudstäder (Umeå 2014 och Gdansk 2016) samt flera starka organisationer i sydöstra Europa.

Parallellt med egen produktion har Intercult arbetat hårt för att öka kompetensen för internationella samarbetsprojekt i Sverige, på uppdrag av regeringen. Vägledning av ansökan till internationell finansiering var en av aktiviteterna och över sextio projektidéer sökte vägledning 2010. Av dessa valdes sex projekt ut och det var Riksteatern som slutligen lämnade in en ansökan till EUs Kulturprogram.

Chrissie Faniadis, projektledare Intercults resurscentrum
Vår roll har varit att hjälpa Riksteatern att skapa rätt förutsättningar för att deras ansökan ska lyckas. Vi har funnits där som bollplank och kunskapskälla, som en guide genom processen och det har gett resultat. Det är roligt att se att vår analys av vad svenska kulturorganisationer behöver för att lyckas nu bekräftas.

Foto


Chris Torch. Foto: Bernd Uhlig Högupplöst bild

Mer information

Chris Torch, senior associate, Intercult och initiativtagare till CORNERS
070 – 554 10 23

Chrissie Faniadis, projektledare Europeiskt Resurscentrum för Kultur, Intercult
08 – 644 10 23

Vanessa Ware, kommunikationsansvarig, Intercult
070 – 750 2454, 08 – 644 10 23, vanessa.ware@intercult.se