Ungdomsdialog på Europahuset – vad är bistånd?

Europaåret för Utvecklingssamarbete 2015 – Sveriges och EU:s samarbete med utvecklingsländer.

Bannerbild_brodtext_webben_400px

OBS! LOKALBYTE TILL EUROPAHUSET, Regeringsgatan 65

(T-bana Hötorget, uppg. Malmskillnadsgatan)

Nu finns programmet som pdf:  Program bistand_och_migration_13_november
Deltagande talare och organisationer som pdf:
Deltagande talare och organisationer

Europa Direkt Intercult inbjuder till årets Medborgardialog i Stockholm!

Kan du inte närvara imorgon? Se seminariet live på Bambuser:
http://bambuser.com/channel/Intercult

Världens befolkningstillväxt går stadigt upp och på grund av katastrofer och ekonomiska problem tvingas cirka 60 miljoner människor lämna sina hemländer. De flesta får inte den hjälp de behöver för att kunna delta i samhället. Samtidigt är biståndsarbetet på plats lika viktigt då utvecklingsländer behöver hjälp att bygga upp sina samhällen efter lokala möjligheter. För att lösa detta behövs gemensamma internationella åtgärder och policys för att garantera alla människors lika rättigheter. Inte minst från EU som redan idag är den största biståndsgivaren i världen.

Vår tanke är att belysa Europaåret för Utvecklingssamarbete 2015 (EYD2015) som handlar om EU:s samarbete med utvecklingsländer. Samtidigt ser vi att det är viktigt att väcka intresse hos unga att engagera sig i bistånds- och utvecklingsfrågor som berör Sverige.

Hur kan biståndet se ut? Bistånd och fattigdomsbekämpning handlar inte bara om pengar och mat utan även om fungerande samhällsstrukturer, tekniska framsteg och kultur.

Under vårt möte & samtal på Europahuset kommer vi att titta på bistånd från olika synvinklar.

EU:s huvudmål för temaåret är:

  • Informeraom EU:s och medlemsländernas arbete och resultat
  • Uppmana till deltagande, intresse och kritiskt tänkande
  • Höja medvetenheten om nyttan av utvecklingssamarbete och öka förståelsen för gemensamt ansvar och solidaritet

Under dagen får myndigheter och organisationer som arbetar med biståndsfrågor ett tillfälle att visa konkreta exempel på vad de gör och inspirera skolungdomar att engagera sig i utvecklingsfrågor.

Paneldebatten under medborgardialogen kommer behandla EU:s internationella samarbete och roll i världen för biståndsarbete. EU är världens största bidragsgivare idag och Sverige en av de största inom EU. Statistiken visar att EU inte kommer kunna hålla målet att avsätta 0,7 procent av EU:s bruttonationalinkomst år 2015. Samtidigt urholkas biståndsanslagen genom att inte gå direkt till fattigdomsbekämpning utan till annat inom biståndsarbete.

Så hur kan man lösa detta och vem ansvarar för vad i de gemensamma satsningarna? Vad gör man i ett läge då FN håller på att omformulera målen för en hållbar global utveckling?

Datum: Fredagen den 13 november 2015

Tid 13:00-15:00

Plats Europahuset Regeringsgatan 65 (T-bana Hötorget uppgång. Malmskillnadsgatan) OBS! Ny lokal! P.g.a. det stora intresset har vi bytt lokal från Södermalm till Europahuset.

Evenemanget är kostnadsfritt och öppet för alla. Föranmälan krävs!

Seminariet kommer att spelas in och läggas ut på Bambuser, länk kommer läggas ut här på Europa Direkt Intercult hemsida och på Facebook.

DELTAGARE I PANELEN OCH PÅ SCEN

 

joachim-beijmo--200x200_webbJoakim Beijmo –  Kommunikationschef SIDA (Swedish International Development and Cooperation Agency) medlem i ledningsgruppen, med övergripande ansvar för information i Sverige om svenskt utvecklingssamarbete.

Elias_Efvergren_200x200_webbElias Efvergren –Internationell koordinator Peaceworks arbetar med internationellt utvecklingsarbete, internationella utbyten och ett internationellt praktikantprogram.

I sitt arbete på PeaceWorks, koordinerar Elias bland annat det SIDA-finansierade praktikantprogrammet som låter 12 stycken svenska ungdomar praktisera på PeaceWorks partnerorganisationer i Colombia. På samma partnerorganisationer bedrivs utvecklingssamarbeten där PeaceWorks, samarbetar med ekonomiskt och socialt utsatta ungdomar får att dessa ska få verktyg för att organisera sig, driva egna projekt och starta egna organisationer – och därmed vara aktörer för hållbar social rättvisa.

Gabrielle_gunneberg_200x200_webbGabrielle Gunneberg, kommunikationssamordnare CONCORD Sverige. CONCORD Sverige är en plattform
för över 50 civilsamhällesorganisationer. Uppdraget är att bedriva informations- och påverkansarbete om EU:s utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik, med fokus på minskad fattigdom.

Inom uppdraget ryms också att stärka medlemsorganisationers kunskap om och kapacitet att påverka EU:s utvecklingspolitik samt att stärka såväl medlemsorganisationers som deras partners kapacitet att söka EU-bidrag för utvecklings- och informationsinsatser.

CONCORD Sverige är en av 28 nationella plattformar i CONCORD Europa, som samlar drygt 2400 civilsamhällesorganisationer i Europa. Gabrielle kommer att tala om hur det svenska och europeiska civilsamhället kan påverka EU:s bistånds- och utvecklingspolitik

Gabriel_Liljenstrom_200x200_webbGabriel Liljenström – Politiskt sakkunnig på Utrikesdepartementet för biståndsminister Isabella Lövin. Gabriel kommer att prata om att vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan stoppa klimatförändringarna. Sveriges utvecklingssamarbete ska moderniseras för att kunna möta de utmaningar världen står inför. Vi har en viktig roll internationellt för att driva på en hållbar utveckling, som kommer alla människor till del.

 

Chris_200x200_webbChris Torch – Samtalsledare under seminariet. Skådespelare och regissör. Han har i många år arbetat med internationell kulturproduktion, kulturpolitik, och storskaliga, gränsöverskridande kulturprojekt.  Han är en av Europas ledande experter på europeisk  kultursamverkan. Han föreläser regelbundet och leder workshops i kulturstrategier. Han är engagerad i flera europeiska nätverk som Culture Action Europe,  The European Museum Forum, River // Cities och Platform för Intercultural Europe.

Iwona_Web_200x200_webbIwona Preis – Som Senior Associate på Intercult är Iwona ansvarig för verksamheten i Europeiskt Resurscentrum för Kultur, med bland annat Europa Direkt Intercult (EDIC), plattformen Access Europa, internationella projektsamarbeten, EU-projektrådgivning och uppdragsutbildningar. Iwona är också ordförande för den europeiska plattformen River// Cities.

Mammadou_johanna_200X200_webbMammadou Sene och Johanna Nolgård.
Mammadou Sene är en av Sveriges kända världsmusiker och spelar med bl.a. Ale Möller band. Född på landsbygden i Senegal och kom till Sverige för knappt 20 år sedan. Han har sedan dess utbildat sg på Kungliga musikhögskolan där han också varit lärare.

Johanna Nolgård är student på Kungliga musikhögskolans folkmusiklinje.

Tillsammans kommer de framföra musik från Sverige och Senegal i en intressant mix.

/

2015 is pronounced the European Year for Development by the European commission

Intercult invites young high school students from Stockholm and others to a seminar about aid, migration and EU  – Swedens and EU:s cooperation with developing countries. Representatives from the Swedish Ministry of Foreign Affairs, Swedish development cooperation, and several NGO:s will discuss EU:s role as the biggest contributor of aid resources in the world  and how Sweden relate to this.