publik_bakifran_244x244Fredagen den 13 november samlades drygt 150 ungdomar på Europahuset för att delta i en ungdomsdialog kallad Bistånd och migration om Sverige, EU och bistånd.

Se inspelningen av hela seminariet på Bambuser här!

EU har utnämnt år 2015 till det Europeiska temaåret för utvecklingssamarbete. Syftet med EYD2015 är att främja EU:s roll i biståndsarbete med utvecklingsländer och dess inverkan på världens miljömål, fattigdomsbekämpning och migration.

Många frågor väcktes kring hur EU och Sverige handskas med den eskalerande migrantsituationen, men fokus flyttades snabbt till orsaken för migration och behovet av bistånd och vad det egentligen är. Även klimatsituationen i världen diskuterades. Att kultur är viktigt för demokrati och samhällsutveckling lyftes också.

Panelen bestod av

Gabriel Liljenström, politisk sakkunnig – Utrikesdepartementet
Joachim Beijmo, kommunikationschef – Sida
Gabrielle Gunneberg, kommunikationssamordnare, CONCORD Sverige
Elias Efvergren, internationell koordinator – PeaceWorks Sweden
Moderator Chris Torch, European Expert on Culture

Ungdomarna fick själva svara på frågor som:
Känner du någon som flytt sitt hemland eller är du kanske flykting själv?
Kan du tänka dig att sänka din egen levnadsstandard i framtiden för att jordens resurser ska räcka till alla?
Kan du själv tänka dig att jobba som volontär?

Eleverna kom från Globala gymnasiet, Nacka gymnasium, Didaktus Liljeholmen, Norra Reals gymnasium samt Jensen grundskola Vasastaden.

Tack till Individuell människohjälp, PeaceWoorks och FUF som stod i foajén och svarade på frågor från ungdomarna! Tack även till Mamadou Sene och Johanna Nolgård som spelade folkmusik från Sverige och Senegal.

Intercult arrangerade dialogen för tredje gången. Tidigare har arrangemanget arrangerats på Södermalm och haft titeln Södermalms medborgardialog.

SIDA  har på EYD2015  europeiska hemsida skrivit om evenemanget: https://europa.eu/eyd2015/sv/sweden/posts/ungdomsdialog

Panelen-400x300

publik400x300
gabriel_Liljenstrom400x300elever_rostar400x300Panel-publik400x300

VIP-bord400x300Musiker400X400

Joachim_Beijmo_o_Gabrielle_Gunneberg400x400