Konferensen ”Det europeiska projektets framtid – hänger det på regionerna är över! Här följer en kort sammanfattning.

Drygt 140 personer tog sig till Kägelbanan för att ta tempen på hur kultursamverkan i landets regioner fungerar egentligen. Och hur är situationen i Europa?

Konferensens huvudtalare Robert Manchin berättade initierat och med stort engagemang om hur läget i Europa har förändrats. Att det senaste valet i Frankrike har ritat om den politiska kartan och hur detta kan påverka resten av Europa. Han poängterade kulturens betydelse i denna omvälvande tid, som en stark sammanhållande länk. Kulturen har en viktig roll i att inte låta Europas befolkning glömma vår gemensamma kultur och värdegrund för att stå emot de nya mörka krafter som sprids.

Stadssekreterare Per Olsson Fridh tog upp läget i Sverige och Europa idag. Hur vi väljer att besvara de stora frågorna kring migration och främlingsfientlighet. Stoltheten över kultursverige och de satsningar som nu görs för att underlätta den nya situationen gick det inte att ta miste på. Kultursamverkansmodellen, en samverkan mellan stat och regioner är viktig för demokratin. Att kulturdebatten förs på politisk nivå i regionerna är värdefullt för kulturens ställning på den politiska agendan. Kultursamverkansmodellen kommer att utvecklas, departementet tror på den även framöver.

Chris Torch tog även han upp dagens situation i Europa och menade att det kan vara en styrka att regioner själva kan samverka över gränser, även landsgränser, utan att hållas tillbaka av statlig finansiering. Detta kan t.ex. ske via EU:s strukturfonder. Kulturlivet i Sverige och Europa har alla möjligheter att bygga broar mellan länder, av annat slag än politiker kan göra.

Annars var det kultursamverkansmodellen som diskuterades på konferensen, hur detta nya finansieringssystem lämnar möjligheter för civilsamhället att påverka kulturpolitiken. Men har det skett några förändringar egentligen? Första panelen diskuterade detta ämne.

Hur kan vi samverka mellan regiongränserna? Vem tar ansvar för den nationella kulturpolitiken? Dessa och andra frågor togs upp av panel nr 2. 
Som alltid blir det till slut pengarna som styr, och det hämmar ibland kreativa samarbeten.

Konferensdeltagarna hade under ett pass möjlighet att i grupper ledda av samtalsledare diskutera särskilt intressanta frågor. En kort sammanställning av detta kommer läggas på Intercults hemsida. 

Dagen avslutades med en påminnelse om hur verkligheten i Europa ser ut idag via Siljan Diljens gripande berättelse ”Min flykt”.

Vi arrangörer, Intercult, Riksteatern och Ideell kulturallians, väntar spänt på att få ta del av utvärderingsenkätens resultat. Ni som var med, fyll i enkäten om ni inte gjort det! Vi vill veta mer om er upplevelse så att vi kan göra ännu bättre konferenser framöver!

Vår utsända journalist Sonja Östergren har gjort ett intervjureportage med några av konferensens deltagare. Läs det här!

Länk till konferensprogrammet.

Ni som vill återuppleva konferensen kan göra detta via Riksteaterns Bambuser länk:

http://bambuser.com/channel/Riksteatern

Länk till konferensens hemsida

Röster från konferensen, intervjuer med konferensdeltagarna av frilansjournalist Sonja Östergren

Receptionen-500px
publik-med-Agneta500px

Chris-Torch-&-Robert-Manchin500px
Gruppdiskussion-500

Welcome_framsidan500

/

Thank You everyone for an interesting day at the onference “The future of the European project- is it up to the regions?” December 7 in Södra Teatern, Stockholm.

Here is a recording of the conference at Riksteatern/The Swedish National Theaters Bambuser link

http://bambuser.com/channel/Riksteatern

Receptionen-500px

publik-med-Agneta500px

Chris-Torch-&-Robert-Manchin500px

Gruppdiskussion-500

Welcome_framsidan500