Europa Direkt Intercult bjuder in till

Seminarium om
Bistånd och migration – om EU, Sverige och bistånd

Fredag den 13 november kl 13.00-15.00
på Europahuset, Regeringsgatan 65

Drygt 150 elever från gymnasiet och högstadiet i Stockholm kommer den 13 november
kl 13.00-15.00 ta del av ett samtal med :

Gabriel Liljenström, sakkunnig från UD/Regeringskansliet

Gabrielle Gunneberg, kommunikationssamordnare på Concord som organiserar de flesta av Sveriges biståndsorganisationer

Joachim Beijmo, kommunikationschef SIDA

Elias Efvergren, organisationen PeaceWorks.

Samtalsledare är Chis Torch, en av Europas ledande experter på europeisk kultursamverkan.

Seminariet tar avstamp i Europeiska temaåret för utvecklingssamarbete 2015 EYD2015.

EU och dess medlemsstater står för över hälften av världens bistånd och är därmed en angelägenhet för svenska utrikespolitiska värderingar och prioriteringar.

År 2015 diskuteras flera utvecklings- och biståndspolitiska frågor på global nivå.

FN:s milleniemål för miljö och fattigdom har gått ut och ska ersättas av en ny hållbar utvecklingsplan för alla världens länder. Klimatfrågan, fattigdom och migrationen är tre viktiga frågor som kräver internationellt samarbete. Aldrig tidigare har världen stått inför så viktiga uppgifter att lösa för kommande generationer. EU har därför utnämnt år 2015 till det Europeiska temaåret för utvecklingssamarbete. Syftet med EYD2015 är att främja EU:s roll i biståndsarbete med utvecklingsländer och dess inverkan på världens miljömål, fattigdomsbekämpning och migration.
Europa Direkt Intercult är en del av Europeiska kommissionens nätverk i Sverige. Vår uppgift är att informera om EU med särskilt fokus på kulturfrågor. Södermalms medborgardialog är ett sätt att i seminarieform informera ungdomar i gymnasiet om EU. Denna gång kommer seminariet handla om EU och bistånd- och utvecklingsfrågor i världen.

LADDA NER PROGRAMMET SOM PDF
LADDA NER INFORMATION OM TALARE OCH ORGANISATIONER

PROGRAM

12:30 Samling på Europahuset

13.00 Välkomsthälsning från Europakommissionens Representation i Sverige

Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för representationen
13:10 Bakgrunden till European Year of Development 2015, varför blev det till, EU:s biståndsarbete och FN:s arbete med den globala miljöagendan.

Iwona Preis, Projektledare, Europa Direkt Intercult

13:20 Paneldeltagarna presenterar sina organisationer

Gabriel Liljenström, politisk sakkunnig – Utrikesdepartementet

Regeringens syn på utvecklingssamarbete för hållbar utveckling

Joachim Beijmo, kommunikationschef – Sida

Sverige i världen

Gabrielle Gunneberg, kommunikationssamordnare, CONCORD Sverige

Hur det svenska och europeiska civilsamhället kan påverka EU:s bistånds- och utvecklingspolitik

Elias Efvergren, internationell koordinator – PeaceWorks Sweden

Hur ungdomars stärkta internationella organisering och engagemang är viktig för att uppnå en hållbar värld i fred.

14:00 Debatt med panelen och ungdomar i publiken.

Moderator Chris Torch, European Expert on Culture

15:00 Avslutning på debatten

15:00- 16:00 Möjlighet att prata med representanter för biståndsorganisationer och bekanta sig med Europakommissionens informationstjänst

Biståndsorganisationer på plats:

FUF – Föreningen för utvecklingsfrågor
IM – Individuell människohjälp
PeaceWorks

För mer information kontakta
Agneta Hansson
Kommunikatör
Intercult
agneta@intercult.se
072 719 77 17

eller
Iwona Preis
Senior Associate
Europa Direkt Intercult
iwona.preis@intercult.se
070 756 66 44

Läs pressmeddelandet i Mynewsdesk